Zoekt u een interim toezichthouder?

Interim toezicht

In voorkomende gevallen kunnen wij voorzien in een interim toezichthouder. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een fusie, of wanneer een versnelde invulling van een vacature of tijdelijk specifieke expertise gewenst is.

Met name bij fusies zien wij dat er steeds vaker gekozen wordt voor een tijdelijk en onafhankelijk voorzitter van de RvT. Het voorbereiden en uitvoeren van het samenwerkingsproces vraagt een doordachte en zorgvuldige aanpak, waarbij ervaring op dit vlak binnen een Raad van Toezicht bijdraagt aan een succesvol verloop ervan.

Movimento kan op korte termijn passende kandidaten voordragen en u adviseren over een op deze specifieke situatie afgestemde inrichting van het selectieproces.

Op zoek naar een interim toezichthouder?

Klik om contact met ons op te nemen

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: