Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Reactietermijn verstreken

Lid raad van toezicht (bedrijfsvoering)

Logo_SZR Vacature Lid raad van toezicht (bedrijfsvoering) Movimento Zorg


Een fris toezichthouder met stevige bedrijfsvoering expertise

Wie zijn wij en wat doen we
De missie van SZR is kwaliteit toevoegen aan het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een complexe zorgvraag in de regio Rivierenland. SZR helpt ouderen om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de vijf woonzorgcentra. SZR biedt zorg en behandeling aan mensen met een langdurige lichamelijke zorgvraag, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en palliatieve zorg. En daarnaast dagvoorzieningen, behandeling en revalidatie voor cliënten die thuis wonen in de regio Rivierenland.

SZR werkt met professionals op het gebied van zorg, medische en paramedische behandeling en psychosociale begeleiding en onderscheidt zich door het volledige aanbod en veel kennis en kunde. Cliënten, familie en verwijzers kiezen voor SZR, omdat SZR dit totale aanbod goed regelt in een prettige sfeer. Zij ervaren de organisatie als gastvrij, betrokken, deskundig en op SZR kunnen rekenen is voor hen al een hele zorg minder.

SZR wil voor de mensen uit de regio een gewilde partij zijn en blijven. Haar visie op zorgverlening kenmerkt zich door:

 • Aandacht voor de cliënt;
 • Eigen regie voorop;
 • Ondersteuning en hulp waar nodig;
 • Familie en vrienden (mantelzorgers) doen ertoe.

Strategische koers
SZR heeft onder de leiding van de huidige bestuurder een grote ontwikkeling doorgemaakt met als uitgangspunt de relatie cliënt – professionals maximaal te faciliteren. Ook heeft SZR zich steviger gepositioneerd in de regio.
SZR staat voor een update van haar strategische koers, de demografische ontwikkelingen in combinatie met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het noodzakelijk fundamenteel te kijken naar het cliëntportfolio van SZR. En daarbij tegelijkertijd de maatschappelijke opgave en de positionering in de regio goed voor ogen  te houden.
De belangrijkste uitdaging zal zijn de zorg flexibel af te stemmen op de steeds complexere woon- en zorgbehoeften van cliënten, in combinatie met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt.
Naast aantrekkelijk werkgeverschap zijn de strategische vastgoedopgaven, digitalisering van wonen, zorg en werken én daarmee samenhangend sociale en proces innovatie belangrijke aandachtsgebieden. Tenslotte wordt de rol van SZR in het netwerk steeds belangrijker, het invulling geven aan de maatschappelijke opgave en goed werkgeverschap vraagt ook goede samenwerking in de regio.

Ook voor de nieuwe strategische koers blijven de sturingsprincipes van SZR van kracht:

 • Onze leiderschapswaarden zijn verbinding, vertrouwen en daadkracht;
 • We zijn koersvast en bieden continuïteit op de strategie;
 • We gaan uit van een integrale visie en aanpak op de vier genoemde deelgebieden;
 • We realiseren meedenkkracht en invloed;
 • We nemen besluiten zoveel als mogelijk in consensus.

SZR zoekt een frisse toezichthouder met stevige bedrijfsvoering expertise
SZR kent een raad van toezicht model, met een vijfhoofdige raad van toezicht en een collegiale tweehoofdige directie, met formele eindverantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder. De raad heeft haar toezichtvisie geformuleerd, hecht aan goede inhoudelijke discussies in een goede sfeer, is proactief in verbinding met de interne en externe stakeholders van SZR en heeft vormgegeven aan de soft controls in het toezicht.
Voor de ontstane vacature wordt een fris beginnend toezichthouder gezocht, met een brede bedrijfskundige achtergrond en ervaring in de zorg. Meer specifiek op het gebied van financiën, integraal risicomanagement, en digitalisering gericht op fijn en slim wonen en werken. Een toezichthouder die kan dealen met de complexiteit van vraagstukken en die bijdraagt aan een goede dialoog in de raad.

Profiel
De raad van toezicht sluit in haar toezichtvisie aan bij Governancecode Zorg, en daarmee bij de uitgangspunten voor verantwoord toezicht. Van de nieuwe toezichthouder worden algemene toezichthoudende competenties en de volgende specifieke competenties en drijfveren verwacht:

 • Bedrijfskundig sterk: Heeft ruime ervaring met bedrijfsvoering in de zorg in de breedte, waaronder digitalisering van bedrijfsprocessen, wonen en werken; 
 • Goed in balans: Heeft kennis van het financieel kader van de zorg, ervaring met integraal risicomanagement en kan dealen met de complexiteit van de bedrijfsvoering in tijden van schaarste en keten- en netwerksamenwerking;
 • Sparringpartner met visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig en beschikt over een relevant netwerk op dat vlak;
 • Strategisch doorzicht: kan de implicaties van visie en strategie voor bedrijfsvoering in de breedte doorzien;
 • Enthousiast en communicatief: is oprecht geïnteresseerd in het cliënt- en medewerkersperspectief,  doelen en de bedoeling van SZR;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch bevragen en challengen en weet tegelijk lucht in de discussie te brengen; 
 • Verfrissend in dialoog: draagt bij aan een rijke dialoog in de raad en met in- en externe belanghouders.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden fris beginnend toezichthouders – uiteraard met de relevante overige expertise - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
De bezoldiging is in overeenstemming met WNT-2, klasse IV en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt SZR samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 4 juni a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 23 en 24.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
In week 26 vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij SZR plaats, een eventuele tweede ronde verdiepende gesprekken is gepland in week 27.

Doelstelling is de procedure af te ronden voor 1 september 2023.

Organisatie: Stichting Zorgcentra Rivierenland SZR
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-04-13 10:40:06
Plaats: Tiel
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: