Leergang Bestuurlijke Coaching

De executive leergang 'De bestuurder als professionele coach' is door Movimento, samen met de RINO Noord-Holland speciaal voor bestuurders in de zorg ontwikkeld.
De leergang is bedoeld om de senioriteit van bestuurders op het gebied van coaching verder uit te bouwen. Deelnemers aan de opleiding geven aan er direct hun voordeel mee te doen in de dagelijkse praktijk, en benutten hun aangeleerde coachingsvaardigheden zowel op individueel als op teamniveau.
De opleiding is opgebouwd uit 5 tweedaagse bijeenkomsten, met een vaste groep en twee begeleiders: Aukje Delahay en Marianne van der Pool.
De opleiding is erkend bij het NOBCO en het CCE, men verdient er accreditatiepunten mee.
 
Voor meer informatie kunt u hier de brochure downloaden. Ook kunt u voor vragen of aanmelding contact opnemen met Astrid Booij-Liewers, aanspreekpunt voor de opleiding.

De data voor de leergang 2015 - 2016 zijn:

8 & 9 oktober 2015
12 & 13 november 2015
17 & 18 december 2015
21 & 22 januari 2016
3 & 4 maart 2016

Ervaringen van deelnemers