Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Marga_Klomp Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg


Vanuit balans werken aan eigentijds toezicht in een dynamische context.


Wie zijn wij en wat doen we?
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio en heeft als missie om samen met partners mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen. Met als motto: ‘voor het beste van elk moment’. De denkwerelden van zowel Marga Klompé als Machteld Huber zijn een belangrijke bron van inspiratie voor de organisatie.

Marga Klompé biedt zorg en ondersteuning aan, thuis en in de 14 locaties in Oost Achterhoek. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zo zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter. De jaarlijkse omzet is circa € 85 miljoen.
Er werken 2200 medewerkers (1010 fte), bijgestaan door zo'n 1200 vrijwilligers. Marga Klompé biedt medewerkers aantrekkelijke en flexibele arbeidsvoorwaarden, volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid. De cultuur van Marga Klompé wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid, oog voor de leefwereld van de cliënt en voor kwaliteit en een zekere nuchterheid.
De afgelopen periode is gewerkt aan het vergroten van eigenaarschap en betrokkenheid van medewerkers, resulterend in een grote klant- en medewerkerstevredenheid. Op het gebied van vastgoed en arbeidsmarkt liggen er grote opgaven, daarnaast is er onzekerheid over de impact van de (post) COVID-crisis.

Marga Klompé heeft voor 2020-2022 haar strategie bepaald, als uitkomst van een iteratief en gezamenlijk proces. De strategische routes zijn benoemd als:

 • een leven vol betekenis;
 • fluitend naar je werk;
 • sublieme samenwerkers.

De RvT
De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé kent een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht.
De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur bestuurt en op de resultaten van deze besturing in termen van kwaliteit van zorg, financiële resultaten en good governance. Dit om vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de rvt mede te borgen dat Marga Klompé de best mogelijke zorg aan haar cliënten biedt en kan blijven bieden. De raad heeft recent haar toezichtvisie geëxpliciteerd en goede balanceerkunst benoemd als belangrijke uitdaging: ‘Goed toezicht vereist het balanceren tussen verschillende contexten en invalshoeken’.
De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar als raad bijeen en kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Jaarlijks worden de RvT én de drie commissies geëvalueerd.
De RvT bestaat op dit moment uit 6 leden, waarvan 3 leden najaar 2021 aan het eind van hun termijnen zijn. De raad heeft besloten de bezetting per 1 oktober 2021 terug te brengen naar 5 personen. Er ontstaan zodoende 2 vacatures.


Marga Klompé zoekt twee leden voor de raad van toezicht
De raad zoekt 2 nieuwe leden die complementair zijn aan de zittende leden en die de toezichtvisie van de raad omarmen. Er wordt gezocht naar een lid met aandachtsgebied Zorg en een lid met aandachtsgebied Ontwikkeling en Innovatie van arbeid, zorg en wonen. Daarbij streeft de raad van toezicht naar diversiteit en zoekt voor deze vacatures nadrukkelijk vrouwelijke en ervaren toezichthouders. Ook wordt van beide toezichthouders verwacht dat deze beschikken over een netwerk in de regio Oost Nederland. Om de continuïteit te borgen zal 1 lid in de eerste helft van 2021 benoemd worden en 1 lid per 1 oktober 2021.

Van beide leden wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en bijdragen aan het versterken van de raad op het gebied van werkgeverschap en de klankbordrol van de raad. Daarnaast dienen de nieuwe leden te beschikken over balanceerkunst tussen inspirerend klankborden en scherp toezicht. Ook wordt van de leden verwacht dat zij actief bijdragen aan de dialoog met stakeholders, binnen de raad als kritische teamspeler fungeren en de verdere ontwikkeling van eigentijds toezicht entameren.

Profiel algemeen
Een lid van de raad van toezicht van Marga Klompé beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • kennis van en inzicht in de actuele governancecode zorg en in het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om als sparringpartner invulling te geven aan het toezichthouderschap;
 • de kwaliteiten van een teamspeler;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Profiel Zorg
Voor de toezichthouder met het profiel Zorg gaat het om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Bestuurlijke ervaring: heeft bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • Toekomstgericht: heeft visie op de ontwikkelingen in en de maatschappelijke opgave voor de langdurige zorg;
 • Netwerkleiderschap: heeft ervaring met het verder brengen van samenwerking in netwerken en een netwerk in de regio;
 • Dynamiek in dialoog: is gericht op het werken in teamverband en weet dynamiek en diversiteit in dialoog te brengen;
 • Toezicht met balanceerkunst: kan balans houden tussen de rol als sparringpartner en strak toezicht
 • Verbindend en communicatief: maakt verbinding en zoekt de dialoog met RvB en stakeholders;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van eigentijds toezicht.

Profiel Ontwikkeling en Innovatie
Voor de toezichthouder met het profiel Ontwikkeling en Innovatie van arbeid, zorg en wonen gaat om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Bedrijfsvoering: heeft expertise op strategisch niveau in de zorg of aanpalend bedrijfsleven en ervaring met innovatie en digitalisering;
 • Wijs innovatief: is een sparringpartner op het gebied van duurzame innovatie en kwaliteit van samenleven, wonen, zorg en werk;
 • Ondernemingszin: heeft het vermogen kansen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;
 • Dynamiek in dialoog: is gericht op het werken in teamverband en weet dynamiek en diversiteit in dialoog te brengen;
 • Toezicht met balanceerkunst: kan balans houden tussen de rol als sparringpartner en strak toezicht
 • Verbindend en communicatief: maakt verbinding en zoekt de dialoog met RvB en stakeholders;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van eigentijds toezicht.

Samenstelling team
Marga Klompé streeft naar diversiteit in de raad in brede zin. Uit de aard van haar identiteit zoekt de raad voor de huidige vacatures nadrukkelijk vrouwelijke toezichthouders.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT-klasse 4 en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Marga Klompé samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 28 maart a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 13 en 14.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. Op woensdag 21 en donderdag 22 april (per portefeuille gegroepeerd op één dag) vinden de selectiegesprekken plaats, zo mogelijk bij Marga Klompé, evenals de adviesgesprekken met RvB en overige RvT leden op maandag 26 april. Een online ACT-meting maakt onderdeel uit van de procedure.
Doelstelling is de procedure af te ronden begin mei 2021.

Organisatie: Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe
Dienstverband: Vast, Parttime
Publicatiedatum: 2021-03-05 00:55:03
Branche: V & V
Functiegebied: RvT/RvC
Plaats: Groenlo
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: