Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

interim directeur zorg (succesvol ingevuld)

logoZorgspectrum Vacature interim directeur zorg (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Interim directeur Nieuw Thuis (NT)

Organisatie
ZorgSpectrum is een ouderenzorgorganisatie in Nieuwegein, Houten, Vianen en Utrecht.

De missie van ZorgSpectrum is:
“Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit doen we samen met ruim 1800 betrokken medewerkers, 903 full-time eenheden (fte’s) vanuit onze drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel. Daarnaast spelen onze 630 vrijwilligers een belangrijk rol in de dagelijkse zorg en werken we nauw met hen samen. Dat doen we in een prettige collegiale sfeer, met oog voor de mens en kansen voor persoonlijke ontplooiing. Wij geloven oprecht dat er samen meer mogelijk is.”

Zorgspectrum heeft de volgende bedrijfseenheden: :
ZorgSpectrum Bij u thuis
ZorgSpectrum Beschut thuis
ZorgSpectrum Overdag bij ons
ZorgSpectrum Herstel bij ons
ZorgSpectrum Tijdelijk bij ons
ZorgSpectrum Nieuw Thuis
  
Omdat de huidige directeur Nieuw Thuis interim bestuurder wordt van ZorgSpectrum vanaf 1 januari aanstaande, zijn we voor het ZorgSpectrum op zoek naar een

interim directeur Nieuw Thuis die zowel kan verbinden als ook resultaatgericht is.

Functie
Als directeur maak je deel uit van het directieteam van ZorgSpectrum. Het directieteam bestaat verder uit de bestuurder, directeur Bij U Thuis, directeur Tijdelijk Bij Ons, directeur Behandeling en Expertise, directeur HR, directeur Financiën, Risk en Compliance, Directeur ICT (a.i.), directeur Gastvrijheid en Services (a.i.) en de procesmanager.
Nieuw Thuis biedt wonen met zorg (WLZ) aan ruim 660 cliënten verdeeld over 9 locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Het totale budget is  ruim 60 miljoen. Er werken 980 medewerkers (510 fte). Je geeft leiding aan 11 managers en twee managers in opleiding.
De directeur Nieuw Thuis is voorzitter van het MT Nieuw Thuis dat naast de managers Zorg en Welzijn (in opleiding) bestaat uit de manager planbureau, de BE controller en de HR businesspartner. Het MT Nieuw Thuis komt tweewekelijks bijeen.

Speerpunten voor 2023 zijn:

  1. Directe sturing op opbrengsten en kosten.
  2. Uitvoering geven aan de projecten Hoef en Haag en Vreeswijk. Hoef en Haag wordt een nieuw intramuraal woonzorg concept voor mensen met dementie die als ‘woongroep’ onderdeel uitmaken van de buurt. Er wonen in Hoef en Haag straks 48 bewoners met dementie. In dit concept wordt de informele zorg maximaal betrokken en vult de professionele zorg daar aan waar de informele zorg niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit betekent dat we bij de start van de conceptontwikkeling de buurt willen betrekken volgens het concept van de sociale benadering.
  3. Verdere uitrol “persoonsgerichte zorg” binnen Nieuw Thuis
  4. PDCA op alle niveaus ( individueel, afdelings- en MT-niveau). Van reactief naar pro-actief.
  5. Werkgeluk
  6. Optimaliseren leerklimaat
  7. Transformatie van de zorg

Functie-eisen
Van de interim directeur Nieuw Thuis a.i. wordt verwacht dat hij/zij  het ingezette beleid  en innovaties onderschrijft en hier invulling aan geeft.
Daarbij is het belangrijk dat de directeur Nieuw Thuis:
• Rust kan brengen en overzicht kan creëren.
• Resultaatgericht is.
• Zichtbaar en toegankelijk is.
• Communicatief vaardig is.
• Aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
• Vertrouwen en verantwoordelijkheid aan teams durft te geven.
• Verbindend is met oog voor het geheel en voor het individu.
• Beschikt over humor en relativeringsvermogen .
Daarnaast reflecteert de interim directeur Nieuw Thuis constructief kritisch op het strategisch beleid en heeft als lid van het Directieteam medeverantwoordelijkheid voor het organisatie brede beleid.

Start: 1 januari 2023
Inzet gemiddeld 32 uur per week.
Duur: Maximaal zes maanden
Standplaats: Nieuwegein

Interesse en beschikbaar?
Reageer dan uiterlijk maandag 19 december aanstaande 9 uur via de link hieronder. Graag ontvangen we een actueel CV een  beknopte motivatie en een tariefindicatie.

Organisatie: Stichting Zorgspectrum
Dienstverband: Interim
Publicatiedatum: 2022-12-15 08:30:05

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: