Governance

Good governance cruciaal ten tijde van veranderingen in de zorg

De zorgmarkt is volop in beweging en kent een ongekende dynamiek. Zowel in de cure als in de langdurige zorg en welzijnssector zijn organisaties volop aan de slag om de kanteling te maken naar meer marktgericht en vooral leniger organiseren. Om zo beter en sneller in te kunnen spelen op de veranderende vraag van patiënten, cliënten en bewoners.

Sturing geven aan deze transitieprocessen is een uitdagende opgave die veel vergt van de leiderschapskwaliteiten van bestuurders en toezichthouders.
Voor bestuurders en toezichthouders ontwikkelt Movimento aantrekkelijke programma’s en bijeenkomsten. Naast deelname aan Pallas-activiteiten biedt het diner pensant aan bestuurders en toezichthouders een prima gelegenheid om over actuele governance vraagstukken met elkaar in gesprek te gaan.

Voor de executieve search van toezichthouders kennen wij een onderscheidende aanpak.