Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (succesvol ingevuld)

Logo_Zuidwester Vacature Bestuurder (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Bedrijfsprofiel

Een stevige bestuurder, met oog voor eigenheid en ervaring met organisatieverandering

Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in het hebben van regie op het eigen leven met wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling. Cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of een heel gezin. Zuidwester biedt deze ondersteuning met ca. 2000 medewerkers en 600 vrijwilligers in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Vanuit de woningen van Zuidwester of gewoon bij cliënten thuis.

Zuidwester heeft de afgelopen periode met Route 2020 hard gewerkt aan een hogere cliëntentevredenheid en een hogere medewerkers-tevredenheid vanuit haar visie: Waardevol leven en zinvol werk. De dialoog met de cliënt, het werken mét ervaringsdeskundigen en naasten en het werken aan zelfverantwoordelijkheid van medewerkers en teams onder het motto ‘Samen lerend verbeteren’ zijn belangrijke elementen van Route 2020.

Als maatschappelijke organisatie werkt Zuidwester actief samen met lokale en regionale partijen en is in die samenwerking een initiatiefrijke en gewaardeerde partner. Thema’s in de samenwerking zijn o.a. het delen van (schaarse) expertise, het gezamenlijk aanpakken van het arbeidsmarktvraagstuk, de inzet van ervaringsdeskundigen en het ontwikkelen van een goede kennisbasis voor de gehandicaptenzorg.

De uitdaging
Zuidwester heeft te maken met cliënten met een steeds complexere zorgvraag in een regio met grote afstanden tussen woonvormen en voorzieningen. In combinatie met de arbeidsmarktproblematiek en de kwaliteits- en financiële kaders vraagt dit om een toekomstgerichte visie en sturing op zorg. Waarbij optimale cliëntgerichte ondersteuning vorm krijgt door optimale samenhang tussen vastgoed, technologie en inzet van personeel, in samenwerking met netwerk- en ketenpartners.

Om in alle regio’s waar Zuidwester actief is invulling te kunnen geven aan het cliëntgericht, doelmatig en flexibel organiseren van de zorg is een intensivering van de samenwerking met Gors voorzien. Daarbij is een intentie tot fusie per januari 2021 vastgelegd. Het verder vormgeven van deze fusie en vervolgens het realiseren van de synergievoordelen die hier mee beoogd zijn, is een van uitdagingen voor de komende periode.
Daarnaast is Zuidwester toe aan het evalueren van Route 2020 en met elkaar het goede gesprek te voeren over de lessons learned en wat – in de nieuwe organisatie - beter of anders te doen.
Tenslotte is het continueren en uitbouwen van de samenwerking in de regio een belangrijke uitdaging naar de toekomst toe.

Functieprofiel

Zuidwester heeft sedert enige tijd een éénhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totaal te voeren beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Passend bij de besturingsfilosofie wordt de bestuurder ondersteund door een Bestuurlijk Overleg bestaande uit lijnmanagers en strategische adviseurs. Daarnaast adviseren de Centrale Cli?<De belangrijkste bestuurlijke opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Het (doen) realiseren van een doelmatige, klantgerichte bedrijfsvoering en een duurzaam positieve exploitatie;
 • Het goed beleggen van eigenaarschap op financi?<
 • Het invulling geven aan de intentie tot fusie met Gors, het inrichten van de topstructuur en het ontwikkelen van een gezamenlijke en gedragen besturingsfilosofie;
 • Het evalueren en doorontwikkelen van de visie op (inrichting van) de zorg en het realiseren van een samenhangende strategie op het gebied van mens en ontwikkeling, vastgoed en digitalisering;
 • Het faciliteren van de doorontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers;
 • Het (doen) realiseren van de beoogde synergie in de fusie organisatie;
 • Het verder uitbouwen van de samenwerking in de regio en met keten/netwerkpartners invulling geven aan een (regio)visie en strategie;
 • Het versterken van de innovatiekracht van de organisatie gericht op zorg thuis;
 • Het versterken van aantrekkelijk werkgeverschap met aandacht voor vitaliteit, ontwikkeling, welzijn en inkomen van medewerkers;
 • Het faciliteren van de modernisering van de medezeggenschap.

Voor de nieuwe bestuurder ligt er zowel op het interne als op het externe vlak een opgave. Om deze integrale bestuurlijke opgave goed te kunnen vervullen zoekt Zuidwester een bedrijfsmatig stevige bestuurder, die inhoudelijk gedreven is. Een bestuurder met ruime ervaring op het gebied van organisatieverandering, die waardeert wat er is en hierop verder weet te bouwen. Een bestuurder die met de organisatie een visie op het duurzaam inrichten van de steeds complexere zorg weet te ontwikkelen. En een bestuurder die als netwerkleider vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid de samenwerking in de regio verder kan uitbouwen.

 

Functie-eisen

De nieuwe bestuurder:

 • Is een ervaren integraal (zorg)bestuurder, zowel bedrijfsmatig sterk als inhoudelijk gedreven, die vanuit overzicht invulling kan geven aan de rol als bestuurder;
 • Kiest bewust voor de gehandicaptenzorg en maakt zich sterk voor Waardevol leven en zinvol werk;
 • Heeft ruime ervaring met fusies en/of organisatieverandering, heeft daarbij oprecht waardering voor wat er is, voor eigenheid en couleur local;
 • Is strategisch sterk en toekomstgericht, met lef en oog voor kansen en tegelijkertijd realiteitszin en aandacht voor het borgen en afmaken van veranderingsprocessen;
 • Is samenwerkingsgericht en kan de samenwerking in de regio verder uitbouwen;
 • Betrekt medewerkers bij de uitwerking van visie in nieuw beleid en organisatieontwikkeling, is intern verbindend en zichtbaar;
 • Is een inspirator en uitdager maar ook koersvast en besluitvaardig, kan doorpakken wanneer nodig;
 • Heeft ervaring met de (door)ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap;
 • Heeft kennis van moderne governance, is reflectief en streeft naar bij eigenaarschap passende medezeggenschap.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse IV. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Zuidwester laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op onze website. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. Reageren kan tot 6 januari 2020

Informatie procedure

 • Doelstelling is de procedure voor medio februari 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:
 • Gesprekken bij Movimento in Zeist met Astrid Booij Liewers en Anemone Bögels in week 2/3;
 • Eerste selectieronde met gesprekken met selectiecommissie in week 4;
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten; Gesprekken met adviescommissies in week 4 in Middelharnis;
 • Verdiepend gesprek met selectiecommissie in week 4/5 in Zeist/Middelharnis;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 5;

Een persoonlijkheidsassessment maakt onderdeel uit van de procedure en mogelijk een GITP ontwikkelassessment.

Organisatie: Stichting Zuidwester
Dienstverband: Vast
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Locatie: Middelharnis
Plaats: MIDDELHARNIS
Regio: Zuid-Holland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: