Het leiderschapscafé

Pallascafé

Viermaal per jaar organiseert Pallas leiderschapscafés rondom een actueel thema. Het zijn bijeenkomsten waarin volop ruimte is voor dialoog en uitwisseling met betrekking tot herkenbare vraagstukken die je als leider tegenkomt. Ontmoeten is de kern van de beweging Pallas: om te inspireren, kennis en ervaring te delen en samen op zoek te gaan naar vernieuwing in de zorg en het sociaal domein.

De Pallascafés van 2020 zijn helaas afgelast vanwege de actuele COVID-19 ontwikkelingen.

Save the date voor de cafés van 2021:

Donderdag 22 april 2021

Donderdag 16 september 2021

Donderdag 25 november 2021

 

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: