Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (reactietermijn verstreken)

Moveoo_Logo_nieuw Vacature Bestuurder (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg

Een bestuurder die (com)passie en bedrijfsvoering duurzaam weet te verbinden

De organisatie
Moveoo biedt Opvang, (Beschermd) Wonen en Begeleiding aan mensen die door uiteenlopende oorzaken en omstandigheden of pech het even niet meer zelfstandig redden. Daarbij zet Moveoo stevig in op preventieve maatregelen. Voorkomen is het beste. 
Moveoo beweegt mensen op een laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze om grip op hun leven te houden of terug te krijgen. Door het geven van persoonlijke aandacht, het bieden van perspectief en te luisteren naar de doelen en dromen van elk individu. 
Kernwaarden voor Moveoo zijn: respect, samen, verantwoord en creativiteit.  

Moveoo heeft ruim 170 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg, beschikt over 10 interne locaties en een groot aantal trajecthuizen voor flexibele maatschappelijke opvang. In 2021 maakten zo’n 1200 cliënten gebruik van de diensten van Moveoo. Moveoo werkt daarbij graag en goed samen met partners in zorg en welzijn. 

De situatie
Moveoo is de afgelopen periode gegroeid, onder andere door het in 2021 en 2022 succesvol verwerven van meerjarige opdrachten uit aanbestedingen voor vrijwel het volledige dienstenpakket. Als gevolg hiervan is er ook sprake van een aantal nieuwe strategische samenwerkingsverbanden. De opvang van slachtoffers in geweldsrelaties is sinds begin dit jaar een nieuwe aanvulling op de bestaande dienstverlening.
Er zijn grote stappen gezet met de inzet van systemisch werken. Ook is de bed bad brood nachtopvang vervangen door een 24-uurs opvang op enkele centrale locaties en lokale kleinschalige trajecthuizen in alle regio’s.
De afgelopen periode heeft, naast het verlenen van de gevraagde diensten in combinatie met corona maatregelen, dan ook in het teken gestaan van het implementeren van de gegunde opdrachten uit de aanbestedingen, het verwerven van aanvullende personele kwaliteiten en de vormgeving van de strategische samenwerkingen.

Medewerkers waarderen Moveoo gemiddeld met een 8 voor uitstekend werkgeverschap. De betrokkenheid en passie van medewerkers is hoog en ondanks de krapte op de arbeidsmarkt weet Moveoo medewerkers aan zich te binden. Ook de cliënttevredenheid is hoog. De vraag naar maatschappelijke opvang neemt toe. Opvallend is dat de zwaarte van de problematiek ook toeneemt. Dit, en de krapte op de woningmarkt vormen uitdagingen voor de gewenste uitstroom naar zelfstandigheid van cliënten. Mede door deze ontwikkelingen en de gestelde ambities uit de aanbestedingen, die in volledig partnerschap met de gemeenten moeten worden ontwikkeld, is het werkveld dynamisch. 

De uitdaging
De komende periode staat in het teken van consolideren en het realiseren van de ambities en de ontwikkeldoelstellingen volgend uit de afspraken met opdrachtgevers, het normaliseren van de werkdruk, het met samenwerkingspartners verder ontwikkelen van de kwaliteit en impact van de dienstverlening en het behoud en versterken van de leidende rol van Moveoo in allianties en samenwerkingen.
De belangrijkste uitdagingen voor Moveoo zijn:

Bestendigen positie in netwerk 
Moveoo heeft een sterke positie in het netwerk en is voor haar financiering in belangrijke mate afhankelijk van de gemeentelijke opdrachtgevers.  
Uitdagingen zijn: 

 •  Continuering van de uitstekende positionering en rol van Moveoo richting gemeenten en zorgkantoor; 
 •  Effectieve afstemming/samenwerking met en in de diverse samenwerkingsverbanden en borgen van het netwerkleiderschap.

Consolideren 

 • Het invulling geven aan en realiseren van de ontwikkeldoelen en afspraken die voortvloeien uit de gegunde opdrachten, in gezamenlijkheid met gemeenten, met eigen inzet én met samenwerkingspartners;
 • Borging en harmonisatie van ontwikkelingen binnen Moveoo.


Bedrijfsvoering op orde
De recente groei van Moveoo vraagt om verdere professionalisering van de organisatie, m.n. op het gebied van bedrijfsvoering. Met als aandachtsgebieden:

 • Adequate stuurinformatie, een sluitende PDCA cyclus en het borgen van een positief exploitatie resultaat;
 • Excellent werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid;
 • ‘Wij zijn één Moveoo’, met aandacht voor verbinding, transparantie en leren en verbeteren in een veilige omgeving; 
 • De digitale transformatie.

De functie
Moveoo kent een éénhoofdig bestuur. De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het bestuurssecretariaat en het managementteam. 
Daarnaast kent Moveoo een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad, waarmee op eigentijdse wijze invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap. 

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Moveoo voor staat met medewerkers, samenwerkingspartners en onderaannemers goed te kunnen vervullen, zoeken wij een stevige bestuurder die (com)passie en bedrijfsvoering weet te verbinden en bedreven is in het gemeentelijk spel.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Integrale bestuurder: is intrinsiek maatschappelijk gedreven én beschikt over gezonde zakelijkheid en een goed oog voor bedrijfsvoering om stabiliteit en continuïteit te realiseren en de cirkel rond te maken;
 • Toekomstgericht en koersvast: heeft een beeld van en weet wat speelt in de maatschappelijke opvang en wil zich inzetten voor de koers van Moveoo;
 • Netwerkleiderschap: beweegt gemakkelijk extern en weet op bestuurlijk niveau de reputatie van Moveoo als netwerkleider of -partner hoog te houden, heeft bij voorkeur een netwerk in de regio en faciliteert het netwerkleiderschap van managers;
 • Ruimte biedend leiderschap: samen met het managementteam, de medewerkers/de teams eigen regie doen nemen binnen de context van het beleid;
 • Samenwerkingsgericht: in- en extern verbindend op relatie en op maatschappelijke waarde en weet synergie in samenwerking te realiseren;
 • Evenwichtig en open: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en rust, is rolvast en  procesmatig sterk;
 • Participatief besluitvaardig: betrekt relevante actoren én kan knopen doorhakken en kansen pakken;
 • Eigentijds werkgever: weet trots en vitaliteit van medewerkers te versterken, heeft hart voor persoonsgericht werken en leren, hecht belang aan het versterken van medezeggenschap en draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van eigenaarschap van medewerkers.


Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren, beschikt over humor en communicatief sterk is. 

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2), klasse III. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband voor vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.  

Interesse?
Moveoo laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij tevens aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. 
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 19 oktober a.s. 

 

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 december 2022 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:
• Gesprekken online met Movimento in week 43;
• Eerste selectieronde met selectiecommissie: week 46; 14/11 tussen 9.00-13.00 uur
• Adviesgesprekken: week 46
• Verdiepende gesprekken met RvT: week 47
• Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 47;
• Een competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

Organisatie: Moveoo
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-09-22 12:00:14
Plaats: Roermond
Regio: Limburg
Ervaring: Senior

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: