Terug naar vacature-overzicht

Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_WGVZWZHZ Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Organisatie
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid (WGV ZHZ) staat voor voldoende, goed opgeleide medewerkers in zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Dit bereikt WGV ZHZ door samenwerking binnen de sector en met stakeholders in de regio. De missie van de vereniging luidt: de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Op landelijk niveau maakt WGV ZHZ, samen met de andere 13 regionale werkgeversorganisaties, deel uit van RegioPlus. RegioPlus vormt de brug tussen landelijke en regionale arbeidsmarktvraagstukken waarbij de focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties. Daarnaast behartigt zij de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen.

Bestuur en Toezicht
Op het bureau van WGV ZHZ werken enthousiaste medewerkers aan de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging. De directeur-bestuurder (hierna: de bestuurder) van WGV ZHZ is belast met het besturen van de vereniging en richt zich naar het belang van de organisatie conform diens statutaire doelstellingen.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Deze bestaat uit vijf leden. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden organisatie. De RvT geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en treedt op als klankbord voor de bestuurder. De RvT is tevens werkgever van de bestuurder (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Profiel van de bestuurder
De bestuurder van WGV ZHZ is gedreven, betrokken en sociaal sterk en heeft affiniteit met arbeidsmarktvraagstukken in de sector zorg- en welzijn. Hij/zij is het gezicht van WGV ZHZ en is verantwoordelijk voor de realisatie van de (strategische) doelstellingen van WGV ZHZ, de strategie en het beleid. De bestuurder heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar concrete doelstellingen en resultaten. De bestuurder weet draagvlak en maatschappelijke meerwaarde te creëren, zowel in- als extern, door te investeren in samenwerking en verbinding. Als bestuurder van WGV ZHZ draagt hij/zij zorg voor de totstandkoming van de relevante jaarstukken en de begroting en legt hierover verantwoording af aan RvT, met welke hij/zij op proactieve en transparante wijze in verbinding staat.

De bestuurder van WGV ZHZ:

 • Heeft een duidelijke visie en kan helder doelstellingen formuleren op de verschillende onderdelen; weet maatschappelijke ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn te duiden en te vertalen naar strategische doelstellingen voor WGV ZHZ;
 • Heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met het sociaal domein;
 • Is een verbinder die openstaat voor signalen van diverse in- en externe belanghebbenden en die de verschillende belangen daarin kan afwegen;
 • Inspireert, motiveert en coacht medewerkers zodat zij optimaal presteren;
 • Is een ambassadeur die draagvlak weet te creëren voor de belangen en activiteiten van WGV ZHZ;
 • Is in staat om een voor WGV ZHZ relevant netwerk op te bouwen en te continueren.

Functie-eisen:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring op bestuurlijk en/of directieniveau in een complexe organisatie in het maatschappelijk middenveld;
 • Bedrijfskundige of juridische kennis;
 • Affiniteit met het werkveld van WGV ZHZ en een visie op de veranderingen in de arbeidsmarkt zorg en welzijn;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis van en ervaring met organisatie-, personeels-, financieel-, en kwaliteitsbeleid;
 • Een netwerk in en ervaring met samenwerken met de voor WGV ZHZ relevante stakeholders.

Competenties:

 • Is een verbindende leider; samenwerkingsgericht, integer en open;
 • Hanteert een daadkrachtige, flexibele leiderschapsstijl;
 • Is onafhankelijk en heeft een functioneel kritische houding;
 • Is inventief en weet op strategische niveau goed te schakelen;
 • Heeft gevoel voor kansen voor de organisatie en toont daarin een ondernemende stijl;
 • Is bestuurlijk en politiek sensitief en beweegt zich met souplesse door de bijbehorende processen;
 • Is zich bewust van zijn voorbeeldrol als bestuurder van WGV ZHZ.

Honorering
De salariëring voor deze functie is conform WNT.

Uw interesse
Voor de invulling van deze vacature werkt WGV ZHZ samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Booij-Liewers of Arjan Brandwijk op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele cv en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 25 juli a.s.

De planning van de procedure is als volgt:

 • Gesprekken bij Movimento worden gepland in de weken 30 en 31;
 • De gesprekken met de selectiecommissie bij WGV ZHZ zijn gepland in week 32 of 33;
 • De gesprekken met de adviescommissie zijn in week 33 of 34;
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in week 34.

Het streven is om de procedure voor 1 september a.s. af te ronden.

Organisatie: Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid
Publicatiedatum: 2021-06-25 15:30:12
Branche: Overige GZ
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Dordrecht
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2021 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: