Terug naar vacature-overzicht

Manager HR (succesvol ingevuld)

Logo_Amerpoort Vacature Manager HR (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Organisatie en missie
Stichting Amerpoort is een belangrijke en grote speler in de gehandicaptenzorg die, vanuit een financieel solide basis, een brede en in toenemende mate complexe cliëntpopulatie bedient waarbij de medewerkers er alles aan doen om goede zorg te leveren. Samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten biedt Amerpoort de mogelijkheid aan haar cliënten (van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt) mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit 214 locaties. Het werkgebied van Amerpoort concentreert zich in midden Nederland van Almere tot Zeist en van Naarden tot Amersfoort. Binnen Amerpoort werken zo’n 2600 medewerkers en 750 vrijwilligers die zorg en begeleiding verlenen aan circa 2500 cliënten. De jaaromzet van Amerpoort bedraagt circa €170 miljoen.

Amerpoort levert een breed palet aan zorg. Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. Aan de hand van de klantwaarden Welkom, Kleurrijk, Meedoen, Veilig & vertrouwd en de werkwaarden Open, Ondernemend, Samenwerkend en Nieuwsgierig geven cliënten, verwanten en medewerkers van Amerpoort antwoord op de vraag: wat is voor jou samenwerken aan een goed leven?

Sinds vorig najaar is er een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur van start gegaan. Samen met de organisatie beraden zij zich hoe de komende jaren de opgave, de koers en de organisatieprincipes van Amerpoort er uit moeten zien. Als manager HR maak je actief deel uit van dit proces.

De functie
In deze, voor Amerpoort nieuwe functie, ressorteer je onder de directeur Service Organisatie en rapporteer je direct aan de RvB. In deze functie sluit je aan bij de vergaderingen van het managementteam van Amerpoort, samen met de directeuren Zorg van divisie 1 en 2, de directeur Expertisecentrum en Specialistische diensten, de directeur Service Organisatie en de Raad van Bestuur.

Als Manager HR heb je, samen met je afdeling van HR-collega’s, voor de komende jaren een duidelijke opdracht. Als manager HR ben je in staat de afdeling goed te positioneren als businesspartner voor het management. Je geeft leiding aan de medewerkers (ca. 35) van de afdeling en de diversiteit aan projecten, en bewaakt de samenhang hierin in. Je stuurt op het vergroten van de resultaatgerichtheid binnen de verschillende activiteiten, bevordert de effectiviteit, de professionele ontwikkeling en de teamvorming van het team.

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het arbeidsmarktvraagstuk: het verminderen van het verloop, het verlagen van het ziekteverzuim, en het voorzien in permanent recruitment voor de teams.
Amerpoort investeert in de mobiliteit en ontwikkeling van het personeel. Het is dan ook jouw opdracht om het programma ´Samen werken aan ontwikkeling & werkgeluk´ goed in te bedden in de structurele dienstverlening van de afdeling HR.

Je werkt als afdeling nauw samen met de clustermanagers, en creëert een systeem van “soft controls”. Met Sherpa wordt samengewerkt op het gebied van scholing en opleiding. Verdere samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht.

Profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een ervaren HR-manager die eerder bovenstaande vraagstukken aan de hand heeft gehad en hier een heldere visie op heeft. Die de keuzes die Amerpoort maakt omarmt, bekend is met de principes van zelforganisatie en dit weet door te ontwikkelen. Iemand met een stevige HR visie en veranderkundig onderlegd, die in samenwerking weet vorm te geven en invulling geeft aan de opgave waar Amerpoort voor staat.
Een manager die de samenwerking binnen het team bevordert, met de clustermanagers opzoekt, binnen de serviceorganisatie en met Sherpa. Dit alles gericht op de optimale ondersteuning van het primair proces.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een fulltime functie, ingeschaald in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg. Gezien de ontwikkelingen binnen Amerpoort zal er mogelijk een nieuwe weging van de functie plaats gaan vinden en/of een markttoeslag worden toegekend.

Procedure
Amerpoort werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Arjan Brandwijk (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 31 januari a.s.

De procedure zal plaatsvinden in februari, met de ambitie om voor 1 maart iemand in functie aan te stellen.

Organisatie: Amerpoort
Publicatiedatum: 2022-01-10 12:20:06
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: Hoger Management (2e echelon)
Plaats: Baarn
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: