Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_Maria_Dommer Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een inspirerend boegbeeld, sterke netwerker en vernieuwende leider
die iedereen mee laat doen.

Geschiedenis
Maria Dommer is een bekend begrip in Maarssen als het gaat om ouderenzorg. Het begon in 1835 toen Freule Maria Dommer huize Endelhoven langs de Vecht kocht met de bedoeling zes oude vrouwen te huisvesten. Na haar overlijden in 1840 werd de stichting toevertrouwd aan de Zusters van O.L. Vrouwe te Amersfoort, die ruim een eeuw de zorg voor Ouden-van-Dagen hebben voortgezet.
In 1959 verlieten de zusters Maarssen en het bestuur van de Maria Dommer Stichting besloot niet veel later tot de bouw van een rooms-katholiek bejaardenhuis. Op 8 mei 1967 kwamen de eerste bewoners in Huize Maria Dommer, aan de Vondelstraat 1 te Maarssen. Voor het eerst kregen toen ook niet-katholieken onderdak.

De organisatie
De Maria Dommer Stichting bestaat dus inmiddels ruim 180 jaar en is daarmee de oudste zorgorganisatie in Maarssen gericht op ouderen. Vandaag de dag wordt de zorg door Maria Dommer heel anders georganiseerd dan Maria Dommer destijds. Belevingsgerichte zorg, eigen verantwoordelijkheid en gastvrijheid zijn nu sleutelwoorden. Maar nog altijd wordt de zorg met dezelfde toewijding gegeven als weleer.
Maria Dommer is een maatschappelijk betrokken en professionele zorgorganisatie die aan de ouderen in Maarssen en omstreken een kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten levert op het gebied van wonen, zorg (ook thuis) en welzijn.
Maria Dommer streeft naar een warm en respectvol werk-, leef- en woonklimaat waarin de vraag van de cliënten voorop staat. De dienstverlening bestaat uit wonen, welzijn en zorg, waarbij uitgegaan wordt van de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënten. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de autonomie en privacy van de cliënten, met respect voor ieders achtergrond en overtuiging. Maria Dommer streeft naar kwalitatief verantwoorde zorg. De medewerkers geven tijdens het werken invulling aan een cliëntvriendelijke organisatie, waarbij zij zich bewust zijn van de afhankelijkheid van de cliënten. Dit komt tot uiting in de houding van de medewerkers, die gekenmerkt wordt als persoonlijk, empathisch, loyaal en integer. Het management stimuleert en motiveert medewerkers in deze houding door het bieden van voldoende zelfstandigheid en vrijheid van handelen om invulling te geven aan de zorgvisie.

De situatie
Maria Dommer heeft van oudsher een sterke positie in de lokale omgeving van Maarssen. Een aantal jaar geleden is de transitie van verzorgings- naar verpleeghuis doorgevoerd, maar eigenlijk is deze niet afgerond. Corona heeft de afgelopen jaren haar sporen nagelaten, wat een wissel heeft getrokken op de personele bezetting. De organisatie is daardoor op achterstand geraakt en maakt momenteel gebruik van een interim bestuurder om de missie, visie, positionering en organisatiestructuur opnieuw in kaart te brengen. De komende periode krijgt dit nog meer gestalte en wordt parallel de werving voor een bestuurder in vaste dienst opgestart. 

De uitdaging
Voor de nieuwe bestuurder is het de uitdaging om samen met de medewerkers en de vrijwilligers van Maria Dommer weer een sterke lokale speler te maken waar cliënten graag verblijven en waar mensen graag werken. Om dat mogelijk te maken zal de focus voor de komende periode liggen op:

 • Verder invulling geven aan de nieuwe organisatiestructuur passend bij de omvang van de organisatie; 
 • Herstel en verbetering van kwaliteit van het primair proces en terugbrengen van de focus op professioneel gedrag met eigenaarschap waar het hoort;
 • Verdere uitwerking van de strategie en bijpassend dienstenaanbod, waarbij rekening wordt gehouden met de (landelijke) ontwikkelingen in het zorglandschap;
 • Op basis hiervan ontwikkelen van een vastgoedvisie voor de komende jaren met een beoogde nieuwbouw in 2030; 
 • Het als bestuurder zichtbaar zijn binnen gemeenten en andere samenwerkingsverbanden, zodat de juiste verbinding gemaakt kan worden.

Ander belangrijk aandachtspunt is goed blijven sturen op de bedrijfsvoering met een duidelijke P&C-cyclus. Daardoor weet je de juiste vertaling te maken tussen het leveren van kwaliteit van zorg en sturen binnen een financieel gezond kader om de organisatie toekomstbestendig te houden.
Om deze ambities waar te maken, is Maria Dommer op zoek naar een nieuwe bestuurder, die medewerkers een helder perspectief biedt en samen met de medewerkers en vrijwilligers verder bouwt aan de unieke positie binnen Maarssen en de regio.

De functie
Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling en beheersing/besturing van de organisatie. De bestuurder richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de stichting Maria Dommer en haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Maria Dommer voor staat samen met de organisatie goed te kunnen vervullen, zoekt Maria Dommer een inspirerend bestuurder, die medewerkers en stakeholders enthousiasmeert en consistent weet te verbinden op de visie. Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Inspirerend met realisatiekracht: zet de schouders onder de visie en strategische koers van Maria Dommer en draagt deze met trots uit;
 • Bestuurder: zorginhoudelijk en bedrijfsmatig sterk, heeft ervaring met de VVT in brede zin en weet innovatie om te zetten in nieuwe producten of contractvormen. Heeft een duidelijke inhoudelijke visie op zorg en weet deze te vertalen naar zorgprogramma’s en de bedrijfsvoering;
 • Verbinder en bouwer: weet medewerkers te enthousiasmeren, weet met medewerkers, (keten)partners en externe relaties invulling te geven aan de strategische koers;
 • Toekomstgericht en netwerker: weet wat speelt in de markt en welke ontwikkelingen op de organisatie afkomen en beschikt over een relevant netwerk; heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen binnen en buiten de organisatie;
 • Collegiaal en complementair: weet complementariteit vanuit collegiale samenwerking maximaal te benutten;
 • Oog voor medezeggenschap: ziet de meerwaarde van medezeggenschap, is erop gericht om tegenspraak en inspraak daadwerkelijk te benutten en deze mee te wegen in de besluitvorming;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft affiniteit met organisatieontwikkeling, faciliteert en bevordert mede-eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers.

Aanvullende persoonskenmerken: je bent besluitvaardig, communicatief, mensgericht, evenwichtig, consistent en toegankelijk, met humor en relativeringsvermogen.
Je hebt aantoonbare affiniteit met de ouderenzorg en je wilt je echt committeren aan Maria Dommer.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-2), klasse 3. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Interesse?
Maria Dommer laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Astrid Booij-Liewers op 030 – 711 56 11. Je sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en een actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Wil je daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen?
Je reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 4 september a.s. 

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:

 • Vacaturestelling en searchfase: 29 t/m 35;
 • Gesprekken bij Movimento in week 36 t/m 38
 • Eerste selectieronde bij Maria Dommer vindit plaats op vrijdag 30 september tussen 11.00 en 15.00 uur
 • Adviesgesprekken zijn gepland op vrijdag 7 oktober tussen 9.00 en 17.30 uur
 • Een verdiepend gesprek met de selectiecommissie wordt mogelijk in een later stadium nog gepland
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek: Week 42
 • Het streven is om de procedure voor 1 november 2022 af te ronden.
Organisatie: Woonzorgcentrum Maria Dommer
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-07-22 09:30:10
Branche: V & V
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Maarssen
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: