Visie op Governance

Cliëntgerichte governance en ‘kritische vriendschap’ belangrijkste pijlers goed toezichthouderschap

Cliëntgerichte governance en het zijn van een ‘kritische vriend’ vormen voor Movimento de belangrijkste pijlers voor goed toezichthouderschap en zijn daarmee ook essentieel bij de werving en selectie van toezichthouders. De stem van de (toekomstige) cliënt dient ook in de bestuurskamers gehoord te worden. Bij het zoeken naar de mogelijkheden om dit te realiseren, kan Movimento, vanuit haar expertise en ervaring, een belangrijke bijdrage leveren.

Zo hebben wij bij Reinaerde, in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de cliëntenraad, een toezichthouder geworven voor hun voordrachtszetel. Een mooie, bijzondere en waardevolle samenwerking, waarvan u hier een impressie vindt.

Kritische vriendschap verenigt de betrokkenheid bij de missie en de waarden van de organisatie, waaraan de toezichthouder verbonden is en kritisch volgen en toezichthouden op de strategische keuzes en uitvoering van de organisatie. Om als ‘kritische vriend’ te kunnen acteren is onafhankelijkheid een wezenlijke voorwaarde, naast een moreel kompas dat dient als leidraad bij het uitoefenen van het toezichthouderschap.

Toezichthouden is teamwork

Ervaring en onderzoek laat zien dat goed toezichthouden in grote mate bepaald wordt door het samenspel in de Raad van Toezicht. Investeren in de onderlinge samenwerking, gezamenlijk leren en reflecteren, vormt hierbij een belangrijk aspect. Ook diversiteit in de samenstelling van het team draagt bij aan professioneler toezichthouderschap. Dat gaat vooral over persoonlijkheidskenmerken in combinatie met levens- en werkervaring.

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: