Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (succesvol ingevuld)

unik-logo Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Een inspirerend boegbeeld, sterke netwerker en vernieuwende leider die iedereen mee laat doen.

De organisatie
UniK is een bedrijf dat zich specifiek inzet voor cliënten met een verstandelijke beperking, die worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet en WMO. De dienstverlening voor ondersteuning aan jeugd van 0 tot 18 jaar bestaat uit diverse programma’s en activiteiten, gericht op de individuele ontwikkeling van het kind. Kwetsbare mensen van 18 jaar en ouder wordt ondersteuning geboden om hun eigen leven beter in te richten.
UniK is een jonge organisatie, vol ondernemende, betrokken en gepassioneerde mensen, waarbij geloof in eigen kracht centraal staat. Actief wordt gestimuleerd om jezelf te blijven ontwikkelen als mens en professional. Er werken ruim 350 professionals, die zich allemaal inzetten voor één doel: ondersteunen van 1.800 klanten zodat ze hun eigen leven beter kunnen inrichten.
Kenmerkend voor de organisatie is dat zowel binnen de Jeugdwet als de WMO wordt gewerkt in kleine, multidisciplinaire teams, die zelf verantwoordelijk zijn voor de planning en organisatie van activiteiten in hun wijk. Als zorgaanbieder wordt er nauw samengewerkt met partners uit de omgeving van de klanten. Dankzij de ondernemende houding en de platte organisatie wordt er zeer efficiënt gewerkt.

De situatie
UniK is een joint venture tussen Dichterbij (51% aandeelhouder) en Assist (49% aandeelhouder) en is opgestart per 01-07-2015.
Het bedrijf is bijna 7 jaar onderweg en heeft in een periode waarin de markt, en daarmee de gemeenten, volop in beweging zijn een duidelijke maatschappelijke positie ingenomen op het snijvlak van zorg en welzijn in ruim 70 verschillende gemeenten in de regio Noordoost Brabant, Hart van Brabant, Noord en Midden Limburg, regio Nijmegen & regio Rivierenland. Er staat een financieel gezonde organisatie met een omzet van bijna € 20 miljoen.  

De uitdaging
UniK is uitgegroeid tot een volwassen organisatie en is toe aan een volgende fase van ontwikkeling. Aan de hand van de (nieuwe) strategie die uit gaat van de heldere visie van UniK zullen nieuwe product- marktcombinaties ontwikkeld worden die het innovatieve en vernieuwende karakter van de organisatie extra kracht bij zetten. Naast de inhoudelijke doorontwikkeling is het belangrijk om als bestuurder zichtbaar te zijn binnen gemeenten en andere samenwerkingsverbanden, zodat de juiste verbinding gemaakt kan worden. Ander belangrijk aandachtspunt is goed blijven sturen op de bedrijfsvoering; de bestuurder weet de juiste vertaling te maken tussen het leveren van kwaliteit van zorg en sturen binnen een financieel gezond kader om de organisatie toekomstbestendig te houden.
Om een grotere rol richting gemeenten te kunnen spelen, is meer volume nodig. Dit kan autonoom, door goed en tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de markt en aanbestedingen te winnen, maar ook overnames zijn niet uitgesloten.
Om deze ambities waar te maken, is UniK op zoek naar een nieuwe bestuurder, die medewerkers een helder perspectief biedt en samen met de medewerkers en ketenpartners stuurt op een gezond rendement. De verdere samenwerking met Dichterbij staat nadrukkelijk op het vizier van UniK.

De functie:
Als bestuurder draag je zorg voor de totale bedrijfsvoering van UniK en ben je verantwoordelijk voor de implementatie en de verdere ontwikkeling van de strategie. Dit alles binnen de kaders van het businessplan en gericht op het waarborgen van de continuïteit, het realiseren van het gewenste rendement en het behalen van de gewenste groei van UniK.  Je bent een verbinder die actief de samenwerking in de keten zoekt (WSW-bedrijven, gemeenten, welzijn, vrijwilligersprojecten, bedrijven die actief zijn binnen de WLZ, Psychiatrie, GGZ, etc.). Het bedrijf wordt gestuurd op klant- en medewerkerstevredenheid (zowel gemeenten als eindklant), commerciële vernieuwing, innovatie en maatschappelijk verantwoord rendement. De bestuurder rapporteert aan de aandeelhouders en geeft leiding aan een Backoffice Manager, een HR Adviseur en 3 Operationele Managers. De standplaats van deze positie is Cuijk.

De functie-eisen
Om de uitdagingen, waar UniK voor staat, samen met de organisatie goed te kunnen vervullen, zoekt UniK een inspirerend bestuurder, met bedrijfsvoering en innovatie als expertise, die medewerkers en stakeholders enthousiasmeert en consistent weet te verbinden op de visie. Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Inspirerend met realisatiekracht: zet de schouders onder de visie en strategische koers van UniK en draagt deze met trots uit;
 • Bestuurder: bedrijfskundig sterk, heeft ervaring met Jeugdwet en WMO en specifiek met bedrijfsvoering, en weet innovatie om te zetten in nieuwe producten of contractvormen. Heeft een duidelijke inhoudelijke visie op zorg en weet deze te vertalen naar zorgprogramma en de bedrijfsvoering;
 • Verbinder en bouwer: weet medewerkers te enthousiasmeren, weet met medewerkers, (keten)partners en externe relaties invulling te geven aan de strategische koers;
 • Toekomstgericht en netwerker: weet wat speelt in de markt en welke ontwikkelingen op de organisatie afkomen en beschikt over een relevant netwerk; heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen binnen en buiten de organisatie;
 • Collegiaal en complementair: weet complementariteit vanuit collegiale samenwerking maximaal te benutten;
 • Oog voor medezeggenschap: ziet de meerwaarde van medezeggenschap, is erop gericht om tegenspraak en inspraak daadwerkelijk op te vangen en te benutten en deze mee te wegen in de besluitvorming;
 • Ontwikkelingsgericht: heeft affiniteit met organisatieontwikkeling, faciliteert en bevordert mede-eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers.

Aanvullende persoonskenmerken: je bent besluitvaardig, communicatief, mensgericht, evenwichtig, consistent en toegankelijk is, humor heeft en relativeringsvermogen.
Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep van UniK en je wilt je voor langere tijd verbinden aan de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT), klasse 2. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Interesse?
UniK laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Erik Sprang of Judith Hopster (030-7115611). Je sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en een actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Wil je daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen?
Je reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29 mei a.s. 

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:

 •   Vacaturestelling en searchfase: april en mei
 •   Gesprekken met Erik Sprang en/of Judith Hopster in week 20, 21, 22
 •   Eerste selectieronde bij UniK: maandag 13 juni tussen 12.30 – 17.00 uur.
 •   Adviesgesprekken: worden nog gepland in week 24/25
 •   Verdiepende gesprekken met selectiecommissie: week 25/26
 •   Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek: Week 26
 •   Het streven is om de procedure voor 1 juli 2022 af te ronden.
Organisatie: Unik B.V.
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-04-28 13:05:05
Plaats: Cuijk
Regio: Noord Brabant

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: