Terug naar vacature-overzicht

Strategisch Manager Bedrijfsvoering

Logo_Careander Vacature Strategisch Manager Bedrijfsvoering Movimento Zorg

 

‘Wij halen het beste uit onze cliënten en onze cliënten brengen het beste in ons naar boven. Wij herkennen de talenten en weten waar de ambities liggen. Samen reiken we naar het hoogst haalbare. Voor iedereen binnen Careander. Dit vormt een bron van inspiratie. En creëert een gevoel van respect en erkenning voor onze cliënten.’


Over Careander
Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelachterstand. De organisatie werkt vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Careander heeft 30 locaties in diverse woonkernen in Gelderland. Het zorgaanbod bestaat uit: Wonen, Werk en Dagactiviteiten, Ondersteuning Thuis, Kind & Jeugd en Expertise & Behandeling. Meer informatie over de visie van Careander vind je in het Visieboek.

Binnen Careander staat de menselijke maat voorop: er zijn kleinschalige locaties, met persoonlijk contact en korte lijnen. Careander staat dicht bij de cliënt; er is een hoge betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Kijk voor meer informatie over Careander op https://www.careander.nl/.

De context van deze functie
Careander is volop in ontwikkeling, vanuit een gezonde financiële positie. Careander ziet in haar omgeving een toename van cliënten in een steeds meer complexe samenleving. Ook de complexiteit van zorg- en ondersteuningsbehoeften van cliënten neemt toe. Daarnaast blijven cliënten vaker en langer thuis wonen. Daarmee verandert ook de ondersteuning die Careander levert. Deze moet anders worden georganiseerd en dit heeft impact op de medewerkers in het primair proces.

Voor de serviceteams betekent dit dat zij hun rol en verbinding met de teams in het primair proces moeten herijken en, waar nodig, versterken. Nieuwe en andere eisen aan medewerkers in het primair proces, betekenen een andere en mogelijk nieuwe wijze van dienstverlening door de serviceteams. Er is aandacht nodig voor zorgtechnologie, vastgoed, organisatie-brede duurzaamheid en een bedrijfsvoering die de strategische doelstellingen realiseert en past binnen de financiële kaders. Er is aandacht nodig om meer zichtbaar te maken waar Careander voor gaat en voor staat, met als doel om het leven van de cliënt optimaal te ondersteunen.

De Serviceorganisatie van Careander
Voor deze volgende fase zoekt de organisatie een strategisch manager bedrijfsvoering die de serviceorganisatie toekomstbestendig maakt.

De serviceorganisatie bestaat uit een zevental teams: Medewerker & Organisatie (M&O), Financiën & Control (F&C), ICT, Vastgoed, Beleid & Kwaliteit, Communicatie en Servicepunt. In totaal werken in de serviceteams 47 medewerkers (35,7 fte). De teams verschillen onderling in grootte en in hun ontwikkelfase naar zelforganisatie, teamontwikkeling en taakvolwassenheid. Nu goede cliëntzorg vraagt om meer eigen regie, creatief ondernemerschap en een cultuur van eigenaarschap wil Careander de dienstverlening van de serviceteams en hun verbinding met de zorgteams verder versterken en vergroten.

Jij bent…
een ervaren leidinggevende met een brede bedrijfskundige achtergrond en opleiding. Kennis van ICT is een pré. Je begrijpt wat het betekent om te werken in de zorg en welke vraagstukken er spelen. Je onderschrijft de visie, waarden en besturingsfilosofie van Careander. Je persoonlijke waarden en christelijke signatuur sluiten hier goed bij aan.

Kenmerken van jouw leiderschap zijn:

 • Je hebt een heldere visie op samenwerking en dienstverlening van de ondersteunende diensten;
 • Je bent kalm en mild in je optreden. Je bent autonoom en zelfbewust en staat pal voor je verantwoordelijkheden;
 • Je bent actiegericht en zet mensen en middelen in om de gezamenlijke ambities te realiseren. Je ziet het volle potentieel van de ander;
 • Je hebt een sterk uithoudingsvermogen en streeft volhardend en gestructureerd naar resultaat.
 • Je communiceert helder en duidelijk, bent open en transparant en geeft duidelijke kaders;
 • Je neemt je besluiten krachtig en doortastend, desnoods gebaseerd op beperkte informatie;
 • Je luistert, observeert en analyseert zonder jezelf daarin te verliezen en weet vervolgens een koers uit te zetten;
 • Je kunt op alle niveaus relaties opbouwen en onderhouden en past je gemakkelijk aan nieuwe situaties aan, veranderende eisen en omstandigheden;

Je bent een vernieuwer, hebt onconventionele en originele ideeën en creëert daarvoor draagvlak. Je bent een veranderaar en beschikt over harde en soft skills die dit vermogen dragen en succesvol maken. Je richt je op constructief ontwikkelen. Je bent warm-zakelijk, verbindend, laagdrempelig en aandachtig. Het versterken van de teams pak je op terwijl de ‘winkel open is’. Je betrekt ze, neemt hen mee in ontwikkelingen en besluitvorming en geeft ruimte aan vakmanschap. Je bent gewend aan een flinke span of control. Je bent bereid je voor langere tijd te verbinden aan Careander om echt vorm te geven aan wat er dient te gebeuren.

Samen met de bestuurder en collega-managers vorm je het management team van Careander. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de bestuurder. In het management team neem je stelling en ben je constructief kritisch. Je neemt je verantwoordelijkheid niet alleen voor je eigen organisatieonderdeel maar vanuit je strategisch denken voor de gehele organisatie.

Wat Careander biedt
Het betreft een vast dienstverband voor 36 uur per week. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Inschaling vindt plaats in FWG 75. Het opvragen van een VOG is onderdeel van de procedure.

Wil je meer weten of solliciteren?
Voor de invulling van deze vacature werkt Careander samen met Movimento. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dianne Kurvers of Marit de Bresser op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 28 november 2021, je actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). We zien uit naar je sollicitatie!

Planning van de procedure

 • Het gesprek met de selectiecommissie vindt plaats op woensdag 8 december tussen 9.00 en 13.30 uur in Harderwijk.
 • Het gesprek met de adviescommissie vindt plaats op donderdag 16 december tussen 9.00 en 17.00 uur, eveneens in Harderwijk.
 • Een verdiepend gesprek met de bestuurder, Bert Brouwer, vindt plaats op 20 december tussen 10.00 en 12.30 uur.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek is voorzien op woensdag 22 december.
 • Een competentie-meting en een referenten-onderzoek maken deel uit van de procedure.


Het streven is om de procedure af te ronden voor 31 december 2021.

Reageer

Organisatie: Careander
Publicatiedatum: 2021-11-01 12:05:06
Locatie: Harderwijk
Plaats: Harderwijk
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: