Terug naar vacature-overzicht

Regiomanager Zwolle (reactietermijn verstreken)

Logo_Medrie Vacature Regiomanager Zwolle (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg


“Medrie zoekt een servicegerichte en flexibele manager voor de beste huisartsenzorg in de regio Zwolle”

De organisatie
Medrie is een regio-organisatie van en voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle waar professionals zich met hoofd, hart en handen inzetten voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Met een gezonde koers op efficiëntie wordt ruimte geboden voor maatwerk zodat 280 huisartsen gewoon dokter kunnen zijn voor 600.000 patiënten.
Vanuit de kernwaarden: betrokken, daadkrachtig en servicegericht zorgt Medrie voor samenwerking op het gebied van chronische zorg, huisartsenposten en in de wijken. Dankzij deze samenwerking worden kansen gepakt en innovaties in de huisartsenzorg gestart. Medrie biedt ondersteuning door doktersassistenten, triagisten en consulenten direct in de praktijk en regelt verder financiering, scholing en kwaliteitsborging.
De regio’s hebben elk een eigen regioteam, met korte lijnen en bekende gezichten. In de regio’s wordt actief samengewerkt met andere organisaties om ervoor te zorgen dat de inwoners in het gebied nu en in de toekomst de juiste en goede zorg krijgen. In de regio en ook overstijgend worden nieuwe ontwikkelingen in de gaten gehouden om te kijken of ze hierbij kunnen helpen.

Over de regio Zwolle
De regio Zwolle is met 180 aangesloten huisartsen verreweg de grootste van de drie regio’s. Binnen de regio hebben de huisartsen zich verenigd in Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ), dat voor 51% aandeelhouder is van Medrie.
Het team van regio Zwolle bestaat uit: de regiomanager, 3 secretaresses, een locatiemanager verantwoordelijk voor de operatie op de HAP, een assistent locatiemanager, een groep doktersassistenten op de Huisartsenpost, 3 programmamanagers en de regiohuisarts. De regiohuisarts en de regiomanager vormen samen, in duaal management, het regiomanagement.

De functie
Als regiomanager ben je onderdeel van het MT van Medrie en ben je het gezicht van Medrie in de regio Zwolle. Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en het resultaat van Medrie in de regio. Om succesvol te zijn, zoek je actief de samenwerking met andere partijen in de keten, onderhandel je over de beste voorwaarden, koop je in bij de zorgverzekeraars en signaleer je mogelijkheden voor verbetering. Daarin werk je samen met de regiohuisarts en een team van collega’s met elk een eigen aandachtsgebied, waardoor jouw focus vooral op chronische zorg ligt.

Medrie is van en voor de huisartsen waardoor afstemming met de huisartsen een heel belangrijk onderdeel van de functie is. Naast dagelijkse afstemming zijn er formele contactmomenten met de HRZ-bestuursleden en de Regioraad om de dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van de huisartsen. In deze overleggen zoek en creëer je draagvlak, geef je richting en sta je als gesprekspartner stevig in je schoenen om toekomstbestendige huisartsenzorg te faciliteren.

Resultaatgebieden

 •   In verbinding met interne belanghebbenden, externe stakeholders en samenwerkingspartners het bewaken van de afspraken en het borgen van het serviceniveau van Medrie in de regio, nu en in de toekomst;
 •   Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de aangesloten huisartsen en samenwerkingspartners en brancheorganisaties zoals LHV en InEen;
 •   Naar buiten toe optreden als regionaal gezicht van Medrie en behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld als het gaat over de huisartsenzorg;
 •   In nauwe samenwerking met collega’s verantwoordelijkheid dragen voor het vaststellen van de strategische beleidsdoelen, te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten, waarbij de strategische doelen op transparante wijze worden vertaald naar concrete activiteiten;
 •   Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor collega’s, zowel op het gebied van het primaire proces als de ondersteunende processen, en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat om op deze wijze een bijdrage te leveren aan Medrie als een lerende organisatie;
 •   In stand houden van de financieel solide basis, hiertoe zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering en teweegbrengen van een verscherpt gevoel van urgentie voor kosten-baten verhoudingen en kwaliteitsverbetering in alle geledingen van de organisatie;

Functie-eisen en kerncompetenties

 •   Je hebt een WO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde HBO opleiding (bachelor) bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding;
 •   Je combineert ruime ervaring als manager in een integrale managementfunctie op strategisch of tactisch niveau;
 •   Je weet het primaire proces te doorgronden, zonder per definitie een zorgachtergrond te hebben. Hierbij is een sterke affiniteit met de zorg en bij voorkeur de eerstelijnszorg een pré;
 •   Je bent organisatorisch en analytisch sterk en financieel goed onderlegd;
 •   Je hebt ervaring opgedaan binnen vergelijkbare organisaties waarin de PDCA-cyclus centraal staat in de systemen, de processen en het handelen;
 •   Je hebt kennis van en ervaring met onder meer digitalisering en arbeidsmarktproblematiek, zodat je samen met de ondersteunende afdelingen oplossingen kan ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de zorgverlening en deze verder ontwikkelt;
 •   Je hebt aantoonbaar ervaring met verandertrajecten (zowel op gedrag als proces) en projecten in een complexe omgeving, met inhoudelijke professionals en diverse stakeholders;
 •   Je bent een inspirerend en verbindend leider die voor eenieder in de organisatie zichtbaar en dichtbij is en creëert op verschillende niveaus draagvlak;
 •   Je weet complexe vraagstukken te analyseren en oplossingsrichtingen te formuleren;
 •   Je bent ondernemend, communicatief, daadkrachtig, bezit een goede dosis energie en vindt het een uitdaging om Medrie verder mee vorm te geven. Je bent zorgvuldig; afspraak is afspraak bij jou.

Medrie biedt
Medrie biedt een uitdagende en afwisselende baan in een werkomgeving waarin je wordt uitgenodigd om mee te bouwen aan groei en ontwikkeling binnen de regio en de organisatie. Medrie gaat graag een vaste verbinding met je aan, te beginnen met een jaarovereenkomst. We hanteren een contract van 38 uur per week in schaal 12 van de CAO Huisartsenzorg met daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Medrie is een lerende organisatie die ruime opleidingsmogelijkheden biedt omdat zij gelooft in het investeren in en ontwikkelen van haar medewerkers.

Geïnteresseerd?
Voor de werving en selectie van de regiomanager werkt Medrie samen met Movimento. Wanneer je nog vragen hebt over de functie neem dan contact op met Dianne Kurvers of Marit de Bresser, 030 – 711 5611.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Maak jij het echte verschil voor de huisartsenzorg? Ben je enthousiast geworden en wil je aan de slag in deze functie? Reageer dan het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 29 oktober.

De voorlopige planning van de procedure is als volgt:

 • Gesprekken bij Movimento vinden plaats tussen 25 oktober en 5 november;
 • Selectiegesprekken bij Medrie zijn op 12 november tussen 13.00 en 17.00 uur;
 • De kandida(a)t(en) die verder gaan in de procedure maken een online assessment in het weekend (13,14,15 november), bespreking daarvan op woensdag 17 november;
 • Adviesgesprekken bij Medrie op maandag 22 november tussen 14.00 en 17.00 uur;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek op 26 november.
   
Organisatie: Medrie
Publicatiedatum: 2021-10-08 14:10:04
Branche: Eerstelijn
Functiegebied: Algemeen/Integraal Management
Plaats: Zwolle
Regio: Overijssel

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: