Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Manager Mens en Organisatie

logo_Odion Vacature Manager Mens en Organisatie Movimento Zorg

Manager Mens en organisatie


Wie zijn wij?
“Een wereld waarin iedereen gezien wordt. Waarin jouw leven betekenis heeft. Daar gaan wij voor. We werken met ons hart, hoofd en handen. Met ervaring en expertise. En met lef. Om samen steeds weer antwoorden te vinden. Op alle vragen. Want;” voor ons is geen vraag te gek!”

Odion biedt professionele zorg voor mensen met een beperking zodat zij het leven op hun eigen manier kunnen invullen. De expertise richt zich op de begeleiding en ondersteuning van zowel kinderen als volwassenen, met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel, LVB met gedragsproblemen en dove mensen met een verstandelijke beperking. Op school, thuis, op het werk of in de vrije tijd. Het werkgebied beslaat de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland. Odion heeft zo’n 65 locaties, telt 1500 medewerkers en vrijwilligers en biedt ondersteuning aan 1750 cliënten.

Bij Odion werken we vanuit ons “Kompas”. Dat is de leidraad en toetssteen voor ons handelen. Het beschrijft onze visie op de mens en de samenleving, onze opvattingen over goede zorg en goed organiseren, hoe wij met elkaar omgaan en hoe we ons ontwikkelen. Daarover gaan we steeds met elkaar in gesprek. En daarbij is geen vraag te gek! 

Odion is een organisatie die voortdurend ontwikkelt. De verantwoordelijkheid voor zowel de begeleiding en ondersteuning van cliënten als voor het organiseren van het eigen werk ligt bij de teams. De begeleiders vormen daarbij het ‘hart van de organisatie’ samen met de cliënt en z’n netwerk. De teams worden ondersteund door een teamleider en een gedragsdeskundige.
We zijn gericht op het actief ontwikkelen, uitdragen en borgen van onze kennis en expertise. We participeren in een academische werkplaats en doen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Met ons innovatieteam iXi zijn we koploper in de regio op het gebied van zorgtechnologie. 

Manager Mens & Organisatie
We zijn op zoek naar een nieuwe Manager Mens & Organisatie, die participeert in wat nu nog het management team van de organisatie heet. Odion wil dit anders vormgeven, meer passend bij de besturingsfilosofie en het Kompas. Als nieuwe manager denk je mee in deze zoektocht en het vinden van een passende vorm.

Als Manager Mens & Organisatie ben je gezamenlijk met je collega MT-leden verantwoordelijk voor de gehele organisatie en specifiek voor je eigen onderdeel. Dat bestaat uit P&O adviseurs, adviseurs Leren en Ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en verzuim, de personeels- en salarisadministratie, de praktijkopleiders, het flexbureau, recruitment en de procesondersteuners. Een team van in totaal ca. 25 medewerkers.

Als Manager Mens & Organisatie inspireer je collega’s en neem je hen mee in de veranderende context met het Kompas als leidraad. Je levert je bijdrage aan het betekenis geven, door aandachtig te zijn op houding en gedrag dat daarbij past. Je zet aan tot reflectie en kritisch denken en vervult daarin een voorbeeldfunctie.
Je hebt aandacht voor de teams en processen, stelt prioriteiten, inspireert en daagt uit tot presteren. Je weet de slagvaardigheid en het eigenaarschap van medewerkers te vergroten door hun talenten te benutten. Je faciliteert door hen ruimte en vertrouwen te geven. Ook prikkel en stimuleer je hen, geeft richting en treedt naar voren waar nodig.
Je helpt de mensen in je team om autonomie en eigenaarschap te verbinden. Je sensitiviteit voor wat er nodig is in die dynamiek helpt je hierbij. Je bent hierdoor in staat met het team het werk zo te organiseren dat ieders kwaliteiten benut worden en er een goede verbinding ontstaat. Je schept de voorwaarden voor goede synergie tussen de onderdelen en weet zo de ontwikkelopgave met je team handen en voeten te geven.

Jouw innovatief vermogen draagt bij aan het verder ontwikkelen op onderwerpen die  maatschappelijk relevant zijn, specifiek binnen jouw domein. Denk aan arbeidsmobiliteit, schaarste, vitaliteit, inzetbaarheid en goed werkgeverschap. Je hebt een eigentijdse visie op thema’s als hoe de arbeidsmarkt te bewerken, hoe om te gaan met diversiteit en het versterken van recruitment. Je hebt heldere opvattingen over aantrekkelijk werkgeverschap waardoor collega’s voor langere tijd aan Odion verbonden willen zijn.
Ook het thema ‘samen zorgen’ heeft je specifieke aandacht. Je hebt een innovatieve kijk op hoe de zorg naar de toekomst waar te kunnen blijven maken in een krappe arbeidsmarkt. We zullen steeds meer gaan samenwerken met vrijwilligers, ouders en verwanten en mensen zonder zorgopleiding. Je weet hier met vernieuwende en creatieve ideeën te komen. Je bent niet bang om de gebaande paden te verlaten.

Daarnaast ben je actief op het thema ‘Leren en ontwikkelen’. Odion zet sterk in op dit thema en biedt een breed spectrum van mogelijkheden aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Je draagt hier aan bij om dit passend te laten zijn aan de behoefte van de huidige medewerkers en de nieuwe instroom, vrijwilligers en mensen zonder zorgopleiding.

Samen met de collega’s van het Service Bureau draag je zorg voor een goede afstemming en synergie, zodat er optimale service, ondersteuning en advies wordt geboden aan de collega’s die met cliënten werken.

In de functie van Manager Mens & Organisatie ben je ook gesprekspartner voor de medezeggenschap. Samen met de bestuurder en de ondernemingsraad versterk je onze eigentijdse vorm van medezeggenschap en draag je bij aan de doorontwikkeling daarvan passend bij de besturingsfilosofie van Odion.

Wie ben jij?
Je bent een innovatief, inhoud gedreven en ontwikkelingsgericht persoon. Deskundig in je vakgebied en maakt graag een vooruit gerichte beweging. Je getuigt van visie en bent in staat deze ook handen en voeten te geven. Je bent sensitief en hebt gevoel voor (organisatie)dynamiek en weet hierin te acteren.

                                                                      “Met alles wat je doet, zeg je iets”

Je persoonlijkheid past bij de visie en uitgangspunten van Odion, waardoor je in staat bent het Kompas te doorleven en voor te leven. Je betrokkenheid op waar Odion voor staat, in combinatie met een samenwerkingsgerichte houding maken je bijdrage aan Odion succesvol. Het gaat niet alleen om wat je hebt gedaan maar vooral ook over wie je bent.


Honorarium
Het betreft een full time dienstverband, met een inschaling in FWG 70 van de CAO Gehandicaptenzorg, aangevuld met een toeslag vanwege je verantwoordelijkheid als lid van het MT.

Interesse?
Movimento ondersteunt Odion in deze procedure. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Marieke Muller-Steenbrink op 030-7115611. Jouw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met 3 september a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is om de procedure voor 1 oktober a.s. af te ronden. Het proces is als volgt ingericht

  • Gesprekken bij Movimento vanaf week 32
  • Eerste selectieronde bij de opdrachtgever op maandag 18 september (week 38)
  • Tweede verdiepende gespreksronde op dinsdag 26 september (week 39)
  • Arbeidsvoorwaardengesprek in week 39
  • Aanstelling voor 1 oktober.

Een ACT-competentie- en talentenmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
 

Organisatie: ODION
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-08-10 16:35:03
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: Hoger Management (2e echelon)
Plaats: WORMER
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: