Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Oldael Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een prikkelende toezichthouder met oog en oor voor het cliëntperspectief

Wie zijn wij en wat doen we
Zorggroep Oldael is een kleine zorgaanbieder, met twee locaties in statige, residentiële wijken in Den Haag, waar de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig en beschut kan wonen. Daarbij gaat het om woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, in de wijk Benoordenhout, en woonzorgcentrum Oldeslo, in de wijk Duttendel, elk met een eigen couleur locale.

Zorggroep Oldael biedt ouderen een thuis, met aandachtige zorg en oog voor welzijn. Een plek waar ouderen samen met leeftijdgenoten en met passende voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Oldael biedt een veilige woonomgeving en geeft - samen met familie en mantelzorgers -persoonsgerichte zorg die aansluit op de wensen en voorkeuren van de bewoner.
Daarbij wil Oldael een lerende organisatie zijn, waar professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van medewerkers hoog in het vaandel staan.

Oldael werkt op basis van de kernwaarden: 

 • Waardig: eigen regie voor de bewoner
 • Aardig: empathisch, in dialoog met de bewoner
 • Vaardig: vakkundig in de zorg voor de bewoner

Uitdaging
Oldael is een kleine ouderenzorgorganisatie, in de afronding van de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De klant- en medewerkerstevredenheid is goed - Oldael heeft het keurmerk Beste Werkgevers -  en op het gebied van kwaliteit van zorg zijn de afgelopen jaren flinke slagen gemaakt. De grootste uitdagingen liggen op het gebied van vastgoed en personeel en de ontwikkeling van duurzame woonzorgconcepten.

De raad van toezicht
De raad van toezicht heeft haar toezichtvisie geformuleerd en stelt zich ten doel erop toe te zien dat Oldael haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, waarbij de positie van de bewoner centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Waarbij Oldael opereert binnen de gestelde (financiële) kaders en zorgt voor lange termijn continuïteit.

De huidige raad bestaat uit vijf personen en vergadert tussen de 6-7 keer per jaar in volledige samenstelling. De commissie Kwaliteit en Veiligheid, waar het nieuwe lid deel van uit zal maken, vergadert 5-6 keer per jaar. Vergaderingen vinden plaats op één van de twee locaties Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren, zodat leden van de RvT een beeld kunnen vormen bij welzijn, wonen en zorg op de locaties. In verband met het regulier aftreden van het lid op voordracht van de cliëntenraden ontstaat een vacature  per april 2022. Het nieuwe lid zal benoembaar zijn vanaf begin 2022, zodat wordt voorzien in een korte periode van overlap met het zittende RvT lid.
De wervingsprocedure die leidt tot een voordracht aan de RvT is in handen van de Cliëntenraad Oldael.
Uiteraard zal het nieuwe lid regelmatig op locatie contact hebben met de cliëntenraden.

De vacature
Oldael zoekt een eigentijds, fris prikkelende toezichthouder met oog en oor voor het cliëntperspectief. Autonoom denkend, die bijdraagt aan de diversiteit en het goede gesprek in de raad en die een goede sparringpartner voor de bestuurder kan zijn waar het gaat om de doorontwikkeling van Oldael op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Profiel
Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de zorgfunctie van Oldael in het bijzonder.

Een lid van de RvT van Oldael:

 • Voelt zich verbonden met de visie en kernwaarden van Oldael;
 • Heeft affiniteit met ouderenzorg en cliëntperspectief;
 • Onderschrijft de Governancecode Zorg;
 • Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten passend bij de Governancecode zorg;
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en ervaring en is maatschappelijk actief;
 • Is voldoende beschikbaar.

Daarbij gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Klantgericht: Heeft oog en oor voor de behoeften van bewoners en mantelzorgers van Oldael;
 • Affiniteit met ouderenzorg: Heeft kennis van en ervaring met ouderenzorg, op bestuurlijk of toezichthoudend niveau;
 • Visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg;
 • Netwerker: beschikt over een relevant netwerk in Den Haag op het gebied van woonzorg vraagstukken;
 • Empathisch en communicatief: investeert in een goede relatie met de Cliëntenraden van beide locaties en is in staat vanuit het referentiekader van cliënten naar de bestuurlijke vraagstukken van Oldael te kijken;
 • Fris prikkelend: kan met flair en charme kritische vragen stellen waar je niet om heen kan;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Humor en relativerend: teamspeler die met humor lucht in de dialoog weet te brengen.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden vrouwelijke toezichthouders – uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
Oldael hanteert voor de vergoeding 50% van de WNT maxima voor leden van de Raad van Toezicht.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Oldael samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 12 januari a.s.

Informatie procedure
De planning van de procedure volgt z.s.m.
Doelstelling is de selectie en voordracht door de cliëntenraden en de benoeming door de RvT af te ronden voor 1 maart 2022.

Organisatie: Stichting Zorggroep OLDAEL
Publicatiedatum: 2021-12-16 12:20:05
Locatie: 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: