Terug naar vacature-overzicht

Manager Zorg en Dienstverlening, locatie Bosbeek (reactietermijn verstreken)

Logo_Sint_Jacob Vacature Manager Zorg en Dienstverlening, locatie Bosbeek (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg

Manager Zorg en Dienstverlening 
(32 – 36 uur)
Locatie Bosbeek

De organisatie
“Sint Jacob heeft hart voor zorg. Medewerkers en vrijwilligers maken samen met cliënten en hun naasten wonen of herstel bij Sint Jacob waardevol”

Vanuit deze missie verleent Sint Jacob met 800 medewerkers en 400 vrijwilligers zorg aan 720 bewoners en revalidanten in zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek in Haarlem en Heemstede. Sint Jacob vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk de regie houden over hun dagelijks leven. Daarom bepalen cliënten en hun naasten samen met de medewerkers, welke zorg het beste aansluit bij de wensen van de cliënten. Om hun leven voort te zetten zoals ze dat gewend zijn, met respect voor zijn leefwereld en autonomie.
De cliënt en zijn naasten worden dan ook een warm welkom geheten bij medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Deze voelen zich betrokken bij de cliënt en geven de zorg en aandacht die aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.
Er is sprake van een actieve samenwerking tussen cliënt en medewerkers om het comfort van de cliënt zo groot mogelijk te maken.

Dit vraagt om taakvolwassenheid en het nemen van eigenaarschap van de medewerkers van Sint Jacob. Door medewerkers/teams meer invloed en zeggenschap te geven en hen te stimuleren in het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) wil Sint Jacob de kwaliteit van persoonsgerichte zorg aan de cliënt/revalidant verhogen en het werkplezier vergroten.

Functie in de organisatie
Sint Jacob kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, die rechtstreeks de Managers Zorg en Dienstverlening (8) aanstuurt. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de stafdiensten Finance & Control, HR & Leerhuis, ICT, Facilitaire Dienstverlening, Communicatie, Planbureau en een aantal strategisch adviseurs.

Vanwege pensionering van de huidige manager is Sint Jacob op zoek naar een locatiemanager voor de locatie Bosbeek, een sfeervolle locatie in het Heemsteedse groen, op een prachtig landgoed dat grenst aan wandelbos Groenendaal.
Op Bosbeek wordt gespecialiseerde zorg geboden aan mensen met een lichamelijke aandoening of een vorm van dementie. Verdeeld over vijf afdelingen, waarvan één gesloten, biedt Bosbeek ruimte voor circa 110 cliënten. Zij ontmoeten elkaar in gezellige huiskamers op de eigen afdeling, in één van de mooie tuinen, zoals de vlinder- of fitnesstuin, of in het Glazen Paleis, het eigen restaurant dat alle maaltijden verzorgt.
Saamhorigheid kenmerkt de sfeer in Bosbeek. Cliënten worden gevolgd in hun wensen en behoeftes, om hen een warm en liefdevol thuis te bieden. Bosbeek kent een breed activiteitenprogramma onder leiding van vele vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat Bosbeek ook het thuis is van de Zusters van De Voorzienigheid en de Zusters van De Goede Herder, is er veel aandacht voor bezinning.

Als Manager Zorg en Dienstverlening word je ondersteund door de ondersteunende diensten (HR Leerhuis, planners, strategisch adviseurs), kwaliteitsverpleegkundigen op locatie en een managementassistent. Bosbeek beschikt over een eigen leerteam gevormd door leercoaches, een praktijkopleider en een werkbegeleider die de kwaliteit van het leerklimaat en de voortgang in ontwikkeling van leerlingen en stagiaires monitoren.
De Manager Zorg en Dienstverlening heeft maandelijks overleg heeft met de lokale Cliëntenraad en informeert waar nodig de Cliëntenraad ook tussentijds bij bijzonderheden, wijziging van beleid of bedrijfsvoering.

Profiel
Je bent een inspirerende en coachende manager die graag de verantwoordelijkheid/regie neemt over je eigen locatie, waar binnen de centrale kaders ruimte is voor couleur locale. Je voelt je verbonden met Sint Jacob, de ouderenzorg en de specifieke doelgroep en context van deze specifieke locatie.

Je bent een intern verbinder met leidinggevende kwaliteiten. Je werkt nauw samen met de zorgteams, de kwaliteitsverpleegkundigen en de leercoaches/werkbegeleiders om het eigenaarschap te ontwikkelen. Je bent een manager die medewerkers in hun kracht zet, aanwezig talent ziet en ondersteunt en die door het geven van aandacht en vertrouwen het beste haalt uit de teams.
Je weet de medewerkers te inspireren, en vanuit een sterk teamdenken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid waardevolle en veilige zorg te bieden.
Je durft keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je locatie, en getuigt echt voor je medewerkers te staan. Je bouwt aan een vertrouwensbasis, waardoor een open cultuur bevorderd wordt. Je weet problematiek gerelateerd aan een krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Bosbeek is een bijzondere locatie van Sint Jacob. Er is behoefte aan een manager die zich langdurig wil verbinden en op ondernemende, koersvaste wijze de organisatie kan professionaliseren. Met allereerst de focus op het bieden van veilige zorg, aandacht voor medewerkers en het professionaliseren van processen. Je bent sterk in bedrijfsvoering en investeert in het methodisch werken.
Je vormt je een beeld over een passende structuur en deskundigheidsmix die nodig is om een gezonde, kwalitatief hoogwaardige locatie te realiseren waar veilige zorg wordt geboden en ruimte is voor innovatie. Met een gezonde financiële basis.
Je denkt na over de veranderende (somatische) zorgvraag in relatie tot mogelijke verbouw.

Als lid van het managementteam van Sint Jacob lever je een proactieve bijdrage aan de invulling van de strategische koers en ben je portefeuillehouder van specifieke aandachtsgebieden/onderwerpen. Je bent in staat locatie overstijgend te denken, en mee te denken over de lange termijnstrategie van de organisatie. En het maken van de vertaalslag naar je eigen unieke locatie. Je werkt nauw samen met en versterkt elkaar als collega-managers. Je ontvangt hiërarchisch leiding van en rapporteert aan de bestuurder Zorg & Revalidatie, Irma Krieg.

Functie eisen

 • Je beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een medische achtergrond;
 • Je getuigt van een heldere visie op (persoonsgerichte) zorg, passend bij waar Sint Jacob voor staat;
 • Je hebt aantoonbare managementervaring, en bent bedrijfsmatig goed onderlegd;
 • Je overziet processen en bent in staat om de benodigde processtappen te plannen en organiseren op locatie;
 • Je levert een bijdrage aan het strategisch beleid en bewaakt daarbij de koppeling met de praktijk. Je ziet toe op en draagt bij aan de implementatie en borging van vernieuwingen/beleid;
 • Je hebt ervaring met veranderingstrajecten, zowel wat betreft structuur als cultuur, weet juiste leiderschapsstijl te gebruiken en toont hierbij voorbeeldgedrag;
 • Je hebt een open stijl van leiding geven, je geeft richting en bent in staat draagvlak te creëren voor het proces van organisatieverandering en ontwikkeling;
 • Je bent inspirerend en coachend, en tevens resultaatgericht, en weet daadkrachtig op te treden waar nodig;
 • Je bent betrokken, verbindend en een vertrouwd gesprekspartner voor medewerkers, collega’s, vrijwilligers en waar nodig voor cliënten en familie;
 • Je bent proactief, doortastend en in staat tot reflectie;
 • Je bent authentiek, zichtbaar en laagdrempelig in contact.

Honorering
Een werkweek van 32-36 uur;
Een jaarcontract, met intentie tot een vast dienstverband;
Een prettige werksfeer en ruimte voor persoonlijk leiderschap;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een dynamische omgeving waar persoonlijke en professionele groei wordt gestimuleerd.

Procedure
Voor de werving en selectie van deze functie werkt Stichting Sint Jacob samen met Movimento.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Astrid Booij-Liewers (consultant) en Dianne Kurvers (recruiter) van Movimento op 030-7115611 of per mail via dianne@movimento-zorg.nl.
Jouw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Je reactie ontvangen wij graag z.s.m. doch uiterlijk 31 januari 2021.
Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 maart. 

 • In week 4,5 en 6 vinden de selectiegesprekken bij ons op kantoor plaats.
 • Op dinsdag 16 februari in de middag vinden de selectiegesprekken bij de opdrachtgever plaats.
 • Op maandagmiddag 22 februari vinden de adviesgesprekken plaats. 
 • Het referentenonderzoek, het verdiepingsgesprek dan wel arbeidsvoorwaardengesprek zullen later in week 8 gepland worden om de procedure voor 1 maart te kunnen afronden.

Reageer

Organisatie: Stichting Sint Jacob
Publicatiedatum: 2021-01-08 12:20:08
Plaats: Heemstede
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: