Het leiderschapscafé

Pallascafé en Pallas lidmaatschap

Movimento is gedreven om de zorg voor iedere burger met een zorgvraag toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig van kwaliteit te houden. Hiertoe ondersteunt zij leiders die hieraan bijdragen, de verschilmakers. Drie maal per jaar organiseert Movimento voor deze leiders een Pallascafé.

Direct naar Agenda Pallascafés                 Direct naar Pallas Lidmaatschap

 

De Pallas Leiderschapscafés zijn verdiepende, interactieve bijeenkomsten rondom een actueel thema. Ingeleid door een gastspreker en vervolgens onderwerp van gesprek aan de tafels, met collega leiders uit de zorg en aanverwante sectoren, onder het genot van een goed diner. Bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in zorg en welzijn.

De Pallascafés worden gehouden in Montfoort van 16.00 – 20.00 uur met aansprekende inleiders. Voorbeelden van thema’s die al aan de orde zijn geweest:

 • de nieuwe definitie van gezondheid (Positieve gezondheid);

 • van ego-systeem naar eco-systeem;

 • verbindend veranderen;

 • Managen volgens Confucius;

 • Anders leren & organiseren: de werkgemeenschap;

 • Steward Ownership;

 • Samenwerking en fusies in de zorg. 

 

Agenda 2024

Het eerstvolgende Pallas leiderschapscafé is op donderdag 21 maart:

"Zelfreflectie op je leiderschapsbesluitvorming " - door Bert Meeuwsen.

In een actief lerende en reflecterende werkvorm gaat Bert in op ‘MORe3.1.2‘. In praktische stappen met inhoud, die je helpen meer bewust en handiger met anderen overweg te kunnen. Door aandacht te geven aan meer dan 'denken' alleen, wordt het realiseren van wat je wilt bereiken gemakkelijker. Zou jij dat willen, kunnen, zijn en blijven? Meld je dan aan!

  Aanmelden voor deelname

De kosten voor deelname aan het Pallascafé bedragen € 159,-, excl. BTW. Het diner is hierbij inbegrepen.

De andere Pallascafés van 2024 zijn op de volgende data:

 • Donderdag 6 juni

 • Donderdag 19 september

 • Donderdag 7 november

 

 

Lidmaatschap

In plaats van iedere keer los te participeren, kunt u er ook voor kiezen om een ‘jaarabonnement’ af te sluiten. Dit lidmaatschap kan persoonlijk op naam staan, maar het is ook mogelijk om het op naam van de organisatie te zetten.

Dit geeft recht op deelname aan alle cafés, met een korting van ruim 10%.

Hoe leuk is het als elke keer een collega, bestuurder of MT-lid participeert en op deze wijze de kennis aan boord brengt en deelt. Hieronder vindt u de tarieven.

Het organisatie lidmaatschap:

Kosten: € 800,- excl. BTW per kalenderjaar 

 • Toegang voor 2 personen tot de drie leiderschapscafés per jaar;

 • Flexibiliteit in wie vanuit de organisatie deelneemt;

 • 10% korting op een competentie meting (ACT), carrièrecheck en coachingsgesprek;

 • Voorrang bij beperkte deelnamecapaciteit.

Het persoonsgebonden lidmaatschap:

Kosten: € 400 excl. BTW per jaar 

 • Deelname aan de drie leiderschapscafés;

 • 10% korting op een competentie meting (ACT), carrièrecheck en coachingsgesprek.

 • Voorrang bij beperkte deelnamecapaciteit.


Voorwaarden:
 • Het lidmaatschap wordt vooraf gefactureerd.

 • Per keer dient u zichzelf wel aan te melden, zodat we weten wie we ontmoeten.

 • Er is geen restitutie mogelijk, wel kunt u uw deelname aan een collega overdragen.

 • Leden hebben voorrang bij deelname aan Leiderschapscafés boven niet leden.

  Aanmelden voor het lidmaatschap

 

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: