Toezichthouden is teamwork

Teamontwikkeling RvT

Ervaring en onderzoek laat zien dat goed toezicht houden in grote mate bepaald wordt door het samenspel binnen de raad en met de raad van bestuur. Investeren in de onderlinge samenwerking en gezamenlijk leren en reflecteren zijn daarbij onmisbaar. Ook het gericht bouwen van het team op basis van diversiteit, complementariteit én synergie draagt bij aan de kwaliteit van het toezicht. Diversiteit gaat dan vooral over persoonlijkheidskenmerken in combinatie met levens- en werkervaring.

De consultants van Movimento ondersteunen u graag in de ontwikkeling van het samenspel in de raad en met de bestuurder. Met behulp van innovatieve meetinstrumenten stellen zij een teamprofiel op. Dit teamprofiel brengt in beeld wat op teamniveau de sterke punten en ontwikkelopgaven zijn en waar eventuele lacunes zijn in de benodigde competenties van het team als geheel. Ook brengt een teamrapportage in beeld wat bij elkaar gehaald en gebracht kan worden. Met onze mondelinge toelichting op de rapportage beschikt u over een schat aan informatie die het samenspel binnen de raad en met de bestuurder kan versterken.

Vervolgens is het ook mogelijk om op zowel individueel niveau te coachen als in teamverband intervisie in te zetten.

Meer weten over teammeting of teamontwikkeling?

 Meer weten? Neem contact op

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: