Het leiderschapscafé

Pallascafé

Drie maal per jaar organiseert Pallas leiderschapscafés rondom een actueel thema. Het zijn bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern van de beweging Pallas: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in de zorg en het sociaal domein.

Het eerst volgende café vindt plaats op: 

Dinsdag 20 september: Fusies in de zorg. In samenwerking met Nysingh advocaten.

 Aanmelden voor deelname

Verdere informatie volgt.
 

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: