Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Manager Zorg ( Succesvol ingevuld )

Logo_Odion Vacature Manager Zorg ( Succesvol ingevuld ) Movimento Zorg

 

De organisatie
Bij Odion vindt men dat iedereen met een beperking – lichamelijk, verstandelijk of auditief, van jong tot oud – het leven op een eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op het werk of vrije tijd. Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig, voor een brede doelgroep en op allerlei vlak. De expertise richt zich op de begeleiding en ondersteuning van zowel kinderen als volwassenen, met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel, LVB+ en doven. Het werkgebied beslaat de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland. Odion heeft zo’n 65 locaties, en telt 1200 collega’s.

Odion is een organisatie die voortdurend ontwikkelt. Odion werkt vanuit het “Kompas”, wat een leidraad en toetssteen is voor het handelen van eenieder. Het beschrijft de visie van Odion op de mens en de samenleving; de opvattingen over goede zorg en goed organiseren, hoe om te gaan met elkaar en te ontwikkelen. Het handelen van alle medewerkers van Odion wordt steeds in het licht van de visie geplaatst en hierop wordt actief gereflecteerd. Het kompas is vertaald naar de Odion methodiek, die begeleiders ondersteunt om bewust bekwaam te handelen en daarop te reflecteren.
De verantwoordelijkheid voor zowel de begeleiding en ondersteuning van cliënten als voor het organiseren van het eigen werk ligt bij de teams; de begeleiders vormen daarbij het ‘Hart van de organisatie’ samen met de cliënt en z’n netwerk. De teams worden ondersteund door een teamleider en een gedragsdeskundige.

Odion is gericht op het versterken van het ontwikkelen, uitwisselen, borgen en uitdragen van haar expertise en kennis en maakt daarbij gebruik van wetenschappelijk onderzoek rond thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en in lijn met het Kompas.

De functie van manager zorg
De manager zorg ressorteert direct onder de bestuurder en maakt deel uit van het managementteam. Samen met een collega-manager zorg ben je verantwoordelijk voor de zorg bij Odion. Jullie verdelen de werkzaamheden, domeinen en portefeuilles onderling. Daarnaast werk je intensief samen met een manager die de behandelaren en de expertisegebieden vertegenwoordigt.

De managers zorg binnen Odion hebben als belangrijkste taak het ondersteunen van en leidinggeven aan de teamleiders, en het onderhouden van externe contacten en acquisitie.
Voor de voorliggende periode benoemt men voor de manager zorg de volgende aandachtsgebieden:
1. Het incorporeren en werken vanuit het Kompas;
2. Samen met de teamleiders en andere betrokkenen invulling geven aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg. Denk daarbij aan sociale innovatie, ambulantisering, informele zorg en de inzet van zorgtechnologie. Het enthousiasmeren, inspireren en meenemen van de teamleiders op deze beweging. Hierbij aandacht voor het ontwikkelen van eigenaarschap, zowel op inhoud- als bedrijfsvoeringsaspecten.
3. Het logisch organiseren en inrichten van het werk in de domeinen aansluitend bij de ontwikkelopgave.

Onderstaand de ‘praatplaat’ van Odion

praatplaat_Odion Vacature Manager Zorg ( Succesvol ingevuld ) Movimento Zorg

 

Wat verwachten we van jou?
Je bent als manager zorg integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en houdt de focus op het ‘Hart van de organisatie’. Je inspireert je collega’s en neemt ze mee in de veranderende context met het Kompas als leidraad. Je weet zo de slagvaardigheid en eigenaarschap van de teams te vergroten en faciliteert hen op basis van vertrouwen en ruimte geven. Je zet aan tot reflectie en kritisch denken vanuit het Kompas, door in je interventies jezelf als voorbeeld te stellen. Je hebt aandacht voor de teams en processen, stelt prioriteiten, inspireert en daagt uit tot presteren.

Je zoekt als manager zorg de verbinding, onderhoudt in- en externe contacten en weet daarmee Odion actief op de kaart te zetten. Je kent de ontwikkelingen in het werkgebied en stuurt aan op samenwerking met lokale partners.

Wie ben jij?
Wij zoeken een inhoud gedreven persoon, die past bij de visie en uitgangspunten van Odion, die het Kompas doorleeft en voorleeft. Je betrokkenheid op waar Odion voor staat, in combinatie met een samenwerkingsgerichte houding, maken dat je hier binnen Odion mee vorm aan weet te geven, gericht op het versterken van het primair proces.

Je geeft als leider vertrouwen en biedt ruimte aan de teamleider en de teams. Je ondersteunt de professionals zodanig, dat er ruimte is voor eigenaarschap en ontwikkeling. Je investeert en reflecteert hierop, en bent aandachtig op de teams en teamontwikkeling. Je prikkelt en stimuleert hen, geeft richting en treedt naar voren waar nodig.

                                                                                           “Met alles wat je doet, zeg je iets”

Iemand met focus op het proces, een onafhankelijk out of the box denker die getuigt van visie. Een autonome stevige persoonlijkheid, die weet te balanceren tussen de inzet van tijd in relatie tot de opdracht die er ligt. Dit vraagt om vertrouwen, slimheid en leiderschap, met relativeringsvermogen, gerede zelfspot en de kracht van reflectie.

Je bent een ervaren leider, met academisch werk- en denkniveau en kennis van de zorg, Je bent samenwerkingsgericht en gewend te communiceren met verschillende groepen. Je bent sterk in het sturen op processen om de expertise-, mens- en organisatieontwikkeling verder voort te zetten, en te borgen. Je kent de dilemma’s binnen de verschillende vakgebieden waar je voor verantwoordelijk bent, en weet hier op een goede manier richting aan te geven. Je zet jezelf in om samen verder te komen.

Honorarium
Het betreft een dienstverband, op full time basis, in FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg.

Interesse?
Movimento ondersteunt Odion in deze procedure. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Marieke Muller-Steenbrink
op 030-7115611. Jouw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met 18 januari a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor in februari 2023 a.s. af te ronden. Het proces is als volgt ingericht

  • Gesprekken bij Movimento op 5, 13, 20 of 24 januari;
  • Eerste selectieronde bij de opdrachtgever op woensdag 1 februari, tussen 10.00-15.00 uur
  • Tweede verdiepende gespreksronde op woensdag 8 februari, tussen 13.00-16.00 uur
  • Arbeidsvoorwaardengesprek op maandag 13 februari

Een ACT-competentie- en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: ODION
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-12-13 10:40:04
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: Hoger Management (2e echelon)
Plaats: Wormer
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: