Terug naar vacature-overzicht

Raad van Bestuur (succesvol ingevuld)

Logo_koperhorst Vacature Raad van Bestuur (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Bedrijfsprofiel

“Iemand die gelooft in het grootse van het kleinschalige”

De Koperhorst is een zelfstandige ouderenzorgorganisatie die verschillende vormen van wonen en zorg aanbiedt. Mensen ervaren de Koperhorst als een organisatie met een hart: men kan hier oud worden zonder het gevoel te hebben ziek te zijn. De Koperhorst wenst dat elke cliënt en bewoner in Amersfoort, en specifiek in de wijk Schothorst, op zijn eigen manier van het leven kan en mag genieten, en ziet het als haar grootste uitdaging dat cliënten en wijkbewoners zich in hun omgeving thuis voelen. De persoonlijke leefsituatie staat voorop, de zorg en begeleiding die worden geboden zijn hier een aanvulling op.

De Koperhorst geeft met passie inhoud en betekenis aan haar vijf pijlers: Het middelpunt voor ouderen in onze omgeving; Genieten van je leven op je eigen manier; Gids, reismaatje; Ik doe er toe, ik hoor erbij; Vrijheid. Dit doet zij door te anticiperen op de wensen en behoeften van de cliënten en wijkbewoners. De Koperhorst heeft een bijzondere, diepgewortelde positie in Schothorst en omgeving, is financieel gezond en heeft haar vastgoed in eigen beheer. In de Koperhorst wonen 240 bewoners en werken 350 personeelsleden en 250 vrijwilligers.

Onder leiding van de huidige bestuurder is de Koperhorst uitgegroeid tot een stevig gepositioneerde zorginstelling met een ‘gezonde eigengereidheid’. De sfeer in de organisatie is goed, mensen werken er lang en graag. De kleinschaligheid van de organisatie wordt als prettig ervaren en maakt haar tegelijk slagvaardig.
De Koperhorst is een organisatie met een hoog adaptief vermogen en gericht op samenwerking in de wijk en in de regio. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere de samenwerking met de School van Gezondheidszorg van MBO Amersfoort, en de nauwe samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg.

De koers voor de komende periode is beschreven in het strategische beleidsplan 2020-2025 ‘Ik doe er toe en ik hoor erbij’. Ondanks de sterke positie van de Koperhorst en haar systeemfunctie in de wijk zijn er - gezien alle ontwikkelingen in de ouderenzorg - ook de nodige uitdagingen voor de toekomst. Hierbij vragen het borgen van de kwaliteit van zorg en de inzet van technologie in arbeid en zorg speciale aandacht.

Functieprofiel

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige bestuurder zoekt de Koperhorst een opvolger. Een bestuurder die de waarden van de organisatie onderschrijft en zich intrinsiek verbindt aan de missie en visie van de Koperhorst. Die de visie verder inhoud en gestalte weet te geven, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Een bestuurder die gelooft in het ‘grootse van het kleinschalige’, en die de goede positie in de regio met samenwerkingspartners verder vormgeeft.
De bestuurder wordt ondersteund door een managementteam, bestaande uit een manager Zorg, een manager Financiën & ICT, een manager Facilitair en een manager Ontwikkelen en kwaliteit. De laatste jaren is een start gemaakt met het ontwikkelen van meer eigenaarschap in de organisatie, inclusief het MT.

De opdracht van de bestuurder kent in de kern de volgende thema’s:

 • Het besturen van de organisatie, waarbij de ‘stand alone’ -positie en het onderscheidend vermogen verder invulling krijgt met de nieuwe koers als vertrekpunt. Van belang is voortdurend scherp te blijven op kansen en bedreigingen in de markt en hier tijdig en adequaat op in te spelen;
 • Het geven van extra aandacht aan kwaliteit van leven en zorg en de inzet van technologie voor arbeid en zorg;
 • Het verder uitbouwen van de maatschappelijke rol in de wijk, waar de Koperhorst vanuit haar visie op ‘leven als thuis’ op ondernemende wijze met partners invulling geeft aan kwaliteit van leven en leren, van jong tot oud;
 • Het continueren van de goede samenwerking en de initiërende rol in de regio.
 • De Koperhorst wordt als kleine speler zeer serieus genomen en is op thema’s in ‘polepositie’. Deze positie wordt met trots gedragen en is naar de toekomst toe belangrijk om flexibel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in zorg en welzijn;
 • Het invulling geven aan eigentijds leiderschap gericht op ontwikkeling en eigenaarschap van medewerkers, integrale verantwoordelijkheid van managers en op het beleggen van verantwoordelijkheden lager in de organisatie;
 • Het bezien van de gewenste ondersteuning van bestuur en MT, passend bij bovenstaande ontwikkeling.

Functie-eisen

Voor de vervulling van deze functie zoekt de Koperhorst een bestuurder met een academisch werk- en denkniveau en een brede, liefst integrale managementervaring. U heeft een heldere visie en sterk conceptueel vermogen, een goed analytisch en bedrijfskundig inzicht en kennis van of affiniteit met zorg en welzijn.

 • Bestuurlijke capaciteit:

De nieuwe bestuurder geeft op natuurlijke en overtuigende wijze invulling aan de integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid. U beschikt over de nodige stevigheid, zowel qua ervaring (bijv. op gebied van financiën en zorginkoop) als qua persoonlijkheid. U heeft een scherpe visie op de huidige maatschappelijke context en kan deze visie vertalen naar de Koperhorst.

 • Innovatie en ondernemerschap:

De Koperhorst is trots op haar unieke invulling van de ouderenzorg in samenwerking met partners in de wijk en wil ook in de toekomst vanuit een eigentijdse visie en op eigen kracht deze zorg kunnen bieden. Dit vraagt van de bestuurder een vernieuwende kijk op zaken en het vermogen ‘out of the box’ te denken. Dit doet u te allen tijde vanuit de visie, gericht op innovatie en ontwikkeling en door het creatief aanwenden van financiële en technische mogelijkheden. U weet de Koperhorst goed te positioneren richting financiers.

 • Participerend leiderschap:

Deze bijzondere organisatie vraagt een bestuurder die bestuurt in samenwerking met anderen. U verhoudt zich zowel in- als extern goed tot een ieder en weet hoe u vanuit gezamenlijkheid tot besluitvorming komt. U positioneert zich vanuit gelijkwaardigheid, maar schroomt niet besluiten te nemen.

 • Netwerkkwaliteiten:

Gezien de ‘stand alone’- positie van de Koperhorst is het belangrijk dat de bestuurder en het MT zich goed verhouden tot de samenwerkingspartners, zowel op zorginhoudelijk vlak als op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Er wordt een stevige externe profilering in de regio verwacht. U bent derhalve een bestuurder met bewezen netwerkkwaliteiten en bent in staat deze ten gunste van de Koperhorst aan te wenden. Een netwerk in het Amersfoortse is een pre, maar geen must.

 • Coachingskwaliteiten:

Om het eigenaarschap van het MT te vergroten zoeken wij een bestuurder die over goede coaching kwaliteiten beschikt om de MT leden in dit ontwikkelproces te begeleiden. U bent in staat de individuele MT leden situationeel te ondersteunen, al naar gelang hun competenties en behoeften.

Kerncompetenties
Als bestuurder van de Koperhorst beschikt u over de volgende kerncompetenties:

 • Visie en onafhankelijkheid;
 • Netwerkleiderschap;
 • Lef en ondernemerschap;
 • Innovatief leiderschap en ‘out of the box’ kunnen denken;
 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Besluitvaardigheid;
 • Gezonde zakelijkheid;
 • Ontwikkelingsgerichtheid;
 • Sociale vaardigheid: u bent communicatief, mensgericht, verbindend, en toegankelijk.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse 3. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

De Koperhorst laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Anemone Bögels (T. 030 -7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op onze website. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. Reageren kan tot en met 16 augustus a.s.

Informatie procedure (exacte data volgen zodra bekend)
Doelstelling is de procedure voor 1 oktober 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken bij Movimento in Zeist met Astrid Booij-Liewers en Anemone Bögels in week 34 en 35;
 • Eerste selectieronde met gesprekken met selectiecommissie op maandag 14 september;
 • Gesprekken met adviescommissies op 16 of 18 september;
 • Verdiepend gesprek met selectiecommissie op dinsdag 22 september;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 39;

Een ACT competentiemeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: De Koperhorst
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2020-06-26 17:15:04
Plaats: Amersfoort
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: