Terug naar vacature-overzicht

Lid Raad van Commissarissen (succesvol ingevuld)

Logo_Korian Vacature Lid Raad van Commissarissen (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een stevige commissaris met gevoel voor balans
en bestuurlijke ervaring in de zorg

Wie zijn wij en wat doen we?
Korian S.A. is een Europese zorgorganisatie, van Franse origine en genoteerd op de beurs van Parijs met zorglocaties in Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Spanje en Nederland. Korian is een van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen in Europa die kwaliteit en persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel draagt.

Korian levert via Korian Zorg B.V. in Nederland zorg, welzijn en wonen onder de labels Stepping Stones, Het Gouden Hart, Hestia Zorg, Dores Herstelzorg en Rosorum. Binnen deze vijf labels biedt Korian een breed aanbod van zorg, welzijn en wonen op kleinschalige locaties. Van dementiezorg en lichamelijke zorg tot een plek om te revalideren en mogelijkheden om zelfstandig te wonen.

Vanuit de basiswaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en initiatief biedt Korian ouderen iedere dag de allerbeste zorg. Korian biedt positieve en persoonlijke zorg waarbij levensgeluk voorop staat, zet sterk in op maatschappelijk verantwoord ondernemen en hecht aan samenwerking met relevante interne stakeholders zoals de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De missie in caring hands draagt Korian uit volgens 5 principes: positieve zorg, innovatie, hoogste kwaliteit, kleinschalig en dichtbij, op unieke locaties.

Uitdaging
Korian is een snelgroeiende zorgonderneming met op dit moment 40 locaties en de doelstelling om in 2024 vanuit organische groei tot 80 locaties met uitmuntende ouderenzorg te komen. Met als uitdaging om het aantal cliënten, kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van mens en organisatie gelijke tred te laten houden met de uitbreiding van het aantal locaties. Waarbij de behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen centraal staan en richtinggevend zijn voor de te bieden zorg, welzijn en kwaliteit van wonen.

Korian zoekt een stevige commissaris met gevoel voor balans én bestuurlijke ervaring in de zorg
Korian Zorg B.V. is de zorg verlenende Wtzi-entiteit binnen Korian in Nederland. De Raad van Commissarissen (RvC) is het orgaan dat belast is met het houden van toezicht op het bestuur van Korian Zorg B.V. Het toezicht op vastgoed is op Benelux-niveau belegd.
De RvC bestaat uit ten minste drie personen en komt circa zesmaal per jaar formeel bijeen. De RvC houdt toezicht en opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. De Governancecode Zorg 2017 geldt als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht.
Per juni is een vacature ontstaan, waarbij de cliëntenraad het recht heeft een bindende voordracht te doen voor de vacante positie. Voor de ontstane vacature wordt een ervaren commissaris met bestuurlijke ervaring in de zorg gezocht.
Een commissaris met oog en oor voor het cliëntperspectief, een kritisch en realistische commissaris met een open mind voor nieuwe woonzorgconcepten. En een commissaris die een goede sparringpartner voor de bestuurder kan zijn waar het gaat om een gebalanceerde doorontwikkeling van Korian Zorg als onderdeel van de Korian Group. Invulling van de vacature is per 1 september 2021 voorzien.

Profiel
Een lid van de RvC van Korian beschikt over:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Betrokkenheid en/of sterke affiniteit met de ouderenzorg;
 • Bekendheid met de Governancecode Zorg en inzicht in de taak- en rolverdeling tussen RvC, Algemene Vergadering en het bestuur;
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Ervaring en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsbesef en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende kennis om financiële stukken te kunnen beoordelen;
 • Rolvastheid.

Daarbij gaat het voor de huidige vacature om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:

 • Bestuurlijke ervaring: Heeft ervaring met bedrijfsvoering in de zorg en met de ontwikkeling van mens en organisatie in een snelgroeiende organisatie;
 • Klantgericht: Heeft oog en oor voor het cliëntperspectief, zowel waar het gaat om (innovatie van) kwaliteit van zorg, welzijn en wonen als om een goede verankering van het cliëntperspectief in de zorg;
 • Stevig in balans: Heeft oog voor balans tussen groei en kwaliteit, ambitie en draagkracht, cliënt- en bedrijfsbelang, internationale en landelijke kaders en kan tactvol overtuigend zijn;
 • Financieel: Heeft kennis van het financieel kader van de zorg, ervaring met risicomanagement en ziet de meerwaarde van en de voorwaarden voor een commerciële invalshoek op wonen en facilitair;
 • Maatschappelijke sensitiviteit: Heeft een scherp gevoel voor de sociale dynamiek rond nieuwe woonzorgvormen en -diensten;
 • Visie: Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg en beschikt over een relevant netwerk in de (ouderen)zorg;
 • Constructief kritisch: Gaat de confrontatie niet uit de weg en kan daarbij de relatie goed houden;
 • Overzicht: Weet ook als ‘t spannend wordt toezicht vanuit hoofdlijnen te houden.

Samenstelling team
Er zijn geen bijzondere vereisten ten aanzien van diversiteit.

Vergoeding
De bezoldiging is in overeenstemming is met WNT-2, klasse III en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt Korian samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611.
Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. 
Reageren kan tot en met 25 juli a.s.

Informatie procedure
De gesprekken bij Movimento vinden online plaats in week 30 en 31.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 32 vindt de eerste ronde selectiegesprekken bij Korian plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken zijn gepland in week 33.

Doelstelling is de procedure af te ronden voor 1 september 2021.

Organisatie: Korian Nederland
Publicatiedatum: 2021-06-28 13:15:11
Branche: V & V
Functiegebied: RvT/RvC
Plaats: Arnhem
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: