Het leiderschapscafé

Pallascafé

Drie maal per jaar organiseert Pallas leiderschapscafés rondom een actueel thema. Het zijn bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern van de beweging Pallas: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in de zorg en het sociaal domein.

Het eerst volgende café vindt plaats op: 

Donderdag 7 april: Nieuw Organiseren en Nieuw Leiderschap i.s.m. Broosz

 Aanmelden voor deelname


Heel wat bestuurders zijn de afgelopen jaren gestart met het vormgeven van Nieuw Organiseren. Maar die transformatie gaat niet vanzelf en is binnen bestaande structuren, machtsverhoudingen en patronen niet vanzelfsprekend te realiseren. Tijdens het Pallas Leiderschapscafé van donderdag 7 april geeft Jan Smit, organisatieadviseur en partner bij Broosz, zijn perspectief op deze ontwikkeling binnen zorg en welzijn en op de cruciale rol die hij daarbij ziet voor managers en bestuurders.

 

De fundamenten van Nieuw Organiseren
Het gedachtegoed achter Nieuw Organiseren - waaronder het Rijnlands model - beschouwt Smit als het fundament voor de ontwikkeling van klassieke hiërarchische verhoudingen in organisaties naar horizontale vormen van organiseren. Voor bestuurders en managers is een cruciale rol weggelegd in deze kanteling van de besturingsfilosofie. Die kanteling kan zijns inziens niet zonder het scherp onder ogen zien van het falen van de oude managementlogica die deze ontwikkeling in de weg staat. En ook niet zonder een gedegen kennis van het rijke gedachtegoed achter Nieuw (Rijnlands) Organiseren dat hier en daar verworden is tot het voor of tegen zelfsturende teams zijn. 

Een andere kijk op organisatieverandering
De afgelopen jaren hebben in de zorg en welzijn al aanzienlijke veranderingsprocessen plaatsgevonden. Er zijn mooie verhalen te vertellen, maar de ontwikkelingen blijken weerbarstig. Vandaar dat er naast de fundamenten van Nieuw Organiseren ook aandacht moet zijn voor een ander perspectief op organisatieverandering tegenover het bestaande denken over verandermanagement. Wat vraagt dat van managers en bestuurders en wat zijn de lessen die we kunnen leren van bestuurders die hier al jaren mee bezig zijn? En waarvan dienen managers en bestuurders afscheid te nemen?

Nieuw Leiderschap: Wie wil jij zijn in deze tijd?
De meest fundamentele vraag rondom de beweging naar Nieuw Organiseren is tegelijkertijd een heel persoonlijke en morele. Wat vraagt het verlaten van hiërarchische en bureaucratische aansturing van jou als persoon en als eindverantwoordelijke? Ben je je bewust van je eigen normen en waarden, geschiedenis en inspiratiebronnen? Wie wil jij als leider zijn in deze tijd? Wat is jouw eigen morele kompas? En wat valt er te leren van bestuurders die het lukt de menselijke waardigheid terug te brengen in hun organisaties en netwerken?

 Aanmelden voor deelname

Over Jan Smit

Jan SmitAls partner van netwerkorganisatie Broosz ondersteunt Jan organisaties bij het leren en ontwikkelen in de richting van nieuw, slim, anders en Rijnlands organiseren. Hij houdt zich daarbij ook bezig met het ontwikkelen, verantwoorden en toezicht houden in het publieke domein. Hij gelooft dat het verbinden van - en kennisdeling tussen - vernieuwers de snelste weg is voor fundamentele vernieuwingen binnen organisaties, sectoren en beroepsgroepen.

Samenwerking Broosz en Movimento
Broosz en Movimento zijn samen initiatiefnemer van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren voor bestuurders en hoger management in zorg en welzijn, dat tweemaal per jaar wordt georganiseerd en waarvan 21 september de derde lichting start.


De volgende Pallascafé's zijn op donderdag 16 juni 2022 en donderdag 22 september 2022

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: