Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Lid raad van toezicht

2Q== Vacature Lid raad van toezicht Movimento Zorg

Een moderne toezichthouder, innovatief en bedrijfsmatig sterk

Wie zijn wij en wat doen we
De missie van IrisZorg is ‘Grip op je leven’ voor mensen met maatschappelijke kwetsbaarheid, een (verleden van) verslaving en/of een ontwrichtende diagnose of ervaring. IrisZorg heeft een breed aanbod aan specialistische zorg en werkt vanuit herstelondersteunende zorg. Daarbij vervult IrisZorg regelmatig de ‘last resort’ functie. Bij IrisZorg werken 1.400 (deels ervaringsdeskundige) professionals, 155 vrijwilligers en zo’n 100 stagiaires. IrisZorg heeft 60 locaties in 19 gemeenten in Gelderland, een deel van Overijssel en in Flevoland.

IrisZorg is een financieel gezonde organisatie die zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld van generalist naar specialist in herstel.  Professionals krijgen ruimte om zichzelf te ontwikkelen en worden ondersteund bij bezield werken. Daarbij heeft IrisZorg geïnvesteerd in betekenisvol samenwerken in- en extern.
Ook is een start gemaakt met het vernieuwen van vastgoed zodanig dat dit gastvrij oogt voor bewoners en naasten, een fijne werkplek biedt aan medewerkers en middels digitalisering de eigen regie van bewoners en het werkplezier van medewerkers bevordert.

IrisZorg wil betekenisvol samenwerken met partners in de wijk, leren van elkaar om steeds beter in te kunnen spelen op de behoefte van cliënten. Vanuit eigenaarschap in combinatie met de benodigde zakelijkheid. Met als kernwaarden:   
• Betrokken;
• Eigen regie;
• We doen wat we zeggen;
• We spreken elkaar aan.

Strategische koers
IrisZorg heeft recent haar strategische koers 2023-2026 geformuleerd,
Het verder vormgeven van de samenwerking met andere organisaties, andere disciplines en ervaringsdeskundigen blijft de komende periode actueel. Daarbij gaat het zowel om de transformatie van zorg als om het invulling geven aan aantrekkelijk werkgeverschap. Waarbij het koersplan richting geeft en tegelijkertijd ruimte biedt aan lokale flexibiliteit. De huidige bestuurder heeft hier een voortrekkersrol in, m.n. in de grotere gemeenten. In de kleinere gemeenten wordt het management in positie gebracht.
Ook op het gebied van vastgoed en het benutten van vernieuwbouw voor innovatie in wonen en zorg is nog het nodige te doen.
Financieel blijft het – zoals voor veel zorgorganisaties- scherp aan de wind zeilen en verstandig investeren.

Governance
IrisZorg kent een raad van toezicht model, met een vijfhoofdige raad van toezicht en een tweehoofdige raad van bestuur.
De raad heeft de afgelopen periode het toezicht gemoderniseerd, een commissie Kwaliteit en Veiligheid ingericht en haar toezichtvisie geformuleerd. De raad van toezicht onderschrijft in haar toezichtvisie de Governancecode Zorg en daarmee de uitgangspunten voor verantwoord toezicht. 
De raad van toezicht werkt vanuit de volgende principes:
• Proactief en constructief;
• Onderling vertrouwen;
• Flexibel in betrokkenheid;
• Onafhankelijke en positief kritisch;
• Aanspreekbaar;
• Verbindend in cultuur, gedrag en taal.

Vacature
In verband met het verstrijken van de reguliere zittingstermijnen ontstaat er een vacature in de raad. Het streven is om het nieuwe lid begin 2024 te benoemen.
Voor de ontstane vacature wordt een ervaren toezichthouder gezocht, met een brede bedrijfskundige achtergrond in de zorg, waaronder expertise op het gebied van vastgoed, financiën en innovatie. Een toezichthouder die bij voorkeur de regio kent, kan dealen met de complexiteit van vraagstukken binnen IrisZorg – waaronder de uitvoering van het integrale zorgakkoord - en die bijdraagt aan een goede dialoog in de raad en met de medezeggenschap.

Profiel
De RvT heeft een profielschets opgesteld die geldt voor de raad als geheel. Daarnaast worden voor deze vacature de volgende specifieke competenties en drijfveren verwacht:

  • Ervaren toezichthouder: actuele kennis van en ervaring met governance en de werkgeversrol van de raad;
  • Hart voor de missie: IrisZorg is er voor iedereen en vaak de laatste in de lijn waar mensen nog terecht kunnen;
  • Ondernemend bedrijfskundig: Heeft ruime ervaring met bedrijfsvoering in de zorg in de breedte, waaronder het benutten van vastgoedopgaven voor innovatie in wonen en zorg;
  • Goed in balans: Heeft kennis van verschillende zorggerelateerde financieringsstromen en de bijbehorende dynamiek;
  • Kritische sparringpartner: Heeft een goed beeld van trends en ontwikkelingen in de zorg, kan out of the box denken en houdt van kritisch en uitdagend bevragen;
  • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise;
  • Oog en oor voor medezeggenschap: is oprecht geïnteresseerd in het cliënt- en medewerkersperspectief, en heeft kennis van eigentijdse (mede)zeggenchap;
  • Sensitief in dialoog: draagt – met oog voor het ongezegde - bij aan een rijke dialoog in de raad en met stakeholders;
  • Regionale binding: heeft een relevant netwerk in de regio en kennis van gemeentelijke regievoering.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden ervaren toezichthouders met een migratieachtergrond – uiteraard met de relevante overige expertise - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
De bezoldiging is in overeenstemming met WNT-2, klasse V en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt IrisZorg samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl).
Reageren kan tot en met 18 februari a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 8 en 9.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
Verdere informatie over de procedure volgt later.

Organisatie: IrisZorg
Publicatiedatum: 2024-01-22 16:45:05
Plaats: Arnhem
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: