Terug naar vacature-overzicht

Bestuurder (succesvol ingevuld)

logo Amstelring

Bedrijfsprofiel

De organisatie
Amstelring richt zich op verpleeghuiszorg, wijkzorg, dagbesteding en thuiszorg in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Circa 4.000 medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2.000 bewoners in de 22 locaties en aan 3.000 cliënten die thuis wonen. Amstelring staat voor goede zorg, fijn werken en financieel gezond zijn. Daarbij is Amstelring een platte organisatie, met zorgteams, (locatie-) managers en het Integraal Serviceteam, en de Raad van Bestuur. Voor Amstelring-brede zaken wordt het bestuur ondersteund door een concernstaf.

De visie van Amstelring
Amstelring biedt liefdevolle zorg vanuit oprechte interesse en vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen. Daarbij is Amstelring sterk geïnspireerd door het Rijnlandse gedachtegoed, waarbij het vertrouwen in het vakmanschap van de professional centraal staat. Deze vakmensen werken in zelforganiserende teams die het hart van de organisatie vormen. Om hen optimaal te ondersteunen hanteert Amstelring de principes: dichtbij, ontzorgen en vereenvoudigen.

De situatie
Amstelring is een voorloper waar het gaat om innovatie en zelforganisatie en wordt gekenmerkt door zeer betrokken medewerkers en tevreden cliënten en een no nonsense cultuur. Op het landelijk speelveld van de ouderenzorg heeft Amstelring zich vanuit haar visie op zorg en organiseren stevig weten te positioneren als een eigentijdse ouderenzorgorganisatie die haar nek durft uit te steken, ook recent rond Corona.
Amstelring heeft voortdurend aandacht voor de kwaliteit van zorg en ontwikkelt haar zelforganisatie steeds verder door. Qua bedrijfsvoering is de organisatie grotendeels in control, tegelijkertijd zijn er naar de toekomst toe uitdagingen waar het gaat om synergie, bemensing, een sluitende zorgexploitatie, vastgoed en digitalisering.

De uitdaging
De koers van Amstelring is gericht op het duurzaam innoveren van (ouderen)zorg en ondersteuning en hier wordt met alle betrokkenen invulling aan gegeven. In de voortdurende aanscherping van de koers wordt richting gegeven aan liefdevolle zorg, passend bij de wensen en behoeften van cliënten en bewoners en aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijke thema’s daarbij zijn eigen regie op de laatste levensfase, regionalisering en digitalisering van zorg en arbeid, en het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten. Extra uitdaging bij het ontwikkelen van de koers is de Covid-19 uitbraak en de op dit moment nog lastig in te schatten impact daarvan op de middellange en langere termijn.

Op het gebied van regionalisering vraagt de eigen positionering in de regio en de rol in de keten aandacht. Daarnaast is doorontwikkeling van zelforganisatie van belang, evenals het expliciteren van de eigen besturingsfilosofie.

Tekstcloud_Amstelring Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Functieprofiel

Amstelring kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De leden van de collegiale Raad van Bestuur zijn integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. Zij leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zij geven ieder leiding aan zowel een aantal locaties als stafdiensten. Passend bij de besturingsfilosofie worden de bestuurders ondersteund door een kernteam van strategische adviseurs. Daarnaast adviseren de PAR (Professionele Advies Raad), de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad de Raad van Bestuur.

De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

Het doorontwikkelen van de visie en strategie, gericht op ouderenzorg van de toekomst, met aandacht voor:

 • Duurzaam innoveren, sociaal en technologisch, en het strategisch inzetten van vastgoed bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten;
 • Het arbeidsmarktvraagstuk;
 • Stedelijke en ketensamenwerking op het gebied van arbeid, technologie en wonen en zorg, en de eigen rol in de keten;
 • Flexibel en politiek resistent organiseren, anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het realiseren van een financieel bestendige organisatie:

 • Aandacht voor een gezonde zorgexploitatie;
 • Aandacht voor tarifering van zorg- en dienstverlening;
 • Impact van veranderingen op gebied van vastgoed;

Het verder ontwikkelen van het zelforganiserend vermogen van Amstelring, met als elementen:

 • Verbinding op de visie en reflecteren op dilemma’s die zelfsturing met zich mee brengt;
 • Balans tussen sturing en vrijheid: ‘ruimte geven waar het kan en dichtbij zijn als het nodig is’;
 • Bevorderen van onderlinge verbinding.

Om deze bestuurlijke opgave goed te kunnen vervullen zoekt Amstelring een bestuurder die:

 • Positie neemt in de collegiale RvB en bijdraagt aan de profilering van Amstelring;
 • De managers en professionals goed positioneert, hen ruimte geeft en bestuurt waar nodig;
 • In verbinding met cliënten, medewerkers en het regionale netwerk bijdraagt aan het door doorontwikkelen van de visie op en het realiseren van de zorg van de toekomst, die perspectieven weet te wegen, toekomstscenario’s kan ontwikkelen en daarin onconventioneel en verrassend durft te zijn;
 • De verdere ontwikkeling van de organisatie, inclusief de medezeggenschap, naar zelforganisatie faciliteert en zorgdraagt voor het expliciteren van de eigen ‘Amstelringse’ besturingsfilosofie;
 • Bedrijfsmatig sterk is, kan innoveren en tegelijkertijd scherp op de financiën weet te sturen.

Functie-eisen

Amstelring is op zoek naar een creatief denker met bestuurlijke intelligentie, die Amstelring mee bestuurt en bijdraagt aan het maken van de goede keuzes voor de toekomst. Op een intelligente, gedurfde en verbindende wijze. Een stevige persoonlijkheid, die o.a. beschikt over de volgende kenmerken:

 • Ambitieus, nieuwsgierig, en ondernemend;
 • Financieel en bedrijfsmatig sterk, met kennis van vastgoed en feeling met technologie en data;
 • Kennis van en ervaring met zelforganisatie vanuit een realistische grondhouding;
 • Koersvast en besluitvaardig;
 • Open vizier, reflectief, goed luisterend;
 • Laagdrempelig en benaderbaar;
 • Humor.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse V. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Amstelring laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. Reageren kan tot en met 6 september.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 november 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken bij Movimento in Zeist met Astrid Booij Liewers en Anemone Bögels in week 37, 38 en 39;
 • Eerste selectieronde in week 41;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten;
 • Verdiepende gesprekken met selectiecommissie RvT en RvB in week 41;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 42 en 43;
 • Een persoonlijkheidsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Organisatie: Amstelring
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2020-09-07 17:10:06
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Locatie: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Regio: Noord-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: