Terug naar vacature-overzicht

2 Leden Raad van Toezicht (succesvol ingevuld)

Logo_Jeugdbescherming_Gelderland Vacature 2 Leden Raad van Toezicht (succesvol ingevuld) Movimento Zorg

Twee leden Raad van Toezicht voor Jeugdbescherming Gelderland

De organisatie
“Alle kinderen blijvend veilig” dat is waar de ruim 300 medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) zich dagelijks vol passie voor inzetten. JbGld heeft specifieke expertise, ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. Er wordt gewerkt met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen.

Het streven is dat jeugdbescherming vrijwillig blijft en dat betekent blijvend motiveren van het gezin om aan hulp mee te werken. Enerzijds door aan te sluiten bij en uit te gaan van de eigen kracht van het gezin en netwerk daar omheen, anderzijds door duidelijke kaders te stellen en op te treden wanneer nodig. Als het met vrijwillige hulp onvoldoende lukt de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen, kan de kinderrechter de hulp van JbGld verplicht stellen.

Er wordt gewerkt met zelfstandige teams waarbinnen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. De cliënten van JbGld zijn nauw betrokken en denken mee over keuzes die JbGld maakt en voor hen van belang zijn. Medezeggenschap en daarmee de zeggenschap van cliënten zijn sterk verankerd binnen JbGld. In het netwerk wordt actief samengewerkt met diverse andere specialisten op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld met lokale teams en CJG’s, de Raad voor de Kinderbescherming, Partners voor Jeugd, het Leger des Heils, de SGJ (Christelijke jeugdzorg), Veilig Thuis en (jeugd)zorgaanbieders. Passende hulp kan daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.
Jeugdbescherming Gelderland investeert in actieve samenwerkingsrelaties met Gelderse gemeenten. Samen wordt gekeken naar de beste inzet voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De insteek vanuit JbGld is om vanuit partnership de samenwerking vorm te geven.
Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Professionals werken in toenemende mate vanuit dialoog en krijgen meer ruimte voor eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en reflectie. Zij worden daarin ondersteund door goede en passende faciliteiten.

De RvT
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent een remuneratiecommissie, een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een commissie Bedrijfsvoering. Naast de aanwezigheid van commissies, waarin thema’s uitgediept worden, onderkennen de leden nadrukkelijk het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor alle aspecten van JbGld.

Vanwege het (in de komende tijd) verstrijken van zittingstermijnen is de RvT van JbGld op zoek naar 2 nieuwe leden, die beiden complementair zijn aan de zittende leden, de missie en visie van JbGld onderschrijven en graag een bijdrage leveren aan deze mooie organisatie in de vorm van waardengericht toezichthouden. Er wordt gezocht naar een lid voor de portefeuille Bedrijfsvoering en een lid voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid met het accent op innovatie en ICT.

Profiel portefeuille Bedrijfsvoering
Functie-eisen toezicht:

 • Heeft visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachten vorming over de ontwikkeling van de gezondheidszorg (jeugdzorg in het bijzonder) en de strategische en praktische consequenties daarvan op de korte en langere termijn voor JbGld;
 • Heeft financiële (bedrijfseconomische) kennis / ervaring met de zorgfinancieringsstructuur en financiële processen;
 • Heeft inzicht in de ontwikkeling van de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen (jeugdzorg in het bijzonder) en de implicaties daarvan voor JbGld.
 • Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en de Planning & Control;
 • Kan (financiële) beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;
 • Is goed op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving met in het bijzonder de jeugdwet, c.q. aanpalende beleidsterreinen;
 • Heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de gezondheidszorg (jeugdzorg in het bijzonder);
 • Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Profiel portefeuille Kwaliteit & Veiligheid (accent op innovatie en ICT)
Functie-eisen toezicht:

 • Heeft ervaring in stevige projectmatige functies en/of eindverantwoordelijke posities op het terrein van innovatie en ICT bij dienstverlenende organisaties;
 • Heeft aantoonbare kennis van arbeidsmarktbeleid en strategisch personeelsmanagement;
 • Heeft visie op de positie van JbGld als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • Heeft kennis van de organisatie van de zorg, van kwaliteits- en van veiligheidsaspecten;
 • Is in staat eerst en vooral te denken vanuit cliënt- en gezinsperspectief;
 • Heeft de dienstverlening aan en ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk voor ogen;
 • Heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau;
 • Is in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen;
 • Is een out-of-the-box denker;
 • Beschikt over een professioneel netwerk (in aanpalende sectoren) binnen het adherentiegebied.

Algemene functie-eisen:

 • Heeft een academisch denk- en werkniveau en staat midden in de maatschappij;
 • Heeft een sterke affiniteit met de doelstelling en functie van JbGld;
 • Heeft inzicht in omvang en inhoud van het takenpakket van de bestuurder;
 • Kan informatie over ontwikkelingen in de zorg op strategisch gehalte taxeren;
 • Kan vanuit helikopterview financiële ontwikkelingen interpreteren en heeft inzicht in de strategische implicaties daarvan voor JbGld op de langere termijn;
 • Heeft inzicht in de zorgsector, in de zorgverlening en in maatschappelijke ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en/of het sociaal domein;
 • Is bereid om de doelstelling van JbGld actief te onderschrijven;
 • Je bent voldoende beschikbaar en je hebt de energie om de functie adequaat in te vullen;
 • Je bent reflectief op je eigen rol, invloed en gedrag en kan in een collegiaal team functioneren;
 • Is bereid om de (individuele) klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen;
 • Is woonachtig/werkzaam in Gelderland bij voorkeur in het adherentiegebied;
 • Een bewezen professioneel netwerk binnen het adherentiegebied, bij voorkeur binnen diverse gemeentes;
 • Is bekend met het RvT model en te werken volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code (Health Care Governance).

De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.

Honorering:
De vergoeding voor een Lid van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de zwaarte van de functie binnen de wettelijke richtlijnen.

Uw interesse:
Indien u interesse heeft in een van deze functies verzoeken wij u te reageren d.m.v. het uploaden van uw brief en cv via de sollicitatiebutton.

Indien u vragen heeft over deze functie kunt u zich richten tot Erik Sprang, erik.sprang@movimento-zorg.nl of via kantoor op 030-7115611.
Graag zien wij uw sollicitatie voor 28 september 2020 tegemoet. 

De planning van de procedure is als volgt:

 •   Gesprekken bij Movimento worden gepland in de weken 40 t/m 43.
 •   De eerste gesprekken met de selectiecommissie bij JbGld zijn gepland op dinsdagavond 27 oktober en vrijdagmiddag 30 oktober.
 •   Verdiepende gesprekken (optioneel) zijn er gepland op woensdagmiddag (en evt. avond)  4 november.
 •   Gesprekken met de adviescommissie zijn op woensdagmiddag 11 november.
 •   Kennismaking en benoeming in de RvT-vergadering van maandagavond 30 november.
Organisatie: Jeugdbescherming Gelderland
Publicatiedatum: 2020-09-04 17:10:07
Locatie: Arnhem
Plaats: ARNHEM
Regio: Gelderland

Terug naar vacature-overzicht

Zoekfilter

Open sollicitatie

Staat jouw vacature er niet bij maar wil je wel alvast kennis maken? Stuur een open sollicitatie!

  Open sollicitatie

©2022 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: