Toezichtvisie

Ontwikkelen van en invulling geven aan visie op toezicht

In samenwerking met Verbinden met Zorg bieden wij raden van toezicht ondersteuning bij de ontwikkeling van en het invulling geven aan hun visie op toezicht.

Om te komen tot een organisatie-specifieke visie op toezicht halen we bij de individuele leden en de bestuurder de elementen van de visie op aan de hand van ons Model Toezicht Visie. Vervolgens richten we een proces in om met toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap te komen tot een gedragen visie. Ook faciliteren we desgewenst de vertaling van visie en toezicht opgaven naar de concrete implementatie daarvan. Daarmee wordt de visie op toezicht een goede basis voor de ontwikkeling van het toezicht en de jaarlijkse evaluatie.

 

Logo Verbinden met Zorg


Meer weten over het ontwikkelen van een op uw raad toegesneden toezichtvisie?

Klik om contact met ons op te nemen


Marlies Ott, Governance Class:

"Een mooi proces en een echt organisatie-specifieke toezichtvisie".

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: