Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Reactietermijn verstreken

Bestuurder

Logo%20Omega%20Groep Vacature Bestuurder Movimento Zorg

Doorvoel en leef jij de missie en visie van Omega Groep? Ben jij die warm-zakelijke en ondernemende zorgtijger met bestuurlijke ervaring en bedrijfskundig inzicht?
Lees dan snel verder en reageer op deze vacature!

Over Omega Groep
Omega Groep is in 2009 opgericht, in de overtuiging dat goede zorg op een andere, meer liefdevolle manier kan worden aangeboden. De drie pijlers waarop de visie van Omega Groep is geënt, zijn: ontmoeten, erkennen en ondersteunen. Vanuit erkenning, nabijheid en vertrouwen wordt gewerkt aan betekenisvolle ontmoetingen die een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van zowel cliënten als medewerkers.

In aanvang richtte Omega Groep zich op de gehandicaptenzorg. In de afgelopen vijftien jaar is deze visie-gedreven organisatie uitgegroeid tot een aanbieder met een omzet van bijna 50 miljoen euro en 750 medewerkers. Ruim 1700 cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking krijgen zorg, die wordt gefinancierd vanuit de WLZ, de Jeugdwet en de WMO. Omega Groep biedt wonen, verblijf, ambulante begeleiding, behandeling en dagbesteding, en heeft tevens gezinshuizen. Het werkgebied van Omega Groep beslaat grote delen van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De aandeelhouder, oprichter en huidige bestuurder van Omega Groep doet een stapje terug en wil het stokje doorgeven aan een nieuwe bestuurder. De nieuwe bestuurder van Omega Groep wordt aangesteld door de aandeelhouder.

Lees meer over Omega Groep op Omega Groep, wij ontmoeten je graag! of ga direct naar de missie en visie van de organisatie.

Opdracht voor de nieuwe bestuurder
Algemeen
De snelle groei van Omega Groep heeft de organisatie in hoog tempo door de pioniersfase geleid. Processen, structuren, mandaten en de wijze waarop zaken zijn georganiseerd hebben dat tempo soms maar lastig kunnen bijhouden. Veel is organisch gegroeid en verdient wellicht herijking, op een wijze die past bij de missie en visie van de organisatie en die recht doet aan de groeifase waarin zij verkeert. Daarnaast is de externe omgeving van de organisatie in de laatste jaren gewijzigd. Ook dat maakt nadere beschouwing en weging van elementen in de organisatie van Omega Groep zinvol. 

Intern
Hoewel de visie van de organisatie leidend blijft, is een meer bewuste benadering nodig. Verbetering van de resultaten die de organisatie boekt, is dan ook een belangrijke opdracht voor de nieuwe bestuurder.
Binnen de organisatie mag meer zicht komen op productiviteit en effectiviteit, en ook als het gaat over stuurinformatie kunnen er nog stappen gezet worden. Het stimuleren van een meer bedrijfsmatig gerichte aandacht en het verbeteren van het niveau van bedrijfsvoering is van belang. Dit vergt een andere mindset en een andere benadering van vraagstukken, en soms ander gedrag. Het doel is immers om de bijzondere en waardevolle zorg die Omega Groep biedt, ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Dit vergt van de toekomstige bestuurder een strategisch perspectief terwijl tegelijkertijd zaken in het hier en nu aandacht behoeven om dat strategische perspectief dichterbij te brengen.
Voor een deel van de professionals in de organisatie geldt dat zij, onder de nieuwe bestuurder, anders, duidelijker en/of steviger in hun rol mogen komen. Het MT kan meer als denktank en klankbord gebruikt worden, bedrijfsvoering dient steviger gepositioneerd te worden. Het zelf-startend vermogen van medewerkers mag toenemen en daarbij horen duidelijke kaders en een dito mandaat. Ook de onderlinge verbinding tussen teams en regio’s en het leren van elkaar mag meer aandacht krijgen.

Extern
Omega Groep denkt in kansen en mogelijkheden, is ondernemend, initiatiefrijk en gericht op groei. De nieuwe bestuurder brengt dit ondernemerschap in balans met wat de organisatie aan kan, met het verder op orde brengen van de basis en de interne professionalisering die nodig is. Kansen en mogelijkheden zijn er voldoende; een kritische blik naar hoe en waarop wordt ingezet of ingeschreven is gewenst. Ook in het werkveld initieert de bestuurder (boven)regionale samenwerkingen, continueert deze en geeft ze verder vorm.

Kortom, de nieuwe bestuurder staat voor de opdracht om Omega Groep, met behoud van de visie, te loodsen naar een volgende fase in haar bestaan, haar verder te professionaliseren en daarmee gereed te maken voor de toekomst. 

Jij maakt het verschil
Je bent een ervaren bestuurder die denkt in kansen en de zorgfinanciering kent en kan doorgronden. Je kent de wereld van de zorgkantoren, bent een gelijkwaardig partner in gesprekken en onderhandelingen en weet Omega Groep goed te positioneren. Je denkt strategisch en bent diplomatiek én stevig.
Je hebt een duidelijke visie op de huidige maatschappelijke context, een scherp oog voor ontwikkelingen in het werkveld en vertaalt dat naar wat dit voor de organisatie betekent. Je hebt lef, kijkt met een vernieuwende blik en hebt het vermogen om “out of the box” te denken.

Je leiderschap start vanuit gelijkwaardigheid en is eigentijds, energiek en bezielend, zonder aan realisme in te boeten. Je enthousiasmeert en creëert draagvlak, ook als dingen moeilijk of ingewikkeld zijn. Je luistert goed, ook naar de onderstroom, betrekt mensen en neemt ze mee. Vervolgens geef je hen, binnen kaders en met bijbehorend mandaat, de ruimte, het vertrouwen en het eigenaarschap om de ingezette koers en bijbehorende resultaten te realiseren. Je stuurt op hoofdlijnen. Op de realisatie van afgesproken doelen houd je vanzelfsprekend vinger aan de pols. Je spreekt, waar nodig aan én geeft ruimte voor ontwikkeling. Waar nodig toon je daadkracht en doortastendheid.

Je bent duidelijk en transparant in je communicatie en koersvast. Je bevordert samenhang en samenwerking zonder aan flexibiliteit te verliezen. Je kent de interactie en dynamiek met medezeggenschapsgremia en weet deze, waar van toepassing, goed te positioneren.

Wat je meebrengt

 •   Je voelt je intrinsiek verbonden aan de missie en visie van Omega Groep;
 •   Je hebt ervaring in een bestuurlijke rol in een organisatie in verandering binnen de zorg; je veranderervaring is aantoonbaar.
 •   Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 •   Je bent bedrijfsvoerings-technisch goed onderlegd, een relevante opleiding is een pré;
 •   Je bent gepokt en gemazeld in de externe contacten met financiers, stakeholders en andere spelers in het werkveld;
 •   Je hebt ervaring met de dynamiek van een organisatie met aandeelhouders en een Raad van Commissarissen.

Het aanbod van Omega Groep
Omega Groep zoekt een fulltime bestuurder. Inschaling vindt plaats in WNT 3. Er wordt een contract geboden voor onbepaalde tijd.

Je gaat werken in een visie-gedreven organisatie met een familiecultuur en zeer intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers, die ruimte krijgen om de goede dingen op de goede manier te doen als het gaat om de juiste zorg voor en ondersteuning van de cliënt. Medewerkers zijn trots op Omega Groep en blij om er te werken.

Hebben we je enthousiast gemaakt?
Dan zijn wij benieuwd naar jouw ideeën en wie jij bent. Solliciteren kun je via de sollicitatieknop op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). We ontvangen graag een motivatiebrief en
een actueel CV. De sluitingsdatum van de vacature is 14 april 2024
Wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met Erik Sprang of Judith Hopster via telefoonnummer 030-7115611.

Procedure
De procedure start met voorselectiegesprekken bij Movimento. De procedure bij Omega Groep vindt plaats in de weken daarna. Het streven is de procedure af te ronden vóór 1 juni 2024.
Een competentiemeting en referentieonderzoek maken deel uit van de procedure.

De planning van de procedure is als volgt:

 • De voorselectie-gesprekken bij Movimento vinden plaats in de weken van 15 en 22 april (weken 16 t/m 18).
 • Op dinsdag 7 mei zal Movimento haar voordracht doen aan de selectiecommissie van Omega Groep.
 • De gesprekken met de selectiecommissies vinden plaats op vrijdag 17 mei tussen 12.00 en 17.00 uur in Zwolle.
 • De gesprekken met de adviescommissies vinden plaats op woensdag 22 mei tussen 12.30 en 16.30 uur in Zwolle.
 • Een verdiepend gesprek is gepland op vrijdag 24 mei om 15.00 uur
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek zal nog worden gepland in week 22.
Organisatie: Omega Groep
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2024-03-11 10:10:06
Plaats: Zwolle
Regio: Overijssel

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: