Terug naar vacature-overzicht

Manager Zorg Harteheem (succesvol ingevuld)

logo-hartekampgroep Vacature Manager Zorg Harteheem (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

De organisatie
De Hartekamp Groep is er voor mensen met een verstandelijke beperking en ondersteunt de cliënt in elke levensfase en in elke leefsituatie. Met een zelfontwikkeld begeleidingskader van ‘Versterkend begeleiden’, en vanuit de waarden ‘Vertrouwen, Verbinden en Leren’. Het kan zowel gaan om wonen, behandeling en ontwikkeling als om werk of vrijetijdsbesteding. De vele diensten die de organisatie biedt, zijn verdeeld over 40 locaties, verspreid over de regio van Heemskerk tot Nieuw-Vennep.

De Hartekamp Groep is een platte organisatie, met een raad van bestuur, 12 managers en zelforganiserende teams, die ondersteund worden door 10 teamcoaches. De totale omzet van de organisatie is ca. € 100 miljoen en er werken 1800 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers. De 12 managers zorg hebben een verdeling van aansturing van zorg, dagbesteding en ondersteunende diensten (HRD, F&C, Huisvesting).

Harteheem
De manager Zorg is verantwoordelijk voor RVE 4, op locatie Harteheem. Harteheem is een reeds lang bestaande, kleine woonwijk in Heemskerk. De wijk bestaat uit drie straten en een plein. Op Harteheem wordt wonen, werken, dagbesteding en vrije tijdsbesteding geboden. De doelgroep op Harteheem is divers. Het is een prettige woon- en werkomgeving.

Op Harteheem werk je samen met je collega manager Zorg van RVE 5. Gegeven het feit dat je samen op één terrein werkt vraagt dit om een nauwe samenwerking en afstemming, om het voor de teams zo eenduidig mogelijk te maken. Dit vraagt om verbindend samenwerken, en een goed reflectief vermogen.
Je stuurt 10 teams, 8 woningen en twee dagcentra aan. Elk team kent een senior begeleider, die een coördinerende rol heeft.

De toenemende complexiteit van de zorgvraag leidt op termijn tot herontwikkeling van het terrein Harteheem. Harteheem is toe aan nieuwbouw. Er dient een nieuw terrein te worden ontworpen, passend bij deze veranderende zorgvraag.

De functie
Als manager Zorg maak je deel uit van het management team van de Hartekamp Groep, waarin gezamenlijk de koers van de organisatie bepaald wordt. Het MT is relatief nieuw in haar samenstelling, en is sterk in ontwikkeling en in verbinding. De diversiteit tussen de RVE’s en dus ook de managers is groot, en dat biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de onderlinge verschillen en perspectieven.

Als manager Zorg ontwikkel je samen met je collega MT leden visie op de toenemende complexiteit van de zorgvraag en vorm je hierop nieuw beleid. Je weet dit in je RVE te vertalen naar passende woon-en zorgconcepten, een juiste personele bezetting en hebt aandacht voor de werving en scholing op maat van het personeel. Je bent als integraal manager in staat een hoogwaardige kwaliteit van zorg te verbinden aan een gezonde exploitatie van de RVE. Je krijgt hiertoe goede betrouwbare sturingsinformatie aangereikt. Je staat voor je RVE, en bent samenwerkingsgericht en solidair naar je collega MT leden in het behalen van de organisatiedoelstellingen. Tevens ben je als manager Zorg verantwoordelijk voor een aantal organisatie brede programma’s of thema’s, al naargelang je achtergrond, kennis of affiniteit.

Met de verantwoordelijkheid die je in je RVE draagt over 10 teams (ca. 150 tot 200 mensen) is het zaak een goede balans te houden in de aandachtverdeling tussen strategie en operatie: je bent zowel verantwoordelijk voor strategie ontwikkeling als voor het leiden van de dagelijkse operatie. De Hartekamp Groep werkt vanuit Rijnlandse principes, en er is reeds vele jaren sprake van zelforganiserende teams. Binnen Harteheem bemerkt men dat er in deze complexe tijd een grote diversiteit is in de mate waarin de teams dit weten vorm te geven. Er is dan ook behoefte aan adaptief leiderschap om ‘dat te doen wat nodig is’, om teams zelf organiserend te laten werken. Je werkt hierin als manager Zorg nauw samen met de gedragsdeskundigen en de teamcoach.

Ook het thema vrije tijd en vrijwilligers vraagt de aandacht van jou als manager. Het opnieuw laden van en invulling geven aan dit thema, gericht op verbinding met de samenleving, vraagt om een actieve interactie, verkenning en onderhandeling met externe stakeholders, waaronder de gemeente. Om vanuit het burgerschap-paradigma samen tot een goede invulling te komen.

Dit alles vraagt van jou als manager Zorg een ondernemende blik en een externe oriëntatie. Het versterken van de verbinding van Harteheem met de directe omgeving kent kansen die dienen te worden onderzocht. Hiertoe onderhoud je contacten met collega instellingen, gemeenten en bedrijven om steeds te verkennen welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het Profiel
Voor deze mooie functie binnen de Hartekamp groep, zijn we op zoek naar een manager die:

 •   Kennis heeft van en een visie heeft op de complexe zorg;
 •   Over een HBO+ werk- en denkniveau beschikt;
 •   Integrale managementervaring heeft, graag in de zorg;
 •   Een adaptieve leiderschapsstijl heeft en gelooft in de principes van zelforganisatie; die in staat is het zelforganiserend vermogen van de teams verder uit te bouwen;
 •   Die gewend is op alle niveaus te schakelen, dit gemakkelijk doet en de juiste balans weet te houden;
 •   Die samenwerkingsgericht is, naar alle betrokken stakeholders, en specifiek met de collega manager Zorg op Harteheem;
 •   Als ondernemend manager met een externe oriëntatie in het veld acteert.


Om deze mooie functie te vervullen beschik je als manager Zorg over de volgende kerncompetenties:

 •   Een energieke, toekomstgericht, nieuwsgierige persoonlijkheid die kansen ziet;
 •   Ontwikkelingsgericht, zowel op mens als organisatie;
 •   Daadkrachtig en besluitvaardig; duidelijk doch niet overnemend;
 •   Dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk;
 •   Netwerker;
 •   Samenwerkingsgericht.

De Hartekamp Groep biedt
De Hartekamp Groep is een gedreven, ontwikkelingsgerichte organisatie. Financieel gezond, in een warme verbinding tot elkaar en de cliënt, en gedreven het elke dag weer beter te doen. Vanuit de visie dat ook mensen met een beperking hun mogelijkheden willen benutten en hun ambities waar willen maken. En daarvoor gewaardeerd worden.
Wil jij meebouwen aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking? Ben jij de manager Zorg die staat voor ontwikkeling en hieraan kan bijdragen, op een inspirerende, adaptieve wijze? Dan zijn wij naar jou op zoek!
Het betreft een fulltime functie, inschaling FWG 70 CAO VGZ.

Interesse?
Voor de werving en selectie van deze belangrijke functie werkt de Hartekamp Groep samen met Movimento. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dianne Kurvers of Floor van Smoorenburg van Movimento op 030 7115611. Jouw sollicitatie ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reacties ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 7 oktober a.s.

De planning van de procedure bij de Hartekamp Groep is als volgt:

Dinsdag 20 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur: gesprekken met de selectiecommissie van de Hartekamp Groep.
Vrijdag 23 oktober in de ochend verdiepingsgesprek.
Maandag 26 oktober in de ochtend: Adviesgesprekken.
Woensdag 28 oktober adviesgespek met CVR/CCR.
Donderdag 29 oktober Arbeidsvoorwaardengeprek.

 

 

Organisatie: Stichting De Hartekamp Groep
Publicatiedatum: 2020-09-29 17:15:07

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: