Terug naar vacature-overzicht

Clustermanager Zorg (succesvol ingevuld)

Logo_Parkhuis Vacature Clustermanager Zorg (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Bedrijfsprofiel

De organisatie
Het Parkhuis is een veelzijdige organisatie voor langdurige zorg, waar kwaliteit van leven voorop staat.
Het Parkhuis is hét regionale expertisecentrum op het gebied van dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. Bij het Parkhuis worden cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze ondersteund in hun leven. Men levert cliëntvolgende zorg vanuit een organisatie die bestaat uit betrokken en bekwame medewerkers, die integraal en professioneel samenwerken, zowel onderling als met strategische partners, die eigenaarschap pakken en gebruik maken van bewezen technologie. De kernwaarden Respectvol, Betrouwbaar, Hartverwarmend, Bekwaam en Gastvrij zijn hierin leidend.

Ruim 750 betrokken medewerkers en 300 bevlogen vrijwilligers, die hun werk met volle overtuiging uitvoeren, geven hartverwarmende zorg aan ruim 340 bewoners en ondersteunen 200 thuiswonende cliënten.

organogram Vacature Clustermanager Zorg (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Het Parkhuis heeft een unieke positie in de regio Drechtsteden en getuigt van een enorme ambitie. In 2019 heeft een herijking van de strategie plaatsgevonden De komende jaren verstevigt het Parkhuis de positie van regionaal expertisecentrum door: Te investeren in het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden binnen de organisatie om belevingsgerichte zorg aan de complexe doelgroepen te bieden, deze expertise te delen met externe partijen, state-of the art technologie in te zetten en eigenaarschap in alle geledingen van de organisatie te stimuleren. Daarnaast garandeert het Parkhuis zorg voor cliënten in complexe (crisis)situaties.
Recent is het eerste deel van het nieuwbouwproject bij het Parkhuis opgeleverd, dat loopt tot eind 2021. De nieuwbouw is volledig ingericht op kleinschalig, belevingsgericht wonen, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne domotica die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de bewoners en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Het Parkhuis investeert in medewerkers, zodat zij zijn toegerust op de het bieden van steeds complexer wordende zorg en stimuleert hen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Niet voor niets beloonden medewerkers de organisatie het afgelopen jaar met het predicaat ‘Beste Werkgever’. Het Parkhuis schroomt niet haar nek uit te steken, mede dankzij de  zeer gezonde financiële basis, die dit mogelijk maakt.
Kijk voor meer informatie op de website van het Parkhuis: www.hetparkhuis.nl.

Wegens het aangekondigd vertrek van de Clustermanager Zorg is men nu op zoek naar een nieuwe Clustermanager, die de ambities van het Parkhuis omarmt en mee vorm geeft. Een gedreven, ondernemende en visie gedreven manager, die in staat is de gewenste strategische koers op een organische wijze vorm te geven.

Functieprofiel

Als clustermanager Zorg ben je lid van het MT en integraal verantwoordelijk voor de optimale kwaliteit en het volume van zorg, behandeling en begeleiding en het leefklimaat. Je geeft direct leiding aan 8 zorgmanagers, de manager Expertiseteam, de manager Extramuraal Team, twee medewerkers van het Cliënten Service Bureau, drie Specialistisch Verpleegkundigen Geriatrie en Gerontologie en twee Projectcoördinatoren.

Als MT lid getuig je van een stevige inhoudelijke visie en weet je de visie van het Parkhuis te vertalen naar de organisatie en de teams. Op inspirerende, ondersteunende wijze faciliteer je de teams en managers om eigenaarschap te pakken en zich verder te ontwikkelen. Je geeft ruimte en vertrouwen, acteert als sparringpartner en monitort de voortgang in ontwikkeling.
Je speelt een actieve rol in het externe netwerk en positioneert en profileert de organisatie en haar expertise in de regio.
Je zorgt voor adequate invulling van de cliëntenmedezeggenschap en voor een klimaat waarbinnen vrijwilligers en mantelzorgers zich betrokken voelen bij de zorg en dienstverlening.

Functie-eisen

Je bent een ervaren manager met een verbindende en ambitieuze visie op toekomstbestendige zorg en committeert je aan de organisatie, de medewerkers en de cliënten. Je weet draagvlak te creëren op grond van visie, voorbeeldgedrag en overtuigingskracht. Je bent iemand die op inspirerende en enthousiasmerende wijze (samen)werkt en mensen meeneemt, zowel intern als extern. Je hebt een coachende leiderschapsstijl en geeft, samen met de zorgmanagers en professionals, vorm en inhoud aan de opdracht die voorligt. Je geeft op eigen wijze vorm aan de nieuwe manier van werken en investeert in persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling van je medewerkers. 
Je toont zorgondernemerschap en weet complexe transitieprocessen vorm te geven. Je weet dat innovatieve slagkracht en heldere kaders hiervoor kritische succesfactoren zijn. Je staat voor de zorginhoudelijke doorontwikkeling en weet in samenspraak met de zorg en ondersteunende diensten de  klant en medewerker optimaal te faciliteren. Je bent ontwikkelingsgericht, zelfbewust en weet vanuit een positief kritische houding de gewenste koers te realiseren. Je verbindt je met het organisatieontwikkelingsproces en laat in woord en daad zien wat eigenaarschap is.

Je brede integrale ervaring in de zorg op WO niveau maakt je een waardevolle gesprekspartner voor alle in- en externe stakeholders. Je visie, daadkracht en  leiderschapskwaliteiten stellen jou en het Parkhuis in staat de ambities uit de herijkte strategie te realiseren en de pole position als hét expertisecentrum in de regio verder uit te bouwen.

Aanbod

Het Parkhuis is een organisatie met grote ambities, waar de lijnen kort zijn, de onderlinge verstandhoudingen goed en men staat voor elkaar, en tezamen voor hartverwarmende zorg. Een ‘verzorgende’ organisatie met eigenheid en een professioneel karakter. Het betreft een fulltime functie, inschaling FWG 75 CAO VVT.

Voor de werving en selectie van deze belangrijke functie werkt het Parkhuis samen met Movimento.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dianne Kurvers van Movimento op 030 7115611.

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder.
Reageren kan tot en met 6 juni.

Planning van de procedure:
De selectiegesprekken bij Movimento vinden in week 23 en 24 plaats.
De interne procedure bij het Parkhuis bestaat uit twee selectiegesprekken, adviesgesprekken en een arbeidsvoorwaardengesprek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

  •   Het eerste gesprek met de selectiecommissie is gepland op maandag 15 juni tussen 8.30 en 12.30 uur.
  •   Het tweede gesprek met de selectiecommissie is op donderdag 18 juni tussen 9.00 en 12.00 uur.
  •   De gesprekken met de adviescommissie zijn maandag 22 juni tussen 9.00 en 12.00 uur.

Voor een dienstverband bij het Parkhuis zijn een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn een vereiste.
Het streven is om de procedure voor 1 juli a.s. af te ronden.

Organisatie: Stichting Het Parkhuis - Centrum voor Verpleging en Behandeling
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2020-05-18 17:35:05
Locatie: Dordrecht
Plaats: DORDRECHT
Regio: Zuid-Holland
Uren per week: 36

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: