Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Manager PO&O

Logo_Avoord Vacature Manager PO&O Movimento Zorg

 

“De wereld om ons heen verandert razendsnel. Dat merken we iedere dag. Blijven waar we zijn is dus geen optie. Zeker niet als we alle kwetsbare ouderen in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert die dat écht nodig hebben zorg willen blijven bieden. Dat vraagt om samen slimmer én anders zorgen!”. Een citaat van de bestuurder van Avoord uit het visiedocument. Doe jij als nieuwe manager PO&O (Personeel Organisatie & Opleidingen) mee om te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en herken je jezelf in de volgende omschrijving?

“Een verbindende en zichtbare manager met realisatiekracht vanuit een eigentijdse en integrale visie op werkgeverschap in de zorg”

Organisatie
Avoord biedt een breed palet aan ouderenzorg, in de wijk en op de locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Ruim 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers leveren zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften en gewoonten van de cliënten. Naast het creëren van geluksmomenten voor de cliënten creëert Avoord die ook graag voor de medewerkers. Optimale ouderenzorg vraagt om zorg voor én met elkaar. ‘Zorgen doen we samen’.

In de kernstrategie beschrijft Avoord wat ze de komende jaren wil doen om optimale ouderenzorg in het werkgebied waar te maken. Actielijnen voor de komende jaren zijn;

 • Zorgen voor eigentijdse zorg, meer zorgen dát en minder zorgen vóór.
 • Duurzaam wonen op maat, werken aan passend wonen, samen met bestaande en nieuwe partners.
 • Gaan voor digitaal, investeren in technologie en werken aan de digitale vaardigheden van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten.
 • Met plezier aan de slag, samen slimmer en anders zorgen met betrokken, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers die plezier hebben in hun werk. Zorg voor anderen begint uiteindelijk bij zorgen voor jezelf.
 • Op naar zorgeloos zorgen, goede zorg vraagt goede ondersteuning. Een heldere organisatie van de zorg, duidelijke processen en een sterke samenwerking over afdelingen heen.

Avoord is een organisatie die duidelijk weet waar die naar toe wil, maar soms nog zoekend is hoe deze koers in de praktijk vorm te geven. Om deze uitdaging vanuit HR kracht bij te zetten en de organisatie verder te brengen is Avoord op zoek naar een verbindende en zichtbare manager PO&O met realisatiekracht. Een manager die er echt lol in heeft om concrete stappen te zetten en resultaten te boeken in het toekomstbestendig maken van de organisatie. Momenteel wordt deze positie ingevuld door een interim-manager die al een stevige lijn en structuur aanbrengt, zodat de nieuwe manager zo soepel mogelijk kan invoegen.

De functie
Als manager PO&O (Personeel Organisatie en Opleidingen) rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Gezien de grote uitdagingen is er recent besloten de Raad van Bestuur tijdelijk uit te breiden naar een tweehoofdig bestuur om meer focus te leggen op de noodzakelijk ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en control, procesoptimalisatie en duurzaamheid. De huidige bestuurder zal zich blijven richten op zorg, kwaliteit, innovatie, PO&O en samenwerking in de regio.

Je bent als manager PO&O volwaardig lid en sparring partner binnen het directieteam, waarin je nauw samenwerkt met je collega directeur zorg en directeur bedrijfsvoering. Daarnaast sluit je aan bij het managementteamoverleg (totaal 14 managers) om nauw verbinding te houden met het primaire proces en zichtbaar te zijn.

In deze rol stuur je het PO&O team aan van circa 20 medewerkers verdeeld over de teams Recruitment, Leren en Ontwikkelen, Arbo, Verzuim en Inzetbaarheid, PO&O Advies en Services. Jouw functie richt zich met name op:

 • Modern werkgeverschap verder ontwikkelen in zowel beleid, processen, systemen als in hedendaags leiderschap en advisering.
 • Binden en boeien van huidig personeel tot een speerpunt laten verworden.
 • Realiseren van integraal en afgestemd PO&O beleid en instrumentarium waarmee Avoord als werkgever gezien en beleefd wordt als aantrekkelijk, relevant, vernieuwend met oog voor resultaat en werkplezier en initiatieven ontplooit die daarop aansluiten.
 • Borgen dat strategisch personeelsplanning op orde is in samenspel tussen zorg, planning & flex en recruitment.
 • PO&O services ontwikkelen tot een werkelijk service verlenende afdeling waarbij processen en digitalisering zo zijn ingericht dat selfservice eenvoudig is en er zo regelarm mogelijk gewerkt kan worden.
 • Verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers hetgeen zowel gaat om effectief verzuim en preventiebeleid en een aansprekend beleid op het gebied van leren en ontwikkelen en werkplezier.
 • Verantwoordelijk voor advisering o.g.v. cultuur-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Nadere concretisering:

 • Het PO&O team zichtbaar op de kaart zetten als een stabiele, deskundige en ondersteunende afdeling die een belangrijke rol speelt in het werken aan initiatieven gericht op werkplezier.
 • Borgen van een gezonde in- en uitstroom en de opvolging ervan (exit gesprekken), de analyse van bevindingen en de employee journey in kaart brengen en doorvertalen naar een verbeteraanpak om daarmee Avoord als werkgever op de kaart te zetten, de arbeidsmarktpropositie definiëren en tot leven brengen.
 • Zorgen voor effectief en doordacht beleid en werken aan binden en boeien van medewerkers en het versterken van hun veerkracht en zelfverantwoordelijkheid.
 • Effectieve aanpak verzuim en inzetbaarheid met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, uitgangspunten, controls en waar nodig borgen van ondersteuning van managers met een hoog verzuim in hun teams.
 • Ontwikkelen van het strategisch opleidingsplan aansluitend bij de prioriteiten binnen de zorg en Avoord breed en borgen dat leren en ontwikkelen op en in het werk alsmede naast het werk plaatsvindt op een manier die aansluit bij wat nodig is, inhoudelijk en qua planning en proces.
 • Borgen van duurzame verankering van CAO en wet en regelgeving met heldere en inspirerende communicatie over veranderingen.
 • Zorgen dat de noodzakelijke stappen worden gezet op arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek inclusief BHV beleid.

Het profiel
Als manager PO&O leef jij, naast je wijsheid op het gebied van HR, als cultuurdrager de waarden van Avoord durf, samen, nieuwsgierigheid en respect. Je bent intrinsiek gedreven om HR op de kaart te zetten en maakt continu verbinding in de organisatie met scherpe blik op de behoeften die daar spelen. Je kan zowel strategisch mee denken als met je voeten in de klei staan. Je staat echt ‘midden’ in de organisatie. Vanuit jouw eigentijdse visie op HR inspireer en versterk je het management en bestuur kijkend naar nu en de toekomst. Je gelooft als geen ander wat hierin de toegevoegde waarde van HR is en weet dit keer op met bepaalde standvastigheid onder de aandacht te brengen. Heldere, open communicatie en goede informatievoorziening vind je daarbij van essentieel belang.

Je hebt oog voor de verhoudingen in de organisatie en voelt je thuis in het krachtenveld van een organisatie volop in ontwikkeling. Vanuit je stevige en evenwichtige persoonlijkheid neem je een onafhankelijke rol in, durft te spiegelen en de verantwoordelijkheid daar te leggen waar het hoort. Soms ben je daarbij burgerlijk ongehoorzaam. Vanuit een gezond realisme en nuchterheid weet je prioriteiten te stellen en kun je scenario’s schetsen wat kan én niet kan. Je werkt daarbij gestructureerd en maakt resultaten inzichtelijk. Bij alles weet je humor op een speelse manier in te zetten en vier je successen als vanzelfsprekend met elkaar.

Functievereisten

 • Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde academische opleiding op het gebied van HRM of organisatiekunde.
 • Ervaring als een eindverantwoordelijke in een HR positie en veranderprocessen in organisaties. Ervaring met programmamanagement is een pré.
 • Organisatiesensitief en snel kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Van betekenis willen zijn voor de zorg vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
 • Daadkrachtige en evenwichtige persoonlijkheid met een heldere wijze van communiceren.
 • Passen bij een ambitieuze organisatie met een hoog ontwikkeltempo.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een fulltime functie, ingeschaald in FWG 70 CAO VVT. 

Interesse
Avoord werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Nora Hadad of Yvette Gorter (T. 030-7115611). Jouw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de groene reageer-button hieronder. Jouw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 25 juni a.s. Streven is de procedure vóór 22 juli a.s. af te ronden.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 22 juli af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 •   Gesprekken met Movimento in week 26;
 •   Gesprekken met de selectiecommissie in week 28;
 •   Gesprekken met de adviescommissie in 28 of 29;
 •   Kennismakingsgesprek met de OR in week 29;
 •   Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 29;
 •   Een competentiemeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Organisatie: Avoord Zorg en Wonen
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-05-25 11:45:05
Functiegebied: HRM/P&O
Plaats: Etten-Leur
Regio: Noord-Brabant
Opleidingsniveau: HBO
Ervaring: Senior

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: