Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

interim manager zorg & welzijn (succesvol ingevuld)

Logo_Nusantara Vacature interim manager zorg & welzijn (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Interim Manager Zorg & Welzijn Nusantara, Locatie Patria, Bussum

De organisatie
Stichting Nusantara Zorg biedt wonen, zorg en welzijn aan mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Stichting Nusantara Zorg staat voor cultuursensitieve ouderenzorg; zorg die georganiseerd wordt vanuit het besef dat mensen onderdeel zijn van een groep met een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Vanuit de cultuursensitieve zorg creëert Nusantara een leefomgeving waarin ouderen zich vanzelfsprekend herkend en veilig voelen. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de woonomgeving, in hoe medewerkers en bewoners met elkaar omgaan, in de maaltijdvoorziening en in het welzijnsprogramma. Nusantara is expert in het vertalen van inzicht hierin naar zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg.

Binnen Stichting Nusantara Zorg zijn ongeveer 230 medewerkers werkzaam. Daarnaast werkt Nusantara op beide locaties met een grote groep actieve vrijwilligers, passend bij de cultuur van de doelgroep. De locaties in Bussum en Ugchelen zijn goed vergelijkbaar qua omvang en zorgaanbod. In totaal biedt Nusantara zorg aan zo’n 150 cliënten. Het betreft overwegend zorg met behandeling, van niveau 4 tot en met 8. 
Nusantara heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. De hiërarchische aansturing wordt in het besturingsmodel gedeeld met drie managers Zorg & Welzijn, een manager Hospitality en een manager Bedrijfsvoering. Voor de beleidsontwikkeling is een bestuurlijk overleg ingesteld, waarin managers, senior adviseurs en bestuurder samen afstemmen over de gewenste koers.
Nusantara is bezig met de implementatie van een besturingsmodel waarbij ingezet wordt op collegiale verantwoordelijkheid en zelforganisatie en waarbij eigenaarschap van professionals, horizontale afstemming en werken volgens procesafspraken de kern vormen. Nusantara is een lerende organisatie die haar aansturing en wijze van werken actief evalueert en waar nodig bij stelt.

Voor Nusantara zijn we op zoek naar

een verbindende en tegelijkertijd daadkrachtige interim manager zorg & welzijn

voor de locatie Patria in Bussum die tegelijkertijd een actieve bijdrage kan leveren aan de implementatie van het nieuwe besturingsmodel binnen de organisatie. 

 

De functie

Samen met de andere twee managers Zorg & Welzijn ben je verantwoordelijk voor het totaal aan zorg-, welzijns- en behandelprocessen op alle locaties van Nusantara. Er is een onderlinge verdeling van portefeuilles rondom beleids- en resultaatverantwoordelijkheden, zoals samenwerking, welzijn, methodisch werken van zorg (in het bijzonder de cultuursensitieve zorg) en het ontwikkelen van zelforganisatie. De beide locaties en behandeling worden gezien als een resultaatverantwoordelijke eenheid die als portefeuille is toebedeeld aan één manager. Eén van de locaties, te weten Patria in Bussum, zit in je portefeuille en daar doe je de aansturing en ben je integraal eindverantwoordelijk voor. Je zoekt de samenwerking met collega managers en adviseurs in de organisatie en komt tot een gezamenlijk resultaat.

Als manager Zorg & Welzijn ken je de cliënten en medewerkers en bent je het gezicht en aanspreekpunt voor de locatie. Voor locatie Patria is het aan de ene kant van belang dat een aantal personele kwesties in goede banen wordt geleid en op orde komt zoals personele bezetting, roostering, invulling vacatures, inhuur van medewerkers en ziekteverzuim.  En aan de andere kant dat teams en medewerkers in samenwerking met collega managers en adviseurs goed begeleid worden in het transitieproces naar het nieuwe besturingsmodel waarbij samen werken, samen doen, en persoonsgerichte zorg én welzijn sleutelwoorden zijn. 

Funtie-eisen
Om deze functie goed uit te voeren moet je ten eerste een verbindende persoonlijkheid zijn. Niet alleen naar de bewoners en medewerkers, maar ook naar anderen binnen en buiten de organisatie. Samen werken en samen doen  is voor jou vanzelfsprekend. Waarbij je de focus op resultaten ook weet te houden. Je bent analytisch sterk, kunt snel invoegen. Je bent communicatief vaardig en schakelt makkelijk op alle niveaus.  Verder ben je een ervaren manager in de ouderenzorg, hebt ervaring met tansitieprocessen naar horizontale sturing en persoonsgerichte zorg en welzijn en hebt, last but not least, affiniteit met de doelgroep.

Functie:    interim manager zorg & welzijn
Inzet:    32 uur per week
Start:     zsm
Duur:    3-4 maanden

Interesse?
Interesse in deze functie? Reageer dan via onderstaande button uiterlijk dinsdag 6 december a.s. 10 uur. Graag ontvangen we een recent CV, korte motivatie en tariefindicatie.

Organisatie: Nusantara
Dienstverband: Interim
Publicatiedatum: 2022-12-01 18:15:03
Plaats: Bussum

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: