Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Manager Expertise en Behandeling

logo_Odion Vacature Manager Expertise en Behandeling Movimento Zorg

Manager Expertise en Behandeling


Wie zijn wij?
“Een wereld waarin iedereen gezien wordt. Waarin jouw leven betekenis heeft. Daar gaan wij voor. We werken met ons hart, hoofd en handen. Met ervaring en expertise. En met lef. Om samen steeds weer antwoorden te vinden. Op alle vragen. Want;” voor ons is geen vraag te gek!”

Odion biedt professionele zorg voor mensen met een beperking zodat zij het leven op hun eigen manier kunnen invullen. De expertise richt zich op de begeleiding en ondersteuning van zowel kinderen als volwassenen, met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel, LVB met gedragsproblemen en dove mensen met een verstandelijke beperking.  Op school, thuis, op het werk of in de vrije tijd. Het werkgebied beslaat de regio’s Zaanstreek, Waterland en Kennemerland. Odion heeft zo’n 65 locaties, telt 1500 medewerkers en vrijwilligers en biedt ondersteuning aan 1750 cliënten.

Bij Odion werken we vanuit ons “Kompas”. Dat is de leidraad en toetssteen voor ons handelen. Het beschrijft onze visie op de mens en de samenleving, onze opvattingen over goede zorg en goed organiseren, hoe wij met elkaar omgaan en hoe we ons ontwikkelen. Daarover gaan we steeds met elkaar in gesprek. En daarbij is geen vraag te gek! 

Odion is een organisatie die voortdurend ontwikkelt. De verantwoordelijkheid voor zowel de begeleiding en ondersteuning van cliënten als voor het organiseren van het eigen werk ligt bij de teams. De begeleiders vormen daarbij het ‘hart van de organisatie’ samen met de cliënt en z’n netwerk. De teams worden ondersteund door een teamleider en een gedragsdeskundige.
We zijn gericht op het actief ontwikkelen, uitdragen en borgen van onze kennis en expertise.  We participeren in een academische werkplaats en doen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Met ons innovatieteam iXi zijn we koploper in de regio op het gebied van zorgtechnologie. 

De functie van Manager Expertise en Behandeling
In deze functie participeer je in wat nu nog het management team van de organisatie heet. Odion wil dit anders vormgeven, meer passend bij de besturingsfilosofie en het Kompas. Als nieuwe manager denk je mee in deze zoektocht en het vinden van een passende vorm. Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen organisatieonderdeel ben je met je MT collega’s verantwoordelijk voor het geheel. 
Je werkt intensief samen met je collega’s Manager Zorg om de dienstverlening aan cliënten te optimaliseren. Je bent nauw verbonden met het primair proces en samen met de collega’s kijk je naar een juiste verdeling van taken opdat er maximale kruisbestuiving plaats vindt.

Je geeft leiding aan diverse professionals waaronder gedragsdeskundigen, verpleegkundig specialist, artsen VG, kwaliteitsverpleegkundigen, paramedici en andere behandelaren. In totaal zo’n 65 professionals.
Daarnaast valt in jouw portefeuille het ondersteunen en inspireren van de expertiseteams binnen Odion. Deze zijn georganiseerd rond doelgroepen en kunnen bestaan uit begeleiders, gedragsdeskundigen, verpleegkundigen en teamleiders

Een belangrijke opgave voor jou als manager is het goed vormgeven van de kwaliteit van de orthopedagogische en verpleegkundige begeleiding en behandeling. Je hebt aandacht voor het versterken van de medisch verpleegkundige expertise, de samenhang met de agogische begeleiding en het versterken van de teams op dit vlak. Je legt daarbij vanzelfsprekend verbinding met de paramedici en overige behandelaren. De professionals binnen Odion getuigen van vakmanschap en nemen eigenaarschap. Jij weet hen te inspireren en draagt zorg voor een goede dynamiek waarin de professionals zich gezien en gehoord weten. Je bent hiertoe zichtbaar en bereikbaar voor de professionals en staat voor een goede emotionele bedding.
In deze periode van schaarste vraagt een goede organisatie van het werk de aandacht. Je helpt je team in deze dynamiek met het creëren van een werkbare context. Je creëert ruimte voor persoonlijke aandacht en reflectie en helpt het grotere perspectief te blijven zien. 

Door je inspirerende en ondersteunende rol weet je de kwaliteit van zorg te borgen. Je hebt aandacht voor de externe ontwikkelingen rondom kwaliteit, behandeling en wetgeving en weet hier met het team goed op te anticiperen en op door te ontwikkelen. Je werkt daarbij vanzelfsprekend samen met collega’s van zorgorganisaties in en rond onze regio.
Je hebt aandacht voor het thema ‘samen zorgen’ waarbij er steeds meer samengewerkt gaat worden met vrijwilligers, ouders, verwanten en mensen zonder zorgopleiding. Met je team geef je daar nadere invulling aan. Samen met de expertiseteams ontwikkel en bundel je alle kennis en draag je zorg voor een goede verspreiding en toepassing hiervan door teams en teamleiders daarbij te ondersteunen.

Je zorgt voor een goede bezetting van je team door op creatieve wijze te kijken naar het arbeidsmarktvraagstuk. Thema’s als functiedifferentiatie en anders organiseren hebben je volle aandacht. Je stemt je team af op de ondersteunings- en behandelvraag van Odion en weet hiertoe in het netwerk de juiste verbindingen te leggen om dit te realiseren. Voor de nieuwe instroom onderhoud je contacten met de verschillende opleidingsinstituten om zo stagiaires en jonge professionals aan je te verbinden. Voor hen zorg je voor een goede inbedding in de organisatie zodat zij hun talent binnen Odion optimaal kunnen inzetten. Leren en ontwikkelen is voor jou een centraal thema in het ontwikkelen van je medewerkers.

Wie ben jij?
Jij bent een inhoud gedreven manager, met bij voorkeur een achtergrond als psycholoog,  orthopedagoog, of verpleegkundig specialist en je beschikt over een groot relevant netwerk. Je bent intrinsiek gedreven om van betekenis te zijn voor de cliënten van Odion. Je hebt visie op deze cliënten populatie en de kwaliteit van zorg die hierbij past.
Je bent een persoon die past bij de visie en uitgangspunten van Odion, die het Kompas doorleeft en voorleeft. Vanuit je samenwerkingsgerichtheid weet je de verbinding tussen expertise en de praktijk goed handen en voeten te geven.

Daarnaast beschik je over goede managementvaardigheden, en ben je als inspirerend en verbindend leider in staat met het team de kwaliteit van ondersteuning en behandeling te realiseren door een werkbare context te creëren. Je geeft als leider vertrouwen en biedt ruimte. Je zorgt dat er ruimte is voor eigenaarschap en ontwikkeling. Je investeert en reflecteert hierop, Je prikkelt en stimuleert hen, geeft richting en treedt naar voren waar nodig. Het gaat niet alleen om wat je hebt gedaan maar vooral ook over wie je bent.

                              “Met alles wat je doet, zeg je iets”

Met je scherpe eigentijdse inhoudelijke visie, en gevoed door je team, draag je bij aan de visieontwikkeling van de organisatie als gesprekspartner van je collega MT leden.

Honorarium
Het betreft een full time dienstverband, met een inschaling in FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg.

Interesse?
Movimento ondersteunt Odion in deze procedure. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Marieke Muller-Steenbrink op 030-7115611. Jouw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met 3 september a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 oktober a.s. af te ronden. Het proces is als volgt ingericht

  • Gesprekken bij Movimento week vanaf week 32
  • Eerste selectieronde bij de opdrachtgever op donderdag 14 september (week 37)
  • Tweede verdiepende gespreksronde op dinsdag 26 september (week 39)
  • Arbeidsvoorwaardengesprek in week 39
  • Afronding procedure en aanstelling voor 1 oktober.

Een ACT-competentie- en talentenmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: ODION
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-07-24 16:35:03
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: Hoger Management (2e echelon)
Plaats: WORMER
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: