Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Succesvol ingevuld

Directeur Wijkzorg

Logo%20ZorgAccent Vacature Directeur Wijkzorg Movimento Zorg

 

Sta jij zowel intern als extern bekend als bruggenbouwer? Omarm jij het Rijnlandse gedachtegoed en de principes van zelfsturing? Ben je tegelijkertijd ook een directeur die duidelijk is en besluiten neemt als het nodig is? Wil jij een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en de huishoudelijke hulp bij een zorgorganisatie die vooruitstrevend en vernieuwend is?  Dan gaan we graag het gesprek met je aan!


De organisatie
ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige organisatie actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Twente en Salland. Van wijkverpleging en gemaksdiensten aan huis tot intensieve verpleeghuiszorg. Ruim 2800 medewerkers en 1000 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in en denken in mogelijkheden om iedereen te laten ervaren hoe bijzonder de zorg is.

ZorgAccent gaat uit van de Rijnlandse organiseerprincipes waarbij vakmanschap, autonomie en het werk zelf mogen en kunnen organiseren centraal staat. De organisatie kent een heel platte organisatiestructuur met een éénhoofdige raad van bestuur, die samen met de directeur woonzorg en de directeur wijkzorg leiding geven aan de organisatie. De kleinschalige, zelfsturende teams vormen het hart van de organisatie en daarmee is de zorg van de professionals en niet van de directeuren en bestuurder. De leiding bepaalt de kaders in samenspraak met de medewerkers en faciliteert de medewerkers c.q. teams om een gezonde organisatie te behouden.

Veel ‘ingewikkeldheden’ binnen de organisatie zijn weggenomen, waardoor het is gelukt om de overhead te verminderen en zo veel mogelijk professionals ín de zorg aan het werk te hebben. De medewerkers nemen eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van hun vak. Ze zijn trots op hun vak en met de regelruimte die ze hebben, zijn ze tot grote dingen in staat.

De visie, missie en kernwaarden van ZorgAccent
De slogan ‘Denkt in mogelijkheden’ zit in het cement van de organisatie en helpt medewerkers om op een creatieve manier samen met de mensen aan wie er zorg wordt verleend en hun naasten te zoeken naar het optimale antwoord en oplossingen. Voor ZorgAccent is de visie op zelfsturing een richtingaanwijzer die helpt bij het maken van de juiste keuzes en geeft medewerkers en belanghebbenden zicht op wat belangrijk is én waarin wordt onderscheiden. De visie geeft mensen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen; zowel aan wie zorg wordt verleend en hun naasten, als ook de medewerkers en vrijwilligers.

ZorgAccent staat voor Vertrouwen, Echt, Toegewijd en Lef, de diepgewortelde kernwaarden waar vanuit invulling wordt gegeven aan de missie om iedereen te laten ervaren hoe bijzonder de geleverde zorg is. Daarin slaagt ZorgAccent als geen ander, want op Zorgkaart Nederland wordt de geleverde zorg met een 9,2 gewaardeerd. Wil je meer informatie over de organisatie? Kijk dan op www.zorgaccent.nl 

De context
De omgeving waarin ZorgAccent zich beweegt, verandert continu. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, demografische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt, ketenzorg en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie zorgen ervoor dat steeds de vraag moet worden gesteld wat dat voor ZorgAccent betekent.

Voor het toekomstbestendig maken van de wijkverpleging, huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding en dagbesteding zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur vanwege pensionering van de huidige directeur medio 2024. De vertrekkende directeur heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van zelfsturing vanuit het Rijnlandse gedachtegoed. Recentelijk is dit geëvalueerd in het onderzoek “Toekomstbestendigheid sturing ZorgAccent”. Hier zijn heldere aanbevelingen uit voortgekomen, die vertaald zijn naar zes krachtige thema’s waarmee Zorgaccent dit jaar aan de slag gaat. Voor de nieuwe directeur Wijkzorg is het dan ook van groot belang dat naadloos wordt aangesloten bij deze ingeslagen transformatie.

De functie
In je functie als Directeur Wijkzorg heb je een brede en omvangrijke portefeuille. In de kern zijn jouw  belangrijkste taken en/of verantwoordelijkheden:

  •   Je faciliteert en geeft leiding aan diverse teams. Het betreft circa 75 teams bestaande uit 820 medewerkers in de wijkverpleging, dagbesteding en thuisbegeleiding en 450 medewerkers van ZorgAccent Huishoudelijke Hulp (ZAHH). Daarnaast geef je ook leiding aan de ondersteunende teams, het wijkservicecentrum en diverse professionals zoals de coaches die de teams ondersteunen;
  •   Je bent integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het leidinggeven aan de teams financiën, ict, personeels- en salarisadministratie.
  •   Je weet de afgesproken financiële en kwalitatieve resultaten te behalen uitgewerkt in het principe van zelfsturende teams;
  •   Je bent een interne én externe bruggenbouwer. Intern begeleid je diverse projecten, onderhoud je je contacten vanuit oprechte aandacht en neem je deel aan diverse overleggen. Extern weet je soepel verbinding te leggen met de gemeente, de zorgverzekeraar, collega-organisaties en diverse stakeholders;
  •   Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en verankering van de zorgvisie. Op een inspirerende wijze weet je de organisatie toekomstbestendig te maken vanuit heldere kaders en richtlijnen;
  •   Bij toerbeurt ben je bereikbaar voor calamiteiten als eindverantwoordelijke van de organisatie en vervang je je collega- directeur woonzorg bij afwezigheid.

Je ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur. Samen met het bestuur, de directeur woonzorg, de strategisch adviseur P&O, de concerncontroller en de strategische conceptontwikkelaar vorm je het panoramateam. Een compact en modern overlegorgaan met een roulerend voorzitterschap waar besluiten zoveel mogelijk worden genomen met consensus (eensgezindheid) of tenminste met consent (instemming). Ook het overleg met OR en de cliëntenraad is modern vormgegeven vanuit een heldere visie op zeggenschap waarbij de dialoog centraal staat.

Om als directeur deze brede portefeuille goed te kunnen uitvoeren, heb je een sterk team van ondersteunende professionals om je heen waar je vanuit vertrouwen intensief met elkaar samenwerkt. Naast een uitmuntend secretariaat bestaat dit team ook uit ervaren coaches die de zorgteams actief ondersteunen.

Jouw profiel
Je bent in staat om als directeur het gehele spectrum te bedienen. Van groot naar klein, van strategie naar de praktijk, van het collectief naar het individu, van de toekomst naar het heden en van buiten naar binnen. Juist van deze diversiteit gecombineerd met een volle agenda krijg jij energie. Hierin weet je als geen ander rust te bewaren en overzicht te behouden. Je houdt ervan om onderdeel uit te maken van de zoektocht naar waar de organisatie voor staat en durft daarbij zaken niet te weten, los te laten en ruimte te geven aan de medewerkers.

Zorgaccent hecht, naast je kennis en kunde, grote waarde aan wie jij bent als mens. Aan de hand van hun vier kernwaarden zijn deze nog verder uitgewerkt;

  •   Vertrouwen

Bereikbaar, zichtbaar en benaderbaar zijn is voor jou vanzelfsprekend. In je communicatie
ben je duidelijk, eerlijk en recht door zee. Door je transparante manier van handelen wek je
als vanzelf vertrouwen bij de ander. Je weet daarbij ook informatie te filteren wat wel of
niet belangrijk is voor de teams en de rest van de organisatie.

  •   Echt

Je bent intrinsiek gedreven om de teams optimaal te faciliteren en je stelt je daarbij gelijkwaardig op. Regelmatig bezoek je teams vanuit oprechte interesse en de wens om dichtbij te staan. Je weet daarbij te differentiëren tussen begeleiden, ondersteunen of overnemen in samenwerking met de coaches. Je luistert met aandacht en beschikt over inlevingsvermogen. Van nature heb je een positieve instelling en gebruik je humor om zaken licht- en luchtig te maken. In wie je bent, sluit je feilloos aan bij de nuchtere streekcultuur.

  •   Lef

Je bent daadkrachtig, doelgericht en ondernemend. Je durft een kartrekker te zijn om het anders te doen dan andere organisaties.  Soms neem je daarbij snel een beslissing en bent actiegericht. Ook binnen het panoramateam durf je je uit te spreken en collega’s aan te spreken, omdat je gelooft dat juist op deze manier je een krachtig team vormt.

  •   Toegewijd

Als geen ander omarm je het Rijnlandse gedachtegoed en heb je een natuurlijk geloof in het principe van zelfsturing. Je staat achter de visie van Zorgaccent en wilt oprecht de organisatie toekomstbestendig maken. Juist vanuit deze toewijding streef je daarbij naar heldere kaders en richtlijnen, stel je grenzen en durf je strak te sturen op de gewenste resultaten en gaat daarover het gesprek aan met de teams.


Ervaring en opleiding 
Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare kennis van en meerjarige ervaring in de breedte van de zorgsector met affiniteit voor de wijkverpleging en huishoudelijk hulp.

ZorgAccent biedt
ZorgAccent biedt je een uitdagende baan in een werkomgeving die volop in ontwikkeling is en waarin men echt oog heeft voor vakmanschap. Je krijgt een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week. Je kunt rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, meerkeuzeregeling, reiskostenvergoeding, een actieve personeelsvereniging en personeelskortingen op verzekeringen. De functie is ingedeeld in FWG 75 op basis van de CAO VVT.

Geïnteresseerd?
Voor de werving en selectie van de Directeur Wijkzorg werkt ZorgAccent samen met Movimento. Wanneer je nog vragen hebt over de functie neem dan contact op met Yvette Gorter of Nora Hadad via 030 7115611. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, ben je enthousiast geworden en wil je aan de slag in deze functie? Solliciteer dan het liefst zo snel mogelijk via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl).

Informatie over de procedure
Doelstelling is om de procedure voor 1 november af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:
• Gesprekken bij Movimento in week 36 en 37;
• Op dinsdag 26 september zal Movimento haar voordracht doen aan de selectiecommissie van ZorgAccent;
• Gesprekken met de selectie- en adviescommissie zijn op dinsdag 3 oktober en een optioneel verdiepingsgesprek op dinsdag 10 oktober;
• Arbeidsvoorwaardengesprek en referentieonderzoek in week 43

Organisatie: ZorgAccent
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-07-14 16:30:05
Plaats: Almelo
Regio: Overijssel
Uren per week: 36

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: