Headerafbeelding

ZIN is ontstaan uit de wens van de fraters van Tilburg om aan hun klooster een nieuwe bestemming te geven, passend bij hun spirituele traditie. Daarin is barmhartigheid de inspiratiebron van het werk voor de hulpbehoevenden van toen en nu.
In de ZIN Academie worden programma’s ontwikkeld waarmee het oorspronkelijke gedachtegoed van de fraters van Tilburg wordt omgezet naar betekenis in de huidige samenleving. De leergang ‘Barmhartig Besturen’, waarin de kern (zien – bewogen worden – in beweging komen) wordt omgezet in praktische ontwikkeling, brengen we graag bij u onder de aandacht.

Voor wie?

Het programma ‘Barmhartig Besturen’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, beleidsmakers en (future)-leaders die de roep om meer menselijkheid vanuit de samenleving verstaan en geraakt worden door het thema Barmhartig Besturen. Bestuurders die in staat zijn om hun eigen oordeel uit te stellen en, kwetsbaar onderzoekend, vragen te stellen over de ontwikkeling van een nieuwe bestuurscultuur. Die bereid zijn kleur te bekennen, het experiment aan te gaan en hun eigen moreel kompas onder de loep te nemen. Ben jij zo iemand? Ben je maatschappelijk betrokken? En ben je oprecht bereid om die ‘verschilmaker’ te zijn? Dan is dit programma gemaakt voor jou. Samen met andere verschilmakers zet je in op echt ontmoeten en empathisch leiderschap.


De leergang

De tijd waarin we leven kenmerkt zich door de steeds luider klinkende roep om de menselijke maat, als reactie op een gevoel van ontmenselijking in onze samenleving. Bij de overheid, bij uitvoeringsorganisaties en ook bij grote bestuurlijke organisaties in verschillende sectoren voelen mensen – cliënten én medewerkers – zich vervreemd van wat er op bestuurlijk niveau wordt besloten en herkennen zij de oorspronkelijke bedoeling niet meer terug in het huidig beleid.

Al deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking. De grootste uitdaging voor jou daarbij is het proces vorm te geven vanuit jouzelf en jouw organisatie. Daartoe is het nodig dat je in contact komt met de ander én jezelf vanuit compassie en vertrouwen. Het programma ‘Barmhartig Besturen’ van de ZINacademie geeft betekenis aan de ontwikkeling van dat nieuwe leiderschap en die nieuwe
bestuurscultuur. Bestuurders die beseffen dat ieder mens telt, zowel in de eigen organisatie als in de wereld van de mensen voor wie de organisatie is opgericht, en vanuit dat besef bereid zijn rekenschap te nemen voor hun besluiten. Daarmee zetten zij zichzelf en anderen des te meer in beweging.

Data editie 2024:

  • 15 - 16 april 2024
  • 22 - 23 mei 2024
  • 5 juli 2024 -  terugkomdag

De bijeenkomsten zijn bij ZIN in Vught.

Aanmelden voor de leergang

Of download de brochure voor het programma of prijsinformatie.

 

 

 

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: