Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Brentano Vacature Lid raad van toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een betrokken toezichthouder,
gedreven door duurzame kwaliteit voor cliënten en medewerkers

De organisatie
Met 600 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt Brentano dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van de woonzorgcentra. Brentano werkt vanuit de visie dat elk mens ongeacht beperkingen (meestal) in staat blijft een eigen regie te voeren en dat dit mensen betrokken en vitaal houdt. Brentano is dan ook gericht op de wensen van cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden, met als motto ‘Leef je eigen Leven!’.

Brentano hecht aan de menselijke maat en werkt met kleine teams die professionele en hoogwaardige zorg en ondersteuning bieden. Met ruimte voor eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en werkplezier van medewerkers en met Zorgvuldig, Aangenaam en Betrouwbaar als toetsbare kernwaarden.

De situatie
Brentano is een goed in Amstelveen gewortelde ouderenzorgorganisatie met een helder doel en gepassioneerde medewerkers die ‘Leef je eigen leven!’ met hart en ziel invulling geven. In teams met een mooie menselijke maat wordt mét de cliënt en naasten gekeken naar mogelijkheden. Ook waar het gaat om de professional worden veel mogelijkheden voor ontwikkeling geboden.
Brentano zit in de afronding van de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis.
De ontwikkeling naar zelforganisatie is enkele jaren geleden ingezet, aanvankelijk te weinig procesmatig gestructureerd waardoor er sprake is van wisselend enthousiasme voor deze ontwikkelrichting.
Financieel staat de organisatie er goed voor, op het gebied van vastgoed zijn veel ontwikkelingen gaande.

De uitdaging
De belangrijkste uitdagingen voor Brentano voor de komende periode zijn:

 • Afronden dubbele transitie. De transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg is nog niet afgerond, en ook in de ontwikkeling naar zelforganisatie zijn nog stappen te maken in de opmaat naar toekomst.
 • Eigentijds welzijn-wonen-zorg vormgeven. De steeds complexer wordende zorgbehoefte samen met de toenemende personeelsschaarste vragen om het opnieuw doordenken van persoonsgerichte welzijn-wonen-zorg concepten en wat dit betekent voor het (verouderd) vastgoed, digitalisering en de werkprocessen.
 • Eigenaarschap en excellent werkgeverschap. Ondanks de grote betrokkenheid van medewerkers voelt Brentano ook de druk op de arbeidsmarkt. Onderscheidend werkgeverschap lijkt daarbij kansen te bieden.

De raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De leden vervullen transparant en verantwoordelijk hun rol vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, conform de Governance Code. De RvT is betrokken bij Brentano, heeft een bestuurlijke en professionele focus en heeft samen met de raad van bestuur een visie op besturen en toezichthouden bij Brentano uitgewerkt.
De raad vergadert minimaal 6 keer per jaar in volledige samenstelling. De commissie Kwaliteit en Veiligheid, waar het nieuwe lid deel van uit zal maken, vergadert 4 keer per jaar. Daarnaast wordt van de leden gevraagd hun expertise waar nodig flexibel in te zetten.
Wegens het vertrek van een van de leden ontstaat een vacature, met expertise op Kwaliteit & Veiligheid.

De vacature
Brentano zoekt een ervaren toezichthouder met een integrale visie op kwaliteit en specifieke aandacht voor het cliëntperspectief, voor leren en verbeteren en voor de kwaliteit van het toezicht. Daarbij gaat het om een autonoom denkende toezichthouder, die bijdraagt aan de diversiteit en het goede gesprek in de raad en die een goede sparringpartner voor de bestuurder kan zijn waar het gaat om kwaliteit in brede zin.

Het profiel
De leden van de RvT zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan het
waarborgen van goede zorg door Brentano en het realiseren van de maatschappelijke
doelstellingen. Een lid van de RvT van Brentano beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar. 

Daarnaast gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Visie op zorg: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de (ouderen)zorg;
 • Sterk in kwaliteit: Heeft een visie op kwaliteit in brede zin en op leren en verbeteren in de zorg;
 • Klant- en medewerkergericht: Heeft een intrinsieke focus op de behoeften van cliënten, mantelzorgers en medewerkers/vrijwilligers en kijkt van daaruit naar de bestuurlijke vraagstukken;
 • Ervaren toezichthouder: Met een scherp oog voor good governance;
 • Duurzaam innovatief: Heeft expertise op het gebied van innovatie in de zorg, met name op het gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid;
 • Empathisch en communicatief: Heeft oog voor het welzijn van cliënten, investeert in een goede relatie met de centrale cliëntenraad en draagt bij aan het goede gesprek in de raad van toezicht en met de verschillende gremia;
 • Autonoom en stevig: Kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: Zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Teamplayer: Samenwerkingsgericht en weet met lichtheid perspectieven en personen te verbinden.

Samenstelling team
In de selectie zal aandacht zijn voor het versterken van de diversiteit van de raad in brede zin.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding op basis van de richtlijnen van de NVTZ  die voldoet aan de normstelling van de WNT, klasse III. Leden ontvangen een vergoeding van € 13.500 per jaar.

Interesse?
Brentano laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in uw agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 augustus.

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De gesprekken met Anemone Bögels vinden online plaats in week 33 en 34.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 35 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken en een adviesgesprek zijn gepland in week 36 en 37. Doelstelling is de procedure medio september 2022 af te ronden met de benoeming door de raad van toezicht.

Organisatie: Stichting Brentano Amstelveen
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-07-08 13:05:05
Plaats: Amstelveen
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: