Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_SKGE Vacature Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een praktiserend huisarts met hart voor kwaliteit

Wie zijn wij en wat doen we
Skge biedt zorgaanbieders de mogelijkheid te voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit doet zij door het aanbieden van klachtenfunctionarissen en (door het ministerie van VWS erkende) geschilleninstanties voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken.

Skge biedt patiënten de mogelijkheid om een klacht dan wel een geschil jegens een zorgaanbieder in te dienen. In de klachtenbemiddeling faciliteren we de klachtenfunctionaris en stimuleren we het herstel van vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener. Bij een geschil faciliteren wij vanuit onze organisatie de geschillencommissie met als doel rechtvaardige geschilbehandeling om te komen tot een onafhankelijk bindend oordeel.

Vanuit het hart, met focus en ambitie
Skge is er voor iedere patiënt en/of zorgaanbieder binnen de wijkgerichte eerstelijnszorg in Nederland.
Met ‘hart voor elke klacht’ wil skge elke kwaliteitsmelding, klacht en/of geschil laten leiden tot normatieve professionalisering van de zorg en herstel van vertrouwen tussen patiënt en zorgaanbieder.
Met focus op kwaliteit zet skge haar kennis en expertise in en neemt zo haar verantwoordelijkheid in de samenleving.

Bestuur en toezicht
Skge kent een raad van toezichtmodel met een directeur-bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden, waaronder een apotheker en een huisarts. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. Ook evalueert de raad van toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.
Skge werkt landelijk met Eindhoven als standplaats.

De vacature
Skge zoekt een praktiserend huisarts met hart voor de integrale eerste lijn en passie voor continue verbetering van zorg. Daarnaast wordt bestuurlijke ervaring, regionaal of landelijk gevraagd. Toezichthoudende ervaring is niet noodzakelijk, bereidheid om een passende opleiding te volgen en te leren uiteraard wel.
De raad van toezicht hanteert de Governancecode Zorg en sluit daarmee aan bij de uitgangspunten voor verantwoord toezicht. Van de nieuwe toezichthouder worden algemene toezichthoudende kwaliteiten verwacht.

Daarnaast gaan we graag in gesprek over drijfveren en competenties die we belangrijk vinden:

  • Kwaliteitsgericht en ambitie met focus: een klacht is de kans om te leren en te verbeteren;
  • Toekomstgericht: kent de dynamiek en heeft visie op de eerstelijnszorg van de toekomst en de positionering van de huisarts daarbinnen;
  • Integer en transparant: een hoog normbesef en houdt van open kaart spelen;
  • Fris oplossingsgericht: in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen; 
  • Constructief kritisch: bevragen en challengen en weet tegelijk lucht in de discussie te brengen; 
  • Teamspeler, open en reflectief: luisterend samenwerken op basis van expertises met reflectie voor het collectief en naar zichzelf;
  • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband of beroepsorganisatie, regionaal en/of landelijk.

Samenstelling team
Potentiële toezichthouders die bijdragen aan de diversiteit van het team qua leeftijd en herkomst worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
De vergoeding voor het lid van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de richtlijnen van de WNT en bedraagt € 9.600 per jaar. Tevens is een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer van toepassing.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt skge samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 8 januari a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 2 en 3.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen.
Op 1 februari in de ochtend vinden de selectiegesprekken plaats bij skge in Eindhoven.
Optioneel vindt een tweede ronde verdiepende gesprekken plaats op maandag 6 februari, ook bij skge.

Doelstelling is de selectie en de benoeming door de RvT af te ronden in de vergadering van 8 februari 2023.

Organisatie: Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg SKGE
Publicatiedatum: 2022-12-01 16:35:04
Plaats: Eindhoven
Regio: Noord Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: