Terug naar vacature-overzicht Delen via Email

3 leden Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Vredenoord Vacature 3 leden Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Landelijke Stichting Vredenoord te Huis ter Heide

De organisatie
Landelijke Stichting Vredenoord (‘Vredenoord’) biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, palliatieve zorg en dagactiviteiten. Vredenoord verzorgt arrangementen op maat, waarbij ook combinatiearrangementen van overheids-gefinancierde zorg met particuliere zorg tot de mogelijkheden behoren. De stichting bestaat uit een woonzorgcentrum. De naastgelegen aanleunwoningen maken geen onderdeel uit van de stichting maar zijn wel met een gang aan het woonzorgcentrum verbonden.

Ouderen beleven bij Vredenoord het warme, persoonlijke gevoel van ‘thuis’. Vredenoord is een christelijke organisatie - vanuit de levensvisie van de Adventkerk - waar cliënten zich thuis voelen, waar ruimte is voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, en waar de vraag van de cliënt uitgangspunt is. Niet iedereen kan zelfstandig thuis blijven wonen. Vredenoord biedt ouderen zorg en ondersteuning op maat. Dat is de kern van waaruit gewerkt wordt. “Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook om het ouder worden zo aangenaam mogelijk te maken”.
Overigens zijn mensen van diverse religieuze en niet-religieuze signatuur welkom bij Vredenoord.

Vredenoord heeft drie afdelingen somatiek en één afdeling psychogeriatrie (PG). De vier zorgteams worden aangestuurd door twee teamleiders. Deze krijgen zorginhoudelijke ondersteuning van een kwaliteitsverpleegkundige. Vredenoord heeft ca. 110 cliënten, met en zonder de functie behandeling. Een externe zorgaanbieder levert behandelaren voor de medische zorg aan cliënten met een behandelfunctie en de huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg aan de cliënten zonder behandelfunctie.

De afgelopen jaren heeft Vredenoord qua bestuur en bedrijfsvoering een onrustige periode gekend. Momenteel is de rust en het vertrouwen in de organisatie wedergekeerd en wordt er gezamenlijk gewerkt aan een toekomstvisie. De éénhoofdige Raad van Bestuur vormt samen met de bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris, de HR-medewerker, de teamleiders wonen en zorg en de teamleider welzijn en facilitair het MT.
Het belang van bewoners en medewerkers, alsmede het bewaken van de identiteit is zeer belangrijk. Er is veel interactie met de cliëntenraad (CR), de ondernemingsraad (OR) en de identiteitsraad van de gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.vredenoord.nl.

De Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden en heeft 2 vacante plekken voor de commissie ‘Zorg, Kwaliteit en Veiligheid’. Met het beëindigen van de zittingstermijn van de voorzitter per 1 januari 2023 en de wens om de kennis en ervaring op het aandachtsgebied juridische zaken en vastgoed toe te voegen, worden 3 nieuwe toezichthouders geworven.
In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij. Vrouwen worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te onderschrijven. Tenminste de meerderheid moet lid zijn van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Algemeen profiel

 •   U beschikt over affiniteit met de gezondheidszorg en heeft oprechte interesse in en betrokkenheid bij de cliënten;
 •   U heeft een brede maatschappelijke visie en netwerk;
 •   U bent een ervaren toezichthouder met kennis van de vigerende opvattingen inzake Governance;
 •   U heeft affiniteit met het christelijk geloof;
 •   U bent een teamspeler met een gezonde balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en distantie;
 •   U heeft een academisch werk- en denkniveau;
 •   U bent positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen;
 •   U heeft ambitie en bent creatief als sparringpartner;
 •   U bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren;
 •   U bent voldoende beschikbaar en flexibel wanneer nodig;
 •   U onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg 2022; bent reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance.

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied Zorg, kwaliteit en veiligheid
Ter invulling van de bestaande vacatures  zoeken we een tweetal toezichthouders met elk een stevige expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Op het gebied van toezicht gaat het om één ervaren en een leergierige  toezichthouder. Daarnaast is het van belang dat beide toezichthouders gezamenlijk op inspirerende wijze en complementair aan elkaar de rol van klankbord kunnen vervullen, gericht op een integrale benadering van welzijn, wonen, zorg en arbeid naar de toekomst toe. Gezamenlijk beschikken zij over de volgende competenties:

 •   Ervaring met en visie op de (ouderen)zorg;
 •   Expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid en klantgerichte ouderenzorg;
 •   Ervaring met toezicht op kwaliteit en veiligheid, met oog voor zowel de harde als zachte kant;
 •   Expertise op het gebied van innovatie in de zorg, zowel op het gebied van digitalisering als sociale innovatie;
 •   Expertise op het gebied van HRM, duurzame inzetbaarheid, en ontwikkeling;
 •   Expertise op het gebied van innovatieve woonzorgconcepten;
 •   Sterk in de advies- en klankbordrol, waarbij één toezichthouder bestuurlijke ervaring inbrengt;
 •   Zelfreflectief en gericht op het waarderen van diversiteit in perspectieven.

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied Governance en organisatieontwikkeling
Ter versterking van de Raad van Toezicht zoeken we een toezichthouder met aandachtsgebied governance, organisatieontwikkeling en juridische zaken. Die in de raad de rol van secretaris vervult en nauw optrekt met de voorzitter waar het gaat om de verdere professionalisering van de raad, compliance en teamvorming. Hierbij gaat het om een toezichthouder met de volgende competenties:

 •   Ruime toezichthoudende ervaring en actuele kennis van de vigerende Governancecode;
 •   Juridisch geschoold, bij voorkeur in gezondheidsrecht;
 •   Ervaring met het professionaliseren van de raad en met de werkgeversrol;
 •   Ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, het nieuwe werken en vitale medewerkers;
 •   Ervaring met teamvorming en teamontwikkeling;
 •   Sterk in zelf- en teamreflectie;
 •   Verbindend en communicatief.

De organisatie biedt
Een boeiende, uitdagende positie in een identiteit gestuurde organisatie in ontwikkeling. De vergoeding voor een lid RvT valt binnen de WNT, klasse I.

Reageren
Voor de invulling van deze vacature werkt Vredenoord samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Astrid Booij-Liewers op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 29 mei a.s.

Informatie procedure
Eén van de leden Kwaliteit en veiligheid en het lid Governance en organisatieontwikkeling worden benoemd op voordracht van respectievelijk de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
De precieze planning van de procedure is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zal dat op deze website vermeld worden.
 

Organisatie: Vredenoord
Dienstverband: Vast
Publicatiedatum: 2022-05-04 13:05:04
Plaats: Huis ter Heide
Regio: Utrecht

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: