Terug naar vacature-overzicht

Raad van Bestuur (reactietermijn verstreken)

Logo_Brentano Vacature Raad van Bestuur (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg

Een inspirerend bestuurder
die visie en operatie effectief weet te verbinden

De organisatie
Met 600 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt Brentano dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van de woonzorgcentra.
Brentano werkt vanuit de visie dat elk mens ongeacht beperkingen (meestal) in staat blijft een eigen regie te voeren en dat dit mensen betrokken en vitaal houdt. Brentano is dan ook gericht op de wensen van cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden, met als motto ‘Leef je eigen Leven!’

Brentano hecht aan de menselijke maat en werkt met kleine teams die professionele en hoogwaardige zorg en ondersteuning bieden. Met ruimte voor eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en werkplezier van medewerkers en met Zorgvuldig, Aangenaam en Betrouwbaar als toetsbare kernwaarden.

De situatie
Brentano is een goed in Amstelveen gewortelde ouderenzorgorganisatie met een helder doel en gepassioneerde medewerkers die ‘Leef je eigen leven’ met hart en ziel invulling geven. In teams met een mooie menselijke maat wordt mét de cliënt en naasten gekeken naar mogelijkheden. Ook waar het gaat om de professional worden veel mogelijkheden voor ontwikkeling geboden.
Brentano zit in de afronding van de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis.
De ontwikkeling naar zelforganisatie is enkele jaren geleden ingezet, aanvankelijk te weinig procesmatig gestructureerd waardoor er sprake is van wisselend enthousiasme voor deze ontwikkelrichting.
Financieel staat de organisatie er goed voor, op het gebied van vastgoed zijn veel ontwikkelingen gaande.

De uitdaging
De belangrijkste uitdagingen voor Brentano voor de komende periode zijn:

Afronden dubbele transitie
De transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg is nog niet afgerond, en ook in de ontwikkeling naar zelforganisatie zijn nog stappen te maken in de opmaat naar toekomst. Deze dubbele transitie vraagt:

 • Bestuurlijke aandacht voor een consistente beleidslijn van visie naar strategie en voor planmatig borgen en resultaatgericht werken;
 • Prioriteit geven aan basis op orde, zowel in de zorg, bedrijfsvoering als op het gebied van ICT;
 • Zorgdragen voor kaders voor en faciliteren van de bestaande zelforganiserende teams;
 •  Managers en professionals goed positioneren in bovenstaande.

Eigentijds welzijn-wonen-zorg vormgeven
De steeds complexer wordende zorgbehoefte samen met de toenemende personeelsschaarste vragen om het opnieuw doordenken van persoonsgerichte welzijn-wonen-zorg concepten en wat dit betekent voor het (verouderd) vastgoed, digitalisering en de werkprocessen. Voor de bestuurder betekent dit:

 • Zorgdragen voor en invulling geven aan een toekomstbestendige en gedragen integrale visie en strategie 2023 e.v.;
 • Benutten mogelijkheden nieuwbouw en renovatie voor slim wonen en werken en met vaart invulling geven aan een toekomstbestendige vastgoedstrategie;
 • Realiseren van strategische focus en partnerships op het gebied van innovatie en digitalisering;
 • Benutten kansen in de regio en de positie in het netwerk voor het invulling geven aan visie en strategie.

Eigenaarschap en excellent werkgeverschap
Ondanks de grote betrokkenheid van medewerkers voelt Brentano ook de druk op de arbeidsmarkt. Onderscheidend werkgeverschap lijkt daarbij kansen te bieden. Met als uitdagingen:

 • Aandacht voor leren en verbeteren van en met elkaar, van teams, van locaties;
 • Komen tot een eigen, bij Brentano passende, breed gedragen besturingsfilosofie. Gebaseerd op eigenaarschap met heldere kaders, goed gefaciliteerd en consequent doorgevoerd;
 • Invulling geven aan ‘persoonsgericht werken’, waar dit meerwaarde biedt in samenwerking met partners in Amstelveen en in de regio;

De functie
Brentano kent een raad van toezicht-model, waarbij de eenhoofdige raad van bestuur integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam. Brentano kent een OR, een CCR en een VvAR die de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Brentano voor staat samen met de organisatie goed te kunnen vervullen, zoekt Brentano een inspirerend bestuurder die visie en operatie effectief weet te verbinden. Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Hart voor de zorg: kan de visie met trots uitdragen en de kernwaarden leven, ziet het mooie en de kracht van een  lokale organisatie;
 • Ervaren bestuurder: begrijpt de zorg, is bedrijfskundig sterk, heeft ervaring met vastgoed (in huur) en kan de vaart erin houden;
 • Toekomstgericht: weet wat speelt in de langdurige zorg en kan dit (doen) vertalen naar kaders voor de organisatie;
 • Gezond ambitieus: durft groot te denken, weet trots en vitaliteit van medewerkers te vergroten, o.a. door  eigentijds werkgeverschap;
 • Netwerkleiderschap: is samenwerkingsgericht, ondernemend en inspirerend lokaal en in de regio;
 • Intrinsiek Rijnlands: heeft kennis van en ervaring met zelforganisatie, is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en eigenaarschap en is procesmatig sterk;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft hart voor persoonsgericht werken en leren, draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van de ontwikkeling naar eigenaarschap van medewerkers.

Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren en beschikt over humor, (zelf)reflectief vermogen en flexibiliteit in stijl.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse III. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband, in eerste instantie voor 1 jaar met de intentie voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Brentano laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen.
Uw reactie ontvangen w graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 14 oktober. 

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 december 2021 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken met Erik Sprang en Anemone Bögels in week 41 en 42;
 • Eerste selectieronde met afvaardiging RvT, MT, OR en CCR: donderdagmiddag 28 oktober;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten in week 43;
 • Verdiepende gesprekken met selectiecie woensdagochtend 3 november;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 45;
 • Een competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Organisatie: Stichting Brentano Amstelveen
Publicatiedatum: 2021-10-04 11:10:09
Branche: V & V
Plaats: Amstelveen
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: