Terug naar vacature-overzicht

Directeur Expertisecentrum en Specialistische Diensten (succesvol ingevuld)

Logo_Amerpoort Vacature Directeur Expertisecentrum en Specialistische Diensten (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Organisatie en missie
Stichting Amerpoort is een belangrijke en grote speler in de gehandicaptenzorg die, vanuit een financieel solide basis, een brede en in toenemende mate complexe cliëntpopulatie bedient waarbij de medewerkers er alles aan doen om goede zorg te leveren. Samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten biedt Amerpoort de mogelijkheid aan haar cliënten (van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt) mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit 214 locaties. Het werkgebied van Amerpoort concentreert zich in midden Nederland van Almere tot Zeist en van Naarden tot Amersfoort. Binnen Amerpoort werken zo’n 2600 medewerkers en 750 vrijwilligers die zorg en begeleiding verlenen aan circa 2500 cliënten. De jaaromzet van Amerpoort bedraagt circa €170 miljoen.

Amerpoort levert een breed palet aan zorg. Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. Aan de hand van de klantwaarden Welkom, Kleurrijk, Meedoen, Veilig & vertrouwd en de werkwaarden Open, Ondernemend, Samenwerkend en Nieuwsgierig geven cliënten, verwanten en medewerkers van Amerpoort antwoord op de vraag: wat is voor jou samenwerken aan een goed leven?

Sinds vorig najaar is er een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur van start gegaan. Samen met de organisatie beraden zij zich hoe de komende jaren de opgave, de koers en de organisatieprincipes van Amerpoort er uit moeten zien. Als directeur Expertisecentrum en Specialistische diensten en lid van het MT ben je hier actief bij betrokken.

De functie
In deze functie maak je deel uit van het managementteam van Amerpoort, samen met de collega-directeuren Zorg van divisie 1 en 2, de directeur Service Organisatie en de Raad van Bestuur.

Als directeur Expertisediensten en Specialistische diensten ben je gepassioneerd en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Je geeft leiding aan de teams kwaliteit en veiligheid, de procesbegeleiders, de medezeggenschap, de geestelijk verzorging en ethiek, kennis, expertise en projecten, het gezondheidscentrum het centrum voor diagnostiek en behandeling en het specialistisch behandelcentrum Zandheuvelweg. Het centrum voor diagnose en behandeling en het gezondheidscentrum worden in samenwerking met Sherpa georganiseerd, voor het gezondheidscentrum is dat nu al zo.

Je neemt je medewerkers mee in de opgave en koers van de organisatie, en stuurt erop toekomstbestendig te zijn en kwaliteit te kunnen blijven leveren. Je draagt er zorg voor dat de benodigde kennis, expertise en behandeling ten behoeve van de doelgroepen van Amerpoort verder wordt ontwikkeld. Evidence en practice based, kortdurend en effectief. Dit doe je in nauw overleg met de twee divisiedirecteuren. Je creëert een krachtige verbinding met de vakgroepen, actief binnen de divisies. Samen onderzoek je hoe de huidige vakgroepen met gedragsdeskundigen in de divisies zich meer gericht op de doelgroep kunnen organiseren. Verder lever je als directeur een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgtechnologie, uiteraard samen met de directeuren Zorg en de manager ICT.

Daarnaast onderzoek je en geef je verder vorm aan de samenwerking met Sherpa, met als doel dat de complexe zorg voor kwetsbare cliënten ook in de toekomst kan worden geborgd. En je draagt er zorg voor dat het onderscheidend vermogen van Amerpoort en Sherpa in de markt wordt verstevigd. Ook de samenwerking van Amerpoort en Sherpa met GGZ Centraal vraagt om verdere ontwikkeling.

Profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een directeur met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de expertiseontwikkeling binnen de gehandicaptenzorg. Die een heldere visie heeft op kwaliteit van zorg en deze toekomstbestendig weet vorm te geven.
Een leider die de professionals weet uit te nodigen kennis te delen en eigenaarschap in vakmanschap te tonen, door vertrouwen te geven en duidelijke kaders te bieden, op basis van de gekozen koers. Een leider met veranderkundige kwaliteiten, die om weet te gaan met de dynamiek in de organisatie en hier deskundig en doortastend in optreedt. Die werkt vanuit integraliteit en verbinding, om samen het verschil te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een fulltime functie, ingeschaald in FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg. Gezien de ontwikkelingen binnen Amerpoort zal er mogelijk een nieuwe weging van de functie plaats gaan vinden en/of een markttoeslag worden toegekend.

Procedure
Amerpoort werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Arjan Brandwijk (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 31 januari a.s.

De procedure zal plaats vinden in februari, met de ambitie om voor 1 maart iemand in functie aan te stellen.

Organisatie: Amerpoort
Publicatiedatum: 2022-01-10 12:15:04
Branche: Gehandicaptenzorg
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Baarn
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: