Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Manager Zorg

Logo Vacature Manager Zorg Movimento Zorg

Ben jij die ambitieuze professional die toe is aan de volgende carrièrestap? Sta je voor een hoge kwaliteit van zorg en ben je gericht op organisatieontwikkeling en ontwikkeling van het zorgaanbod? En ben je Iemand die graag samenwerkt in een steady organisatie, met korte lijnen en waar persoonlijke aandacht centraal staat? Dan ben jij wellicht onze nieuwe

Manager Zorg
(parttime of fulltime, 24-36 uur)


De organisatie
RIOzorg (Jeugd GGZ) is een snelgroeiende en zeer ambitieuze organisatie die basis en specialistische GGZ biedt aan alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud die vastlopen in hun mentale ontwikkeling. Het (zorg)aanbod bestaat uit onderzoek en behandeling voor signalen die onder andere wijzen op ADHD, ADD, angst, dwang, gedragsproblemen, somberheid, tics of trauma. Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind of jongere, komt RIOzorg in beeld. Vanaf de eerste signalen zoals onrust, angst of somberheid die kunnen leiden tot problemen thuis, op school/werk en buitenshuis. Daarnaast biedt RIOzorg ook een preventief aanbod (voor onder andere op scholen) en ambulante begeleiding van het gezin thuis. RIOzorg werkt nauw samen met onder andere netwerkpartners, huisartsen/POH-GGZ’ers, gemeenten, wijk- en sociale teams, scholen en begeleidt naast de kinderen en jongeren óók de ouder(s)/verzorger(s). RIOzorg helpt het kind/de jongere vooruit; dit kan zowel op één van de dertig behandellocaties (landelijk) of online. RIOzorg is recentelijk gestart met een online-team dat enkel online behandelt.

RIOzorg hanteert een hoge kwaliteitsstandaard met de wetenschap als uitgangspunt, wat door de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, gemeenten en verwijzers wordt erkend. Het is een gezonde, platte organisatie met een vooruitstrevend karakter en een unieke positie in de markt omdat zij met name letterlijk op scholen actief is. Binnen RIOzorg krijgen professionals veel ruimte en verantwoordelijkheid en zij zijn actief betrokken bij vernieuwing, verbetering en implementatie van het dienstenaanbod.

RIOzorg is de afgelopen jaren substantieel gegroeid en wil ook de aankomende jaren verder doorgroeien. Daarin is de nieuwe Manager Zorg een belangrijke spilfunctie om vanuit de inhoud en met oog voor de professional de kwaliteit te borgen en te vertalen in een efficiënte dienstverlening met een gezond resultaat, maar waarbij het kind/de jongere niet uit het oog wordt verloren. Omdat er de afgelopen jaren een gezonde basis is neergezet, is het ook een mooie positie om in te “groeien” en waarbij je wordt ondersteund om de verdere ontwikkeling naar Manager Zorg te maken.

Kern van de functie
De Manager Zorg ontwikkelt samen met de directeur en de Manager Bedrijfsvoering het strategische meerjarenbeleid van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor het personeelsmanagement, het financieel management en het behandelproces inclusief het scheppen van voorwaarden voor de behandelteams. Dit laatste met als doel dat de dienstverlening binnen de teams op een kwalitatieve en efficiënte wijze uitgevoerd wordt. Naast de managementverantwoordelijkheid kan – dit is niet per se noodzakelijk - de Manager Zorg ook zelf actief zijn als zorgprofessional. Dat kan in de vorm van regiebehandelaar, maar zou ook kunnen door als deskundige deel te nemen aan de multidisciplinaire overleggen. Van belang is dat de Manager Zorg actuele kennis heeft op zorginhoudelijk terrein. Dit kan bijvoorbeeld ook door gepromoveerd te zijn binnen ons werkgebied. Wij bieden dus de mogelijkheid voor verschillende varianten – wel of geen rol als zorgprofessional, parttime of fulltime - afhankelijk van de ambities en competenties van de kandidaat.

De Manager Zorg ontvangt leiding van de directeur en legt aan hem verantwoording af. Samen met de directeur en de Manager bedrijfsvoering vorm je het MT en ben je verantwoordelijk voor het integrale beleid en besluitvorming binnen RIOzorg. De Manager Zorg geeft direct leiding aan de teamcoördinatoren en de regiebehandelaars, en indirect aan de zorginhoudelijke medewerkers (binnen het primaire proces).
De Manager Zorg heeft actuele kennis van de Jeugd GGZ. Met kennis van de praktijk weet de manager zich goed te verplaatsen in zowel de professional als de cliënt en weet dit te vertalen in een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening met een gezond bedrijfsresultaat. De Manager Zorg draagt zorg voor:

  • Heldere besluitvorming aan de hand van inhoudelijke strategische keuzes;
  • Passende besteding van directe en indirecte uren;
  • Het samen met werkgroepen en teams invulling geven aan en implementeren van de besluitvorming in de praktijk. Je staat hierin voor de uitvoering;
  • Het leveren van schriftelijke input voor de plannen van aanpak die geschreven dienen te worden ten behoeve van de Europese aanbestedingen, het voeren van kwartaalgesprekken en het onderhandelen met gemeenten over volume en prijs;
  • Bijdragen aan de kwaliteitseisen en groeiambitie van de organisatie;
  • Nieuwe wet- en regelgeving, evenals de financiële consequenties daarvan vertalen naar de kansen en bedreigingen voor de organisatie, en daar ook vorm aan geven;
  • Heldere positionering van de nieuwe teamcoördinatoren die onlangs zijn aangesteld. De nieuwe Manager heeft een belangrijke rol in het helder positioneren van deze functionarissen, en om hun stevig in het zadel te helpen. Dit geldt ook voor het nieuwe team RIOzorg Online;
  • Verantwoordelijk voor en regisseren van innovatie, waaronder RIOzorg Online. Vanuit een stevige visie op innovatie bijdragen aan de doorontwikkeling van de organisatie, het overzicht over de diverse initiatieven bewaken, en hiertoe verbinding leggen met wetenschappelijk onderzoek en andere relevante samenwerkingspartners. Dit op basis van heldere kaders ten aanzien van de (innovatieve) inhoud;
  • Leidinggeven aan de organisatie, met een goed evenwicht tussen ambitie, productiviteit en work life balance. De ambitie van de professionals is hoog, maar men wenst ook een goed werkgever te zijn;
  • Een prettig werkklimaat. De persoonlijke betrokkenheid, de menselijke maat, en de cultuur van naar elkaar luisteren wenst men te behouden, ook ten tijde van groei van de organisatie.

RIOzorg is op zoek naar een Manager Zorg die persoonlijke betrokkenheid toont, benaderbaar is en samenwerkingsgericht. Die aansluit bij waar RIOzorg voor staat en dit verder uitbouwt. Een positief en sfeermakend persoon, sensitief en met humor, die weet van doorpakken en zo de beoogde resultaten met de teams weet te realiseren.

De arbeidsvoorwaarden:
De functie van Manager Zorg is ingeschaald in FWG 70. Het betreft een parttime of fulltime functie (24-36 uur, cao GGZ).

Interesse?
RIOzorg laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Dianne Kurvers (T. 030-7115611). De sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel curriculum vitae, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. 

 

Reageer

Organisatie: RIOzorg
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-10-20 14:10:11
Plaats: Regio Amersfoort
Uren per week: 24 tot 36 uur

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: