Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

Bestuurder (reactietermijn verstreken)

Moveoo_Logo_nieuw Vacature Bestuurder (reactietermijn verstreken) Movimento Zorg

 

Een verbindend bestuurder met passie voor eigen kracht

De organisatie
Moveoo biedt Opvang, (Beschermd) Wonen en Begeleiding aan mensen die door uiteenlopende oorzaken en omstandigheden of pech het even niet meer zelfstandig redden. Daarbij zet Moveoo stevig in op preventieve maatregelen. 
Moveoo beweegt mensen op een laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze om grip op hun leven te houden of terug te krijgen. Door het geven van persoonlijke aandacht, het bieden van perspectief en te luisteren naar de doelen en dromen van elk individu. 
Kernwaarden voor Moveoo zijn: respect, samen, verantwoord en creativiteit.  

Moveoo heeft ruim 170 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg, beschikt over 10 interne locaties en een groot aantal trajecthuizen voor flexibele maatschappelijke opvang. In 2021 maakten zo’n 1200 cliënten gebruik van de diensten van Moveoo. Moveoo werkt daarbij graag en goed samen met partners in zorg en welzijn. 

De situatie
Moveoo is de afgelopen periode uitgegroeid tot marktleider in de regio, onder andere door het succesvol verwerven van meerjarige opdrachten uit aanbestedingen voor vrijwel het volledige dienstenpakket. Daarbij is er sprake van ontwikkeling op meerdere fronten:

 • Er zijn nieuwe strategische samenwerkingsverbanden gevormd en Moveoo heeft een sterke positie in het netwerk gerealiseerd;
 • Moveoo is vernieuwend in haar dienstverlening:
 1. De opvang van slachtoffers in geweldsrelaties is sinds 2022 nieuw in haar pakket;
 2. Naast preventie van opvang wordt zoveel mogelijk gewerkt met 24-uurs opvang, in kleinschalige trajecthuizen en gezinswoningen bij voorkeur in de gemeente van herkomst;
 3. Er zijn grote stappen gezet met de inzet van systemisch werken door de implementatie van de Krachtwerk-methodiek;
 • Er is een aanvang gemaakt met het organisatie breed versterken van eigenaarschap en het faciliteren van een leren en verbeteren cultuur.

Ondanks dat ook bij Moveoo corona een sterke wissel heeft getrokken op de organisatie, waarderen medewerkers het werkgeverschap van Moveoo. De betrokkenheid en passie van medewerkers is hoog en ondanks de krapte op de arbeidsmarkt weet Moveoo medewerkers aan zich te binden. Ook de cliënttevredenheid is hoog.

De uitdaging
De komende periode brengt een aantal uitdagingen voor Moveoo mee.
Belangrijk daarin is het met samenwerkingspartners en in afstemming met de (gemeentelijke) opdrachtgevers goed invulling geven aan de meerjarige opdrachten om daarmee de kwaliteit en impact van de dienstverlening te vergroten.
Tegelijkertijd neemt aan de vraagzijde de zwaarte van de problematiek toe. Hierdoor en door de krapte op de woningmarkt staat de gewenste uitstroom van cliënten naar zelfstandigheid onder druk.
Eén en ander vraagt om verdere ontwikkeling van de interne organisatie en het toekomstbestendig organiseren van de dienstverlening. Waarbij het faciliteren van eigenaarschap, het leren en verbeteren van en met elkaar en het vergroten van de zeggenschap bijdragen aan het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers met de organisatie en de ambities van Moveoo.

De belangrijkste uitdagingen voor Moveoo voor de komende periode zijn samengevat:

Impact realiseren

 • Het met gemeenten en samenwerkingspartners invulling geven aan en realiseren van de ontwikkeldoelen en afspraken die voortvloeien uit de gegunde opdrachten;
 • Het verzilveren en realiseren van de uitgangspunten in het nationaal plan ‘Een (t)huis, een toekomst, De aanpak van dak- en thuisloosheid’.
   

Positionering als marktleider continueren

 • Het waarmaken van de gegunde positie door effectieve afstemming/samenwerking met zowel opdrachtgevers als samenwerkingspartners;
 • Transparante verantwoording van gemaakte afspraken.
   

Organisatieontwikkeling

 • ‘Wij zijn één Moveoo’: verbinden van zorg en bedrijfsvoering en organisatie-brede harmonisatie van methodieken en bedrijfsprocessen;
 • Invulling geven aan eigentijds werkgeverschap gericht op eigenaarschap en leren en verbeteren van en met elkaar;
 • Inzetten op de digitale transformatie, gericht op slimmer organiseren en het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten.

De functie
Moveoo kent een éénhoofdig bestuur. De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het bestuurssecretariaat en het managementteam. 
Daarnaast kent Moveoo een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad, waarmee op eigentijdse wijze invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap. 

De functie-eisen
Om de uitdagingen waar Moveoo voor staat goed te kunnen vervullen, zoeken wij bij voorkeur een ervaren bestuurder, een verbinder pur sang zowel in- als extern, politiek sensitief en met passie voor eigen kracht en talent van zowel cliënten als medewerkers.


Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Integrale bestuurder: is intrinsiek gemotiveerd voor de doelgroep, beschikt over kennis van bedrijfsprocessen en financiering en is politiek sensitief;
 • Toekomstgericht en koersvast: heeft een beeld van en weet wat speelt in de maatschappelijke opvang en wil zich inzetten voor de koers van Moveoo;
 • Inspirerend verbinder: weet op inspirerende wijze met het managementteam, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en medewerkers invulling te geven aan ‘Wij zijn één Moveoo’;
 • Netwerkleiderschap: verbindt Moveoo met de zorgketen en met andere partners, weet op bestuurlijk niveau de positionering van Moveoo als marktleider te borgen en is een vaardig onderhandelaar;
 • Cultuurdrager van eigenaarschap: vervult een voorbeeldrol waar het gaat om het faciliteren en waarderen van eigenaarschap in alle lagen van de organisatie;
 • Participatief besluitvaardig: betrekt relevante actoren én kan knopen doorhakken en kansen pakken;
 • Evenwichtig en open: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit vertrouwen en rust, is rolvast en procesmatig sterk;
 • Eigentijdse werkgever: stelt het talent van mensen voorop, weet trots en vitaliteit van medewerkers te versterken, heeft hart voor persoonsgericht werken en leren en hecht belang aan het versterken van (mede)zeggenschap.


Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren, beschikt over humor, communicatief sterk en integer is. 

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens. Uitgegaan wordt van een full time dienstverband.  

Interesse?
Moveoo laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij Liewers of Anemone Bögels (T. 030-7115611). Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Graag daarbij ook aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen. 
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 6 februari a.s. 

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 april 2023 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken online met Movimento in week 6-7;
 • ‘Selectiecarrousel’ met selectiecommissie en 2 adviescommissies in week 9;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 11;
 • Een competentie en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.
Organisatie: Moveoo
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2023-01-06 16:00:07
Branche: Welzijn/Maatschappelijk Werk
Functiegebied: RvB/Directie (eindverantwoordelijk)
Plaats: Roermond
Regio: Limburg
Opleidingsniveau: Universitair
Ervaring: Senior

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2023 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: