Terug naar vacature-overzicht

Interim directeur-bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_PGO_Support Vacature Interim directeur-bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Bedrijfsprofiel

PGOsupport is een onafhankelijke stichting en werkt als netwerkorganisatie samen met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. Ze informeren, adviseren en scholen in effectieve en duurzame inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief. Want die inbreng is essentieel om samen meer te betekenen voor cliënten. Bij innovatie, beleid en uitvoering van zorg en ondersteuning.

PGOsupport is de afgelopen jaren gegroeid van 10 naar 25 medewerkers en is een professionele adviesorganisatie voor de patiëntenbeweging geworden. De medewerkers en de flexibele schil van professionals ondersteunen de patiënten- en cliëntenorganisaties bij de inbreng van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Ze helpen de patiënten- en gehandicaptenorganisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau bij de inbreng van het cliëntperspectief, bij het aanboren van financieringsbronnen, bij organisatie ontwikkeling en met een kennis infrastructuur. Ze adviseren hen en verzorgen opleidingen over versterking van hun strategische positie, verenigingsmanagement en organisatieontwikkeling. Ook bieden ze praktische ondersteuning bij hun communicatie, fondsenwerving en bedrijfsvoering. Daardoor hebben zij veel kennis, ervaring en een groot netwerk opgebouwd rond dit thema. Zodoende weten ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers PGOsupport te vinden. Meer informatie is te vinden op www.pgosupport.nl/over-pgosupport.

De maatschappij verandert snel en PGOsupport verandert mee. Ze is kritisch op haar SROI en wil daadwerkelijk impact hebben. In een wereld mensen elkaar op een andere manier vinden, zich tot elkaar verhouden, verenigen en met en van elkaar leren moet PGOsupport meebewegen. Het is de ambitie van PGOsupport om de fundamentele verandering in de patiëntenbeweging waar impact en bereik veel belangrijker wordt verder te voort te zetten. PGOsupport heeft een begroting van + € 3,2 miljoen; het merendeel van dit bedrag komt uit een aanbesteding van VWS (in principe voor onbepaalde tijd met een 3- jaarlijkse evaluatie). De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapport aan een Raad van Toezicht. De huidige directeur-bestuur gaat PGOsupport verlaten en we zoeken een goede vervanger voor hem.

Functieprofiel

(afkomstig uit profiel voor de vaste directeur-bestuurder)

Om PGOsupport te begeleiden in de beweging die in gang is gezet krijgt de nieuwe directeur-bestuurder drie opdrachten mee die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn:

 • Vergroot het bereik en de missie van PGOsupport en leid de patiëntenbeweging naar de toekomst. Verbreed de inbreng van het cliëntperspectief, sluit aan bij bewegingen in de samenleving die zich al op een andere manier hebben georganiseerd. Versterk het systeem waar de interactie tussen de patiëntenbeweging en haar stakeholders plaatsheeft. Zorg dat PGOsupport de inbreng van het cliëntperspectief in het lokaal domein en zorgorganisaties vergroot. Dat ze de spin in het web is van het sociaal domein, zorgorganisaties en cliëntorganisaties als het gaat over het cliëntperspectief en de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Dit met behoud van de diensten aan de pg organisaties. Verbreden van je externe netwerk!
 • Realiseer een organisatie waar de professionals zich mede eigenaar voelen om bovenstaande beweging verder te brengen en de ambitie te realiseren. Creëer een setting waarin medewerkers elkaar inspireren om zich verder te ontwikkelen. Bevorder het ondernemerschap binnen de organisatie. Richt de organisatie zo in dat de expertises binnen het team optimaal benut worden. Er is ruimte en tijd om de organisatie zo in te richten en vorm te geven zodat de expertises binnen het team optimaal benut worden. Dus ondersteun de organisatorische professionalisering van PGOsupport zodat het een gezamenlijke ambitie wordt. Uiteraard draag je zorg voor efficiënte bedrijfsvoering.
 • Verbreden van de marktpositie en de klantenkring van PGOsupport om zo de toegevoegde waarde en impact te vergroten. De verhoging van de derdengeldstroom is het resultaat daarvan, geen doel op zich. Zie de kansen die er zijn om het patiëntperspectief en ervaringsdeskundigheid in te brengen in de zorg, het lokaal domein, de zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. Benut de mogelijkheden om in het netwerk meer samen te werken met zorgaanbieder en cliëntorganisaties. Neem het initiatief om bij te dragen aan bv. de impact meting en vergroting van de SROI in de pg beweging; hoe de ervaringsdeskundigheid in de GGZ worden ingezet in bv. positieve gezondheid; hoe kunnen gemeenten de patiënten en cliënten echt bereiken en hoe wordt hun geluid vertaald naar lokaal beleid. Zo bevorder je de interactie tussen groepen patiënten/cliënten en gemeenten/zorgorganisaties. Kun je cliëntparticipatie vergroten door het inzetten van de bestaande infrastructuur van de Academy voor een grotere doelgroep. Kan PGOsupport de betrokkenheid van patiënten en cliënten bij wetenschappelijk onderzoek vergroten.

Als je met een mooi team in een organisatie met voldoende financiële ruimte, het verschil wil maken in de patiëntenbeweging en in bent voor een echte veranderopdracht, dan is dit een interessante positie.

Functie-eisen

(afkomstig uit profiel voor de vaste directeur-bestuurder)

Je hebt een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie. Je hebt leiding gegeven aan professionals en je hebt strategisch en analytisch inzicht. Dit is een uitdagende functie bij een unieke organisatie. We zoeken daarom niet persé iemand die in 1 hokje past maar we lezen graag terug waarom:

 • je kunt redeneren vanuit de patiënt/cliënt en je je in verschillende perspectieven kunt inleven
 • je een innovatieve ondernemende visionair bent die buiten de gebaande paden durft te treden
 • jij in staat bent om een innovatieve kennis- en netwerkorganisatie aan te sturen
 • extern makkelijk weg je kan vinden
 • jij degene bent die deze beweging bij PGOsupport succesvol kan (bege)leiden
 • je de leider bent die de professionals stimuleert om eigenaarschap te nemen
 • je aantoonbare resultaten hebt laten zien in een netwerk omgeving
 • je bedrijfskundig voldoende onderlegd bent om de verantwoordelijkheid te dragen voor PGOsupport
 • je verbindend en vernieuwend bent
 • je past in een context die grotendeels door de overheid gefinancierd wordt
 • je een netwerk in het sociaal of publiek domein en/of de zorg hebt
 • je kunt schaken op diverse borden
 • je kunt schakelen tussen lef tonen en je kwetsbaar opstellen, tussen voorop lopen en meebewegen.
 • je het uithoudingsvermogen hebt om te opereren in de politiek bestuurlijke context die hier bij hoort. Het behoeft geen betoog dat aantoonbare affiniteit met de pg beweging nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen. Een prachtige uitdaging voor een kandidaat met de potentie en ambitie om eindverantwoordelijk te zijn.

Aanbod

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder zijn we op zoek naar een interim-directeur-bestuurder die de ingezette koers van PGO-Support kan borgen en doorzetten in de overbrugging naar een nieuw te werven directeur-bestuurder.

PGO Support zoekt een directeur-bestuurder a.i. die:

 • intrinsiek gemotiveerd is voor en ervaring heeft met  het cliënten- en patiënten perspectief in de zorg;.
 • zowel intern als extern weet te verbinden;
 • een goede netwerker is zowel op overheidsniveau (ministerie van VWS) als op bestuurdersniveau van zorgorganisaties;
 • goed kan acteren in politiekgevoelige situaties;
 • en last but not least, het team weet  te enthousiasmeren en  verder in haar kracht kan zetten.

De inzet is gemiddeld 2,5 dag per week voor de periode van een half jaar. De startdatum is 1 juli aanstaande.

Ben je beschikbaar en voel je je aangesproken door dit profiel of weet je iemand anders bij wie deze functie past?

Reageren kan tot  maandag 15 juni aanstaande, 12.00 uur via de reactiemogelijkheid hieronder.
Graag met actueel CV, korte motivatie en tariefindicatie.

 

Organisatie: PGO Support
Dienstverband: Detachering / Interim
Publicatiedatum: 2020-06-09 15:40:09
Plaats: Utrecht
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: