Movimento, voor beweging in leiderschap!

Partner in leiderschap voor zorg en welzijn

Movimento is ervan overtuigd dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg vraagt om nieuw leiderschap. Daarom dragen wij al 15 jaar bij aan het vinden, verbinden en ontwikkelen van leiders in zorg en welzijn.
Voor organisaties en leiders die het verschil willen maken, die gaan voor samenwerking en van elkaar leren en met elkaar delen. Met eigenheid en lef om voor ándere oplossingen te kiezen, omdat dit wezenlijk is voor het realiseren van duurzame veranderingen en een grotere meerwaarde betekent voor cliënt en maatschappij.

Movimento verbindt zich aan leiders en organisaties met deze ambitie. Zowel ad interim als voor vast. We maken de juiste match tussen kandidaat en organisatie, waarbij we verrassende opties aanreiken.

We faciliteren continue ontwikkeling van excellent leiderschap vanuit de overtuiging dat verandering de enige constante is en de sleutel tot blijvend sterke leiders en organisaties.

Movimento: passie voor zorg en welzijn.

Referenties

Laatste nieuws

Samenwerkingspartner Acvita Zorg

Header Beweging in leiderschap - Movimento Zorg
Leestijd: 4

Samenwerken in de keten. Ieder vanuit zijn eigen vakmanschap en aandachtsgebied. Het is wat Astrid Booij-Liewers, kopvrouw van Movimento, essentieel acht voor het verbeteren van de zorg – en wat ten grondslag ligt aan de relatie met Acvita Zorg. “Als je de ander daarop durft te vertrouwen, dan kun je elkaar versterken.”

In gesprek met: Astrid Booij-Liewers

Lees meer...

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: