Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

interim sectormanager (succesvol ingevuld)

sdw-logo-hogeresolutie Vacature interim sectormanager (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Sectormanager Wonen a.i. , teamplayer met veranderkracht  

Organisatie

SDW staat voor betekenisvol ondernemen en grenzen verleggen voor mensen met
ondersteunings- begeleidings- en/of behandelvragen, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Ze werken vanuit de gedachte dat dit positief bijdraagt aan een Goed Leven van de cliënt, Goed werk van de medewerker en een Gezonde organisatie. Deze vormen het professioneel kader waarbinnen SDW continue afstemming zoeken met de externe omgeving (Goede samenwerking). SDW gelooft dat hiervoor drie kernwaarden essentieel zijn: ondernemend, zelfverantwoordelijk en samenwerkend. Om dit te realiseren werken ze met zelfverantwoordelijke teams, waarbinnen teamleden het werk goed organiseren, problemen oplossen en verbeteringen realiseren. 

Functie

Het doel van de functie is  ten eerste vorm en inhoud geven aan de visie en strategie van SDW.  Enten tweede leiding geven aan een sector bestaande uit meerdere organisatorische eenheden.

De Sectormanager werkt op strategisch niveau samen met de Raad van Bestuur en overige MT leden om SDW brede doelstellingen te realiseren. De Sectormanager rapporteert aan de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de (middenkader)managers.

De Sectormanager draagt op SDW niveau eindverantwoordelijkheid voor het creëren van waarde voor de cliënten, die voldoet aan de verwachting van cliënten, ketenpartners en andere belanghebbenden door:

 • Het realiseren en faciliteren van behandeling, begeleiding, zorg en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat met cliënten van SDW, waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn.
 • Ontwikkeling van het strategisch beleid, zorg dragen voor de vertaling naar het tactisch beleid en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.
 • Het voor medewerkers voorzien in een stimulerend, goed en veilig werk- en leerklimaat, medezeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden, alsmede waarborgen van continuïteit van de werkgelegenheid en zorgdragen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers.
 • Het voorzien in adequate huisvesting ten behoeve van (haar) cliënten.

De Sectormanager is initiatiefnemer, kartrekker en aanspreekpunt voor (SDW brede) werkgroepen en commissies als voorbereiding op de beleidsvoering en de vertaling naar tactisch en operationeel niveau. Naast deelname aan werkgroepen en commissies is de Sectormanager verantwoordelijk voor de UMT (overleggen) en de aansturing van leidinggevenden.

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante academische opleiding, alsmede meerjarige managementervaring in een grote complexe organisatie is vereist. Meerdere jaren ervaring en diepgaande kennis van het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen is vereist om cultuuromslagen, professionele betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid te realiseren.
 • Ervaring en diepgaande kennis van bedrijfskundig en financieel-economisch instrumentarium is vereist om stuurinformatie te doorgronden en beslissingen daarop te baseren.
 • Kennis van vigerende wet- en regelgeving, alsmede van het organisatie- en sector/afdelingsbeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg worden bijgehouden ten behoeve van het zorgaanbod alsmede voor het initiëren van zorgvernieuwingsprojecten.
 •  Heeft goede kennis van de verschillende doelgroepen van SDW.
 •  Sociale vaardigheden zijn vereist bij het geven van leiding, het initiëren en opstellen van beleid(sontwikkelingen), het doorvoeren van beleid en het initiëren en aansturen van organisatieontwikkelings- en veranderingstrajecten.
 • Gezag om medewerkers op afstand aan te sturen, te begeleiden en te motiveren alsmede vaardigheid in het creëren van draagvlak en het oplossen van conflictsituaties zijn vereist.
 • Daarnaast worden eisen gesteld aan onderhandelingsvaardigheden en het overbruggen van belangentegenstellingen bij het onderhouden van in- en externe contacten.

Ben je beschikbaar en geïnteresseerd? Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 8 maart 14 uur. Graag ontvangen we een recent CV, beknopte motivatie en tariefindicatie.  De selectiegesprekken staan gepland op maandagochtend 14 maart a.s.

Functie: Sectormanager Wonen a.i.
Inzet:  32 uur per week
Start: medio half maart, uiterlijk 1 april
Duur: 4-6 maanden.
Standplaats: Roosendaal

Organisatie: SDW
Dienstverband: Interim
Publicatiedatum: 2022-03-10 17:10:04
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: Hoger Management (2e echelon)
Plaats: ROOSENDAAL
Regio: Noord Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: