Visie op Governance

Ontwikkelingen in zorg en toezicht

Dé grote opgave voor de zorg van nu is de zorg klaarmaken voor de uitdaging van de komende jaren: het duurzaam bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning in een vergrijzende samenleving met een daarmee samenhangend personeelstekort. Tegelijkertijd komen ongekende technologische ontwikkelingen binnen bereik die raken aan de basis van onze bestaande organisatievormen en besturingsfilosofie. Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. ‘Proactief toezicht op duurzaam anders organiseren’ wordt een belangrijke opgave voor de komende jaren, met onderwerpen als:

Tag cloud toezicht

Proactief toezicht: Ontwikkelingen in en rakend aan de zorg zijn veelomvattend en snel, dit vraagt een proactieve modus van bestuurders en toezichthouders en om durven experimenteren, wellicht ook met vormen van toezicht.

Duurzaam: De zorg als grootste werkgever heeft een belangrijke rol als het gaat om bijdragen aan maatschappelijke duurzaamheidsdoelen.

Anders organiseren: Zorg organiseren vanuit de levensloop of patient/client journey, gericht op waarde voor cliënt en samenleving. Waar nodig ‘zorg voor’ geconcentreerd in expertisecentra, waar mogelijk  ‘ondersteuning van’ zelfzorg in de eigen omgeving. Dit vraagt om (toezicht op) samenwerking met organisaties en met/tussen cliënten, medewerkers, vrijwilligers en naasten.

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: