Home


Voor Koers VO werven wij een lid Raad van Toezicht op voordracht van de ondersteuningsplanraad. Klik hier voor het profiel.  Voor de Stichting Anton Constandse werven wij een lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijke achtergrond. Klik hier voor het profiel.

Movimento levert en ontwikkelt excellente leiders voor de zorg.
Wij richten ons op het niveau van:

Onze dienstverlening bestaat uit Executive search, Interim management, Leiderschapsontwikkeling, Intervisie en Coaching.

Ter bevordering van collectief leiderschap voor zorg en samenleving is Movimento een beweging gestart om met elkaar en breed maatschappelijk visie te ontwikkelen op de ingrijpende veranderingen in de zorg. Pallas voorziet hierin.

U vindt in ons een betrokken, deskundige, oprechte en energieke partner!