Actualiteit

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 11

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Remco Bakker was een van hen: ‘Ik was heel erg overtuigd van de urgentie dat nieuw leiderschap nodig was. Wat ik heel belangrijk vond: Pallas was niet alleen een leergang, maar echt een beweging die in gang werd gezet.’

In gesprek met Remco Bakker.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 8

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Nicolette Engbers was een van hen: ‘Ik was op zoek naar lotgenoten, mensen die ook bereid waren om op een andere manier naar leiderschap te kijken en daarmee ook naar de zorg.’

In gesprek met Nicolette Engbers.

Screenshot Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 7

Op 2 februari jl. hebben we parallel in drie groepen van 10 tot 15 interim-managers, allen werkzaam in de sectoren zorg en welzijn op bestuurlijk of (project)managementniveau, ervaringen uitgewisseld aan de hand van drie thema’s: de consequenties van de pandemie voor de werkwijze en rollen van interim-managers, de toekomst van hybride werken en de kansen om de continuïteit en kwaliteit van zorg (personeel) te waarborgen.

In dit artikel een impressie van de bevindingen uit de drie groepsgesprekken.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 7

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Jean Paul Gebben, toen nog burgemeester van Renkum, was een van hen: ‘Vraag me niet hoe: ik ben burgemeester en heb niets met zorg, maar toch ging ik ernaar toe.’

In gesprek met Jean Paul Gebben.

Afbeelding_Podcast Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 2

In het kader van het gelijknamige programma voor leiders in zorg en welzijn van Movimento en Broosz, is de tweede aflevering van de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren live! Ditmaal met de titel: Wil je het goede doen? Stop met managementdenken. In deze aflevering gaat Tim Hirschler van Broosz in gesprek met collega Jan Smit. Jan zet zich al ruim 20 jaar in om vernieuwers in het sociaal- en publiek domein te ondersteunen op hun weg naar een meer humane manier van organiseren.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 10

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Patricia Esveld was een van hen: ‘Pallas is een van de weinige leiderschapsprogramma’s geweest waarin je letterlijk kon ervaren: hoe voelt dit voor mij? Waar komen normen en waarden vandaan?’

In gesprek met Patricia Esveld.

Bas_van_Riet_Paap Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 3

Donderdag 16 september jl. gingen de Pallas Cafés van Movimento weer van start. In de prachtige ambiance van Kasteel Montfoort nam Bas van Riet Paap, bestuurder bij BuurtzorgT, professionals uit zorg en welzijn enthousiast mee in het onderwerp Steward Ownership en hoe dat bij BuurtzorgT vorm krijgt.

Movimento ontmoet BuurtzorgT: Bas van Riet Paap over Steward Ownership in de praktijk.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 9

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Sander Tideman was een van hen: ‘Duurzaam leiderschap was 10, 12 jaar geleden nog geen thema. Een leider moest wel empathisch zijn en een visie hebben, maar dat ging niet zover als een visie op de maatschappij. Dat was in die tijd een nog vrij nieuw geluid.’

In gesprek met Sander Tideman.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 8

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Stannie Driessen was een van hen: ‘We zochten een taal voor een leiderschapsbeweging waar we nog geen taal voor hadden en we vonden iets gemeenschappelijks.’

In gesprek met Stannie Driessen.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_500 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 8

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Leo Groenendaal was een van hen: ‘Het was inspirerend om met gelijkgestemden, die ook op zoek waren naar een andere kijk op leiderschap, je persoonlijke visie te verdiepen. En het is nog net zo relevant als zes jaar geleden.’

In gesprek met Leo Groenendaal.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_400 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 4

"De meeste leden van een raad van toezicht worden hooguit één keer gedurende hun carrière als toezichthouder geconfronteerd met het vraagstuk van de opvolging van de bestuurder. Dat is niet veel als je bedenkt dat de impact van een nieuwe bestuurder op een organisatie altijd groot is."

Aan het woord is Tom Bank, (interim-) bestuurder en toezichthouder in de zorg en toezichthouder bij een woningcorporatie.

Movimento-Beweging-in-Leiderschap_300 Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 8

In januari 2015 startte Movimento vanuit de Pallascommunity met een leergang voor collectief leiderschap in de zorg. Dit jaar gaan we in gesprek met de deelnemers en procesbegeleiders van toen. Hoe heeft hun visie op leiderschap zich ontwikkeld en welke keuzes maakten zij? Sacha Ausems was een van hen: ‘De bijeenkomsten hebben een fundament gelegd dat er altijd is. Het is een deel van mij geworden.’

In gesprek met Sacha Ausems.

Logo_Noorderhoeve Actualiteit - Movimento Zorg

Leestijd: 8

De Noorderhoeve is een kleine zorgboerderij op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke beperking. Begin 2020 moest Paul de Bot, voorzitter van de raad van toezicht, eerder dan verwacht op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Pagina 1 van 2

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: