Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Stichting_Ela Vacature Lid Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een stevige toezichthouder met bedrijfskundige achtergrond en
een warm hart voor mens en complexiteit


Wie zijn wij en wat doen we
Stichting Ela is een jonge, kleinschalige woonvoorziening op een boerenerf. Met haar voeten in de klei, aan de rand van de samenleving biedt de Stichting unieke zorg voor (jong) volwassenen met een beperking en een psychiatrische aandoening. Onvoorwaardelijk nabij en levensloopbestendig.

Stichting Ela is opgericht vanuit de ervaring en de gedachte dat passende zorg voor een zeer complexe doelgroep beter tot zijn recht komt in een kleinschalige setting. Stichting Ela kijkt naar wat er wél kan, met als uitgangspunt dat mensen met een beperking zo gewoon mogelijk kunnen leven. In hun eigen thuis en afgestemd op hun individuele behoefte. De Stichting biedt dan ook een onvoorwaardelijk thuis aan mensen die elders geen passende zorg konden krijgen.

Op dit moment zijn er 13 cliënten woonachtig en wordt er gewerkt aan uitbreiding met een nieuwe locatie zodat eind 2022 in totaal circa 28 cliënten een thuis vinden bij de stichting. De groei van de stichting vraagt het goed neerzetten van de basis: een professionalisering van zowel de bedrijfsvoering, van mens- en organisatieontwikkeling als van de governance.

Stichting Ela zoekt een toezichthouder met bedrijfskundige expertise en een warm hart voor complexiteit
Stichting Ela is een zelfstandige stichting met een directeur/bestuurder en een raad van toezicht van drie leden. De cliëntmedezeggenschap wordt ingevuld door een Verwantenraad. De Governancecode 2017 is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering wil geven aan haar toezichthouderschap. De raad van toezicht stelt zich ten doel te fungeren als een kritisch en constructief toezichthouder, adviseur en sparringpartner en een betrokken werkgever voor de directeur/bestuurder.

De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar bijeen, houdt integraal toezicht op alle dossiers en is daarmee een collegiale raad optima forma.  Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar functioneren. Daarnaast vindt de raad het van belang om ruimte te bieden aan de eigen ontwikkeling.

Per juni is een lid teruggetreden na het verstrijken van de eerste zittingstermijn. Voor de ontstane vacature wordt een ervaren toezichthouder met bedrijfskundige expertise in de zorg gezocht. Een toezichthouder met intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het toezicht op onvoorwaardelijke zorg. Van het nieuwe lid wordt ook verwacht dat deze mede kan vormgeven aan de verdere ontwikkeling van de governance vanuit een Rijnlandse drive, een goede sparringpartner voor de bestuurder kan zijn met name op het gebied van mens en organisatie en als constructief kritische teamspeler in de raad kan fungeren. Invulling van de vacature is per 1 september 2021 voorzien.

Profiel
Een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ela beschikt over algemene toezichthoudende competenties:

 • Affiniteit met de doelstelling en de unieke zorgfunctie van stichting Ela;
 • Kennis van en bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • Het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Daarbij gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Intrinsieke motivatie: Staat voor onvoorwaardelijke nabijheid en levensloopbestendige zorg;
 • Bedrijfsvoering en HR: Heeft ervaring met bedrijfsvoering in de zorg en met de ontwikkeling van mens en organisatie vanuit een Rijnlands perspectief;
 • Governance: Draagt graag bij aan het verder brengen van de governance van Stichting Ela en heeft ervaring met de werkgeversrol als toezichthouder;
 • Passie voor complexiteit: Is in staat in een dynamische omgeving vanuit rust en overzicht toezicht te houden;
 • Kritische vriend: Is constructief kritisch, gaat de confrontatie niet uit de weg en kan daarbij de relatie goed houden;
 • Teamspeler: Is verbindend, gericht op het werken in teamverband en maakt graag gebruik van de complementariteit in de raad;
 • Humor: Weet als ‘t spannend wordt met humor de pijnpunten eruit te halen.

Samenstelling team
Bij gelijke geschiktheid wordt - gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht - de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Stichting Ela samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. 

Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 25 juli a.s.

Doelstelling is de procedure af te ronden voor 1 september 2021.

Organisatie: Stichting Ela
Publicatiedatum: 2021-06-24 13:15:12
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: RvT/RvC
Plaats: Kampen
Regio: Overijssel

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: