Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Voorzitter RvT en AvA (succesvol ingevuld)

Logo_Cohaesie Vacature Voorzitter RvT en AvA (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een verbindende voorzitter met hart voor integrale zorg dichtbij

Wie zijn wij en wat doen we
De eerstelijnszorg is volop in beweging en heeft te maken met een sterk toenemende en complexer wordende zorgvraag. Huisartsen hebben behoefte aan ondersteuning bij zowel de eigen praktijkorganisatie als bij de samenwerking met collega’s en zorgpartners, om met schaarse menskracht toch proactief zorg op maat voor de individuele patiënt te kunnen bieden.
Cohaesie is een samenwerkingsverband van huisartspraktijken in de regio Voorne-Putten en omvat de gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en de stadsdelen Rozenburg, Hoogvliet en Pernis van de gemeente Rotterdam. Met als doel om - zoveel mogelijk in de thuissituatie - persoonsgerichte zorg te bieden via een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg.
De werkmaatschappij (Cohaesie Zorg B.V.) organiseert de zorg voor mensen met een chronische aandoening, kwetsbare ouderen en mensen met psychische klachten en ontzorgt de aangesloten praktijken op het gebied van kennisoverdracht, digitalisering en eHealth, personeel en arbeidsmarkt, gezonde leefstijl en zelfmanagement, scholing en kwaliteit.
Daarnaast wil Cohaesie de samenwerking en de synergie tussen huisartsen, (regionale) zorgpartners en gemeenten faciliteren en hiermee de eerstelijnszorg toerusten voor de toekomst.

Op weg naar meer Cohaesie
Cohaesie acteert in een complex speelveld waar het arbeidsmarktvraagstuk in combinatie met de dubbele vergrijzing dé grote uitdaging vormt. Een uitdaging die zorgorganisaties niet eigenstandig kunnen oplossen.  Met name op het gebied van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare groepen (mensen met een of meer chronische aandoeningen, kwetsbare ouderen, mensen met psychische en psychosociale problematiek) en op het gebied van preventie liggen er stevige samenwerkingsvraagstukken.
De voorbije periode is het bureau verder geprofessionaliseerd om de regionale huisartsen optimaal te kunnen ondersteunen en vertegenwoordigen.

Vanuit de ontwikkeling die Cohaesie heeft doorgemaakt, is de organisatie in staat om verdieping te geven aan zowel de samenwerking met collega zorggroepen als aan de domein overstijgende samenwerking met zorgpartners en gemeenten. Het speelveld is nog volop in ontwikkeling, slimme oplossingen en samenwerkingsopties in netwerkverband worden in een open dialoog met elkaar verkend. Waarbij het realiseren van gezondheidswinst door samenhang en een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de zorg centraal staan.

Bestuur en toezicht
Cohaesie is een coöperatie van zes lokale huisartsencoöperaties in de regio en kent een bestuur bestaande uit zes huisartsen namens die 6 leden. Zij is de oprichter van Cohaesie Zorg B.V. Als zodanig is zij de (enig) aandeelhouder van de werkmaatschappij, die bestuurd wordt door een directeur-bestuurder en een raad van toezicht kent. De raad van toezicht van Cohaesie bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter, en werkt volgens de Governancecode Zorg. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de AvA.

De raad heeft in zijn toezichtvisie benoemd dat hij vanuit breed maatschappelijk perspectief toezicht wil houden op de besturing van Cohaesie. Daartoe houdt de raad actief feeling met wat er leeft bij aangesloten huisartsen, hun ketenpartners, in de samenleving en binnen de organisatie. De raad kenmerkt zich door het zijn van een kritisch en constructief toezichthouder, adviseur en sparringpartner voor de directeur-bestuurder én voor het (huisartsen)bestuur, en een betrokken werkgever voor de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op alle dossiers en is een collegiale raad in optima forma. Zij kent 4-5 eigen vergaderingen, neemt 2 maal per jaar deel aan de AvA en houdt contact met de lokale coöperaties en de huisartsen in de regio door werkbezoeken en 1 of 2 jaarlijkse bijeenkomsten. Ook evalueert de raad van toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

De vacature
Cohaesie zoekt een ervaren voorzitter die vanuit verbinding en hart voor integrale zorg dichtbij invulling geeft aan het voorzitterschap van de raad van toezicht en van de AvA. Ervaring als toezichthouder is van belang, echter niet noodzakelijk in de rol van voorzitter van een RvT.

Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • Affiniteit met de doelstelling van Cohaesie;
 • Kwaliteiten om adequaat te kunnen omgaan met de complexiteit van het werkveld;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur en de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid en de besturing van Cohaesie Zorg B.V. als werkmaatschappij van de Coöperatie U.A. te toetsen;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Daarbij ligt voor de huidige vacature het accent op de volgende (aanvullende) competenties en drijfveren:

 • Inspirerend voorzitter: is in staat om vanuit de bedoeling de vergadering te leiden en tegelijk de proceshygiëne en de rolvastheid van de verschillende gremia te borgen;
 • Toekomstgericht: kent de dynamiek en heeft visie op de (eerstelijns)zorg van de toekomst en de positionering van de huisarts in het netwerk;
 • Netwerkleiderschap: heeft ervaring met het verder brengen van samenwerking in netwerken, is een sparringpartner op het gebied van complexe samenwerkingsvraagstukken;
 • Governance: kent het spel, weet effectief invulling te geven aan de complexiteit van het toezicht in een groeiende samenwerkingsorganisatie en heeft ervaring met de werkgeversrol;
 • Financieel: heeft kennis van de financiering van de zorg;
 • Verbindend en communicatief: maakt verbinding met bestuur en de leden, draagt bij aan de interne verbondenheid en is empathisch en tactvol in optreden;
 • Open en transparant: houdt van open kaart en gaat graag de dialoog aan met stakeholders;
 • Humor en vertrouwen: weet met humor en vanuit vertrouwen lucht en ruimte in de dialoog te brengen;
 • Teamplayer: is gericht op het werken in teamverband en het benutten van de diversiteit in de raad.


Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden mannelijke toezichthouders -uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is gerelateerd aan de WNT klasse 2 en bedraagt ongeveer € 12.500 per jaar.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Cohaesie samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 15 mei a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 20-21.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
Op 13 juni vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats op het kantoor van Cohaesie, Voorstraat 2 te Spijkenisse.
De tweede ronde verdiepende gesprekken is gepland op 29 juni, ook bij Cohaesie.

Doelstelling is dat in week 25 de RvT besluit over voordracht van de kandidaat voor benoeming door de AvA (gepland voor week 27), zodat de nieuwe toezichthouder per 1 oktober 2022 kan starten in de raad.

Organisatie: Cohaesie Zorg BV
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-04-15 14:10:08
Plaats: Spijkenisse
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: