Het leiderschapscafé

Pallascafé

Drie maal per jaar organiseert Pallas leiderschapscafés rondom een actueel thema. Het zijn bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern van de beweging Pallas: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in de zorg en het sociaal domein.

Het eerst volgende café vindt plaats op: 

Donderdag 6 april: Leiderschap vanuit barmhartigheid, door Gerie ten Cate (directeur Kloosterhotel ZIN) en collega's. Verdere informatie volgt

 Aanmelden voor deelname

De andere Pallascafés van 2023 zijn op:

Donderdag 29 juni: De kunst van het verwonderen, door Alistair Niemeijer (Docent Universiteit voor Humanistiek). Verdere informatie volgt

Donderdag 28 september: Denken, voelen en inspireren, met Bert Meeuwsen. Verdere informatie volgt 

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: